Project Canvas

Project Canvas

Beginnen aan een project is vaak spannend, een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen. Maar voor je het weet, ben je bezig met ingewikkelde plannenmakerij en met het (her)schrijven van allerlei dikke projectdocumenten. Dat kan ook anders!

Voordat je een uitgewerkt projectcontract gaat schrijven, kun je beter met een Project Canvas beginnen en samen met de betrokkenen de kern van het project zichtbaar maken. Want als je niet oppast, is er al veel werk verzet zonder dat op hoofdlijnen duidelijk is wat nut en noodzaak van het project zijn en wie zich daaraan willen committeren. Het Project Canvas helpt teamleden hierbij op weg.

Het Project Canvas is een eenvoudig hulpmiddel om een project vorm te geven. Hierin geven betrokkenen de antwoorden op de belangrijkste vragen. Het ingevulde Project Canvas geeft een helder beeld van de essenties van een project. Het vormt de basis voor de beslissing van de opdrachtgever over het starten van het project. En als besloten is door te gaan, vormt het Project Canvas de basis voor het projectcontract, het projectplan of het projectinitiatiedocument (PID).

Vooral de projectleider en het projectteam vinden praktisch houvast in werken met het Project Canvas. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de vormgeving van het project. Welke benadering ze ook hanteren (Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren, Scrum, PRINCE2, AgilePM, PMBoK of anders), vanuit elke benadering is het canvas bruikbaar. In dit boek beschrijven de auteurs hoe het Project Canvas snel en effectief in te zetten is in een project.

Het Project Canvas in enkele kernwoorden: interactie, cocreatie, visualiseren, motivatie, gemeenschappelijke taal, proactiviteit, open dialoog, eigenaarschap en samenhangend beeld.

 

Over de auteurs

Rudy Kor is organisatieadviseur, trainer en auteurvan verschillende managementboeken. Hij is als senior partner werkzaam bij Twynstra Gudde.

Jo Bos is zelfstandig organisatieontwikkelaar. Zijn belangrijk ste werkzaamheden zijn gericht op professionalisering van project- en programmamanagement, met name in not-for profitorganisaties en bij overheden.

Theo van der Tak is organisatieadviseur, trainer en auteur van verschillende boeken over programmamanagement. Hij heeft ruim 25 jaar bij Twynstra Gudde gewerkt. Hij is nu als zelfstandige werkzaam.

€25.00Prijs