De high performance finance functie in de praktijk

De high performance finance functie in de praktijk

Studies tonen duidelijk aan dat de financiële functie nog te vaak geïsoleerd opereert. Nochtans is het bij uitstek die functie die alle andere bedrijfsfuncties naar een hoger prestatieniveau kan stuwen door hen te voorzien in de middelen en informatie die ze daartoe nodig hebben.
Juist de finance functie zelf moet dus het meerwaardecreatieproces van een bedrijf ondersteunen en begeleiden. Dit betekent dat die zich ook de vraag moet stellen hoe ze zelf ook een meerwaarde kan zijn.
Geen simpele vraag. Nog vaak hebben de leiders van de financiële functie daar ook geen duidelijk kijk op. Daarom hebben we de ‘high performance finance functie’ gedefinieerd en een diagnosetool ontwikkeld om de CFO inzicht te geven in hoe het gesteld is met zijn of haar finance functie op weg naar die meerwaardecreërende situatie die een HPFF is. De diagnose helpt de CFO Inzicht te krijgen in de kenmerken waar hij of zij meer aandacht moet aan besteden, maar evengoed inzicht in de obstakels die in de weg liggen. Daarmee beschikt de CFO voor het eerst over een tool die op wetenschappelijke basis inzicht geeft in welke beslissingen de juiste impact kunnen hebben.
In dit boek krijgt de lezer inzicht in die elementen die er echt toe doen om de finance functie te verbeteren en welke obstakels eerst uit de weg geruimd moeten worden op de ambitie om een HPFF te worden waar te waren.

Als de finance functie de spil van de organisatie wil blijven, dan heeft ze geen andere keuze dan resoluut te kiezen voor de weg van ‘high performance’. En met de diagnose tool die we u in deze uitgave voorstellen hebben CFO’s meer dan ooit een gids ter beschikking die hen helpt de juiste weg naar HPFF te vinden

€25.00Prijs