Evaluatiecriteria

Best Finance Team of the Year

• Evaluatie van de uitgewerkte oplossing in haar totaliteit en/of de geschetste evolutie en professionalisering van finance.

• Was het een teamgebeuren of eerder een individueel, consultancy gedreven initiatief?

• Als het om een domeinoverschrijdend  project gaat: was de financiële dienst dan initiatiefnemer en leidende figuur?

• Wat is het resultaat van het project ten opzichte van best of advanced practices?

• Bracht het een significante efficiëntieverbetering voor de werking van de financiële afdeling en/of het volledige bedrijf?

• Wat is de toegevoegde waarde ervan voor de hele organisatie?

• Hoe groot is de impact van het project op het sturen van de onderneming?

• Werd er rekening gehouden met stakeholders (mens en markt)?

• Hoe innovatief is het project in het algemeen en - vooral - in het kader van de onderneming (achtergrond, complexiteit, cultuur, enz) waarin het werd gerealiseerd?

• Hoe wordt er gezorgd voor de borging van de kennis en knowhow  van het project bij de teamleden?

• Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

 

Best Practices

Voor de best practices is de jury op zoek naar uitgesproken straffe voorbeelden. Het hoeft dus niet noodzakelijk een allesomvattend project te zijn. Evengoed is het een deelaspect of een initiatief dat de basis vormt voor de best practice.

De hamvraag is: kan deze good practice een best practice worden/zijn? 

• Is ze inspirerend voor andere bedrijven? Met andere woorden: is ze een soort handleiding voor collega’s om de werkwijze - al dan niet met aanpassingen - in de eigen situatie over te nemen? Een best practice in het ene bedrijf is dat niet noodzakelijk in het andere.

• Is ze innovatief ten opzichte van het gangbare en vooral ook vernieuwend in het kader (cultuur, achtergrond) waarin ze werd opgezet?

• Levert ze concrete en aantoonbare, meetbare resultaten op?

• Is ze effectiever dan andere technieken en methodes?

• Is het mogelijk om de practice met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten uit te voeren?