top of page

AEXIS gaat verticaalAexis CPM divisie heeft in de voorbije jaren 3 software pakketten ontwikkeld met betrekking tot CPM in verticale sectoren zoals Hospitalen , Lokale besturen en Industrie specifieke business segmenten. Deze software pakketten maken gebruik van de IBM Technologie “Planning Analytics “.


WAT IS AisBud ?

AisBud is een software pakket voor het opmaken en opvolgen van financiële planning. Hieronder begrijpt Aexis financiële budgettering en forecasting, variantie rapportering en analyse, aggregatie en consolidatie.


Het pakket omvat standaard één basis module “Finance” en optioneel bijhorende modules Contributie, Personeel, Investeringen, Opex, Operationele Cashflow en werkkapitaal.


Met de standaard module “Finance” kan snel , eenvoudig en zonder rekenfouten een Financieel plan opgemaakt worden. Deze module wordt standaard geleverd insclusief: een rekeningstelsel BGAAP & IFRS , een cost centre structuur , een versie beheer, parameter settings , index , start jaar , start maand … , initialisatie regels, workflow , security setting , periodes (jaren , kwartalen , maanden ), variantie rapporten , analyses , grafieken en veel meer.


Waarom AisBud?

a) Voor ieder bedrijf is driver based plannen en rapporteren een droom :

• Driver based plannen legt de verantwoordelijkheid voor het opmaken van budget bij de eigenaar van de driver.

• In de financiële variantie rapportering ontstaat een belangrijke transparantie met name iedere financiële afwijking tussen actuals en budget kan éénvoudig en transparant verklaart worden door de verklarende afwijking op niveau van business driver welke de financiële opbrengst of kost genereert.

b) Driver based plannen biedt de mogelijkheid om de realisatie van de bedrijfsstrategie cijfermatig op te volgen. Veel business drivers zijn financiële en niet financiële KPI’s.


Aexis weet uit jarenlange ervaring dat het realiseren van deze droom geen sinecure is .


In een klassiek CPM project wordt het driver based plannen ontdekt en vastgelegd met de klant tijdens een analyse fase. Deze analyse resulteert in een Blueprint welke gebruikt wordt om het uitgetekende proces te automatiseren. Het grote risico van deze aanpak bestaat erin dat bij het testen van het driver based model een voortschrijdend inzicht ontstaat waardoor veranderingen in het opgemaakte model moeten opgemaakt worden. Deze elementen zijn logisch en normaal, echter ze hebben steeds een (belangrijke) impact op project planning en project budget welke zullen afwijken van oorspronkelijk gemaakte afspraken met de klant.


Een tweede belangrijk aandacht punt bij deze klassieke wijze van implementeren is dat de klant lang wacht alvorens hij enige return ziet van zijn investering of met andere woorden bij vele projecten duurt het maanden soms jaren alvorens de CPM applicatie in zijn volledige glorie kan gebruikt worden.


Met AisBud verbreekt Aexis de klassieke wijze van werken.


Het opstarten met de Module “ Finance” geeft voor de klant de volgende voordelen :

• snel in gebruik nemen van de standaardmodule “Finance”

• lage instap kost & beperkte impact van change door eerst enkel gebruik binnen Finance

• directe kennis opbouw van de module Finance en onderliggende technologie

• verhoogde efficiëntie door meer tijd te besteden aan de inhoud van financieel budget dan aan verzamelen van data

• verhoogde effectiviteit door gebruik van één versie van de waarheid (minder kans op fouten zoals in MS Excel)


Na gebruik van de standaard “ Finance “ module kan de klant in overleg met Aexis CPM experten bepalen welke bijkomende module kan geïmplementeerd worden opdat het driver based model vorm kan krijgen, voorbeeld personeel of investeringen of contributie .


AisBud vormt voor de financiële en business controllers en accountants het centraal punt voor opmaak en opvolging van het financieel budget en forecast. Meer informatie , contacteer Aexis : info@aexis.com of 02 725 16 44

Comentários


bottom of page