top of page

Evaluatiecriteria

Best Finance Team of the Year

• Evaluatie van de uitgewerkte oplossing in haar totaliteit en/of de geschetste evolutie en professionalisering van finance.

• Was het een teamgebeuren of eerder een individueel, consultancy gedreven initiatief?

• Als het om een domeinoverschrijdend  project gaat: was de financiële dienst dan initiatiefnemer en leidende figuur?

• Wat is het resultaat van het project ten opzichte van best of advanced practices?

• Bracht het een significante efficiëntieverbetering voor de werking van de financiële afdeling en/of het volledige bedrijf?

• Wat is de toegevoegde waarde ervan voor de hele organisatie?

• Hoe groot is de impact van het project op het sturen van de onderneming?

• Werd er rekening gehouden met stakeholders (mens en markt)?

• Hoe innovatief is het project in het algemeen en - vooral - in het kader van de onderneming (achtergrond, complexiteit, cultuur, enz) waarin het werd gerealiseerd?

• Hoe wordt er gezorgd voor de borging van de kennis en knowhow  van het project bij de teamleden?

• Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

bottom of page