top of page
FINANCE SQUARE accent (1).jpg
FM square.jpg

Finance Square, veel meer dan enkel netwerkbijeenkomsten!

Finance square is hét netwerk voor finance professionals die belang hechten aan het uitwisselen van kennis en ervaringen met peers. Centraal staat het netwerk: netwerk uitbreiden, leren uit praktijkervaringen van andere finance professionals, deelnemen aan unieke bedrijfsbezoeken, workshops, boeiende keynotes, informele bijeenkomsten, …

Waarom deel uitmaken van Finance Square?
Omdat u... 

 • Streeft naar een finance functie die best in class is en altijd kan verbeteren

 • Gelooft dat u kunt leren van het succes en fouten van andere finance professionals

 • Er trots op bent een finance professional te zijn en deel wilt uitmaken van die community

 • Uw netwerkrelaties frequent en diepgaand wil onderhouden

 • Uw peers wil gebruiken als klankbord

 • Zeer gericht wil netwerken, zonder ‘waste'

 • Hoge interactie zoekt met kleine groepen

 • Benchmarking zinvol vindt

 • Toegang wilt tot de best practices en inspiratie

 • Uw eigen uitdagingen op de agenda van werkgroepen wilt zetten

 • Toegang wilt tot nieuwe wetenschappelijk onderbouwde inzichten

 • Hiermee de deur opent naar nog veel meer content voor u en uw teamleden

 • Ook uw medewerkers toegang wilt geven tot de kracht en de rijkdom van een netwerk

Wat mag u verwachten? 

 • Werkgroepen

 • Bedrijfscauserieën

 • One on one

 • Workshops

 • Mentorship

 • Informal event

 • Online netwerk

Onder Finance Square organiseren we een aantal werkgroepen: case gedreven werkgroepen en topic gedreven werkgroepen.

 

 • De case gedreven werkgroepen vertrekken vanuit een CFO die een eigen uitdaging / ervaring op tafel legt en waar de groep zich over buigt. Aan het einde van de sessie wordt een document gemaakt waarin de belangrijkste lessons learned gecapteerd worden en gedeeld worden met de groep.

 • Bij de topic gedreven werkgroepen, wordt een onderwerp diepgaand uitgespit in een of meerdere sessies. De sessies vinden plaats onder leiding van een voorzitter.

       De onderwerpen op de agenda van 2022 zijn:

 • SDG

 • Talent Management

 • Controlling in de zorg

 • Diversiteit en inclusie

Met het mentorship programma van Finance Square willen we tijdelijke, gerichte, 1 op 1 klankbord relaties tussen 2 finance professionals opzetten. 

 

Mentor en mentee kun in onderling overleg afspreken over frequentie en waar en wanneer ze mekaar spreken, maar ook Finance Square zelf zal regelmatig sessies organiseren waarbij we ook de mogelijkheid zullen creëren dat mentor en mentee mekaar privaat kunnen spreken.

Er zijn twee insteken waarrond we een mentorship willen opzetten:

 • Specifiek project

 • Carrière ontwikkeling

Klik hier voor meer info

Heeft u een specifieke uitdaging die u graag bespreekt met een peer? Wij leggen graag de connectie met de juist persoon voor een one to one peermeeting!

Viermaal per jaar – eenmaal per kwartaal - organiseren we unieke bedrijfscauserieën, waar alle Finance Square leden exclusief kunnen aan deelnemen. De events zijn per definitie kleinschalig en worden naast een sterke inhoudelijke invulling gekenmerkt door unieke elementen: omkadering, bedrijfsbezoek, beleving, catering,…

 

Op de agenda: Greenyard, ECS2XL, DP World, Le Pain Quotidien

Op regelmatige basis organiseren we workshops over tal van onderwerpen zoals onder meer werkkapitaal-optimalisering, RPA, process mining, leadership, …

Als lid van Finance Square heeft u toegang tot het online netwerk van alle leden, waar u heel snel kunt vinden wie kennis kan delen rond bepaalde onderwerpen. In enkele klikken is de connectie gelegd en kunt u one on one met uw peer van gedachten wisselen!

Eenmaal per jaar brengen we alle leden samen voor een informele bijeenkomst: een barbecue, een cocktail namiddag, …

Doel van deze bijeenkomst? Het netwerk versterken, nieuwe leden leren kennen, banden versterken, enzovoort.

Lid worden? 

toegang tot alle Finance Square activiteiten voor 1 uniek lid - 500 euro / jaar

bottom of page