top of page

Voor ERP-systemen is geen plaats meer in het 'Tijdperk van Wendbaarheid'Dorien Roes, Country Lead België & Luxemburg bij Workday


Eind 2019 vroeg Mercer bedrijfsleiders naar hun verwachtingen voor de komende drie jaar. Bijna driekwart (73%) stelde "een aanzienlijke verstoring" te verwachten. Hoe zou de overige 27% zich in 2020 gevoeld hebben?


De grimmige realiteit van vandaag – namelijk dat het tempo van veranderingen hoger ligt dan ooit – vraagt om wendbaarheid. Ondernemingen moeten actief kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen en anticiperen op wat er komen gaat.


Wendbaarheid is niet meer slechts voor de elite. Zo blijkt uit het Workday-onderzoek “Organizational Agility at Scale: The Key to Driving Digital Growth” dat wendbare organisaties beter presteren op vijf belangrijke gebieden. Ze zijn:


- Responsief: ze spelen sneller en flexibeler in op veranderingen.

- Adaptief: ze kunnen hun belangrijkste activa, mensen en geld, snel opnieuw afstemmen om te voldoen aan veranderende behoeften.

- Geschoold: de aanwezige competenties worden geanalyseerd en zijn zeer actief op het gebied van bij- en omscholing.

- Inzichtvol: werknemers hebben op het juiste moment toegang tot de juiste informatie om de beste beslissingen te nemen.

- In controle: ze beschikken over de robuuste, nauwkeurige en tijdige prestatie-analyses.


Veel CFO's en hun accounting- en FP&A-teams zien in dat hun huidige technologieën en processen de inspanningen op het gebied van wendbaarheid hinderen. Dat komt vooral omdat data zich in verschillende, niet-verbonden systemen bevinden. Dit zien we ook bij organisaties waar FP&A-teams al wel met moderne systemen voor planning werken, terwijl hun accountingteams nog werken met verouderde ERP-systemen die simpelweg niet zijn ontworpen voor de wereld van vandaag.


Als uw record-to-report-proces niet werkt…


In een ideale wereld is het record-to-report-proces de motor achter snellere en rijkere inzichten. Maar, te vaak moeten deze inzichten komen uit een complexe, gesegmenteerde omgeving. Het resultaat? Beslissingen duren te lang of zijn op onvolledige of achterhaalde informatie gebaseerd.

In de recente webinar presenteerde Frederic Portal, Solution Marketing Director for Financials bij Workday, veelzeggende statistieken over de mate waarin financemedewerkers in staat zijn (of juist niet) om gebruik te maken van data. Driekwart (75%) zegt dat operationele datasilo's de grootste belemmering vormen voor snelheid. Ruim 80% klaagt over het feit dat het te lang duurt om beslissingen te nemen. En nog eens 72% zegt dat het moeilijk is om te voldoen aan de vraag naar toekomstgerichte informatie.


Dit alles heeft meestal te maken met inefficiënties in het record-to-report-proces. En die inefficiënties worden veroorzaakt door legacy ERP-systemen.


Zo zijn veel legacy ERP-processen gebaseerd op een vaste accounting-key, die is ontworpen om informatie samen te vatten. Dit is handig voor samenvattingen, maar het proces zelf houdt in dat data wordt uitgefilterd. Dit is contraproductief in de huidige datarijke wereld van finance.


Bovendien worden legacy ERP-systemen meestal in meerdere instances opgedeeld. Om finance inzicht te geven in de benodigde data moet er eerst met andere backend-systemen worden gekoppeld. Het ophalen van data uit deze systemen voor forecast-analyses (of zelfs voor een tijdige afsluiting) is vaak lineair en beperkend. Dus om finance te voorzien van de informatie die ze nodig hebben moet data in en uit verschillende systemen worden verplaatst, wat afbreuk doet aan de kwaliteit van die data. Zelfs na de afsluiting moet finance de data herstructureren om deze bruikbaar en begrijpelijk te maken voor managementrapportages.


De indirecte gevolgen voor planning


Bij organisaties die een investering hebben gedaan in een moderne planningsoplossing in de cloud voor forecasting, budgettering en modellering van what-if-scenario's wordt het potentieel van deze investeringen afgezwakt door de legacysystemen die ze gebruiken. Een gebrek aan dimensionaliteit, dus onvoldoende context en details rond de data, leidt tot een gebrek aan inzicht.


Het niet beschikken over voldoende toegang tot data zal de inspanningen om een continue planningsomgeving tot stand te brengen dwarsbomen. Bepaalde omgevingen worden gehinderd door afzonderlijke consolidaties en accountreconciliaties. Misschien gebruikt uw organisatie nog steeds een oude BI-tool, wat eigenlijk niets anders is dan weer een extra silo die u moet doorkruisen op uw reis naar datagedreven inzichten.


Het resultaat hiervan? Met samengevatte data kunt u niet inzoomen op de onderliggende transacties die het 'waarom' achter de cijfers kunnen verklaren. Dit beperkt niet alleen het inzicht, maar kan zelfs tot verschillende interpretaties van de waarheid leiden. In een tijd waarin wendbaarheid doorslaggevend is zullen tegenstrijdige interpretaties van wat er in een organisatie gebeurt slechts tegenwerken.


Eén gedeeld datamodel voor iedereen


De moeilijkheid is om op het juiste moment toegang te krijgen tot de juiste data. Afzonderlijke, niet-geïntegreerde systemen voorzien niet in deze behoefte.


Maar wat dan wel? Om te beginnen: één gedeeld datamodel. Volgens Accenture wil 99% van de CFO's realtime data gebruiken om risico's te beoordelen. Maar slechts 16% zegt op de benodigde schaal toegang te hebben tot die data. En 68% is van mening dat een realtime financemodel dat gebruikmaakt van AI, machine learning en diverse datasets een voorwaarde is voor het vermogen om betere beslissingen te nemen op basis van voorspellende planning en forecasting.


En dat is niet zo moeilijk als het lijkt. Moderne cloudapplicaties voor financieel management, zoals Workday Financial Management, bieden één bron van waarheid voor alle systemen waar een bedrijf op draait. Ze beschikken over een uniforme kern die speciaal is ontworpen om alles samen te brengen in één systeem: van transacties over finance en HR, externe data, data uit legacysystemen, budgetten en plannen tot benchmarkcijfers en meer.


Dit is goed nieuws voor accountingteams die hun afsluitingsprocessen willen stroomlijnen, financeteams die nauwkeurigere variantieanalyses willen uitvoeren en voor FP&A-teams die actuals in realtime willen bekijken om inzicht te krijgen in de belangrijkste business drivers en om meer forecasts en nauwkeurige plannen te modelleren. Wanneer al deze teams gebruik maken van een cloud-native systeem met een uniforme datakern hebben ze de inzichten die nodig zijn binnen handbereik.


Geen enkele organisatie kan zich de vertragingen veroorloven die inherent zijn aan het werken met legacy ERP-systemen. Ze kunnen niet wachten op de inzichten die nodig zijn voor het nemen van beslissingen. Ze kunnen ook niet zonder toegang tot accurate, voorspellende forecasts. Met andere woorden: ze kunnen het zich niet veroorloven om vast te blijven zitten in belemmerende systemen en workflows.


Wilt u weten hoe Workday Financial Management u voorbereidt op het ‘Tijdperk van Wendbaarheid’? Bezoek dan www.workday.be


コメント


bottom of page