top of page

BEST FINANCE TEAM OF THE YEAR
16.05.2024

BFT2023_EmyElleboog_127.jpg

Do you have an amazing finance team?
Submit your candidacy for BFT 2024

Interested in booking your table?

Relive Best Finance Team 2023

Informatie voor kandidaten

KANDIDAAT IN 10 STAPPEN

Overtuig jezelf.

Je hebt een goed team. Gelukkig. En je zegt dat ook vaak? Mooi! Maar je werknemers verdienen weleens wat externe erkenning, niet? Door de snel evoluerende (digitale) 

uitdagingen, heeft je financiële afdeling niet zelden ambetante katjes te geselen.  Een nominatie voor de award van 

Best Finance Team of the Year maakt dan alles goed.

Overleg met je team

Je licht je mensen in over je plannen en dat maakt wat los. Logisch, het is geen mis 

te verstaan compliment dat je hen geeft. De groepssfeer gaat geheid 

pieken. En dat komt de productiviteit alleen maar ten goede.

Zeg 'JA'!

Je vat de koe gezwind bij de horens - je bent immers voor geen kleintje vervaard -  

en stelt je schriftelijk (per mail natuurlijk!) kandidaat voor de award van 

Best Finance Team of the Year. Toch wat vragen die je liever stelt dan mailt? 

Bel Maïté Holvoet op 0495 17 24 25, zij schept duidelijkheid waar nodig.

Neem je agenda

Drie data zijn belangrijk:

  30 maart 2023: deadline om je dossier af te hebben (zie verder).

  20 april 2023: meet the jury : hou hier een half uurtje voor vrij. 

  11 mei 2023: award-uitreiking met avondprogramma.

Brainstormen

Trek wat tijd uit om samen met je team te bekijken welke elementen jullie zeker aan bod willen laten komen in de kandidatuur. 

Neem contact met ons op

We prikken een datum waarop we jou en/of je team ontmoeten voor een 

informatief en interactief gesprek. Aarzel niet om zoveel mogelijk zaken op tafel te leggen.

Lees je dossier na en pas aan

Je ontvangt van ons je dossier dat je kandidatuur ondersteunt. 

Lees het rustig na, verbeter of vul aan. 

Voeg gerust extra documenten toe. 

Samen zorgen we ervoor dat alles ten laatste 30 maart in ons bezit is.

Vergadering met de jury

De juryleden verwachten jou en/of (een delegatie van) je team in Brussel voor een leerrijke ontmoeting. 

Je hebt maximaal 7 slides met je mee. 

Je krijgt een half uur om enkele accenten te leggen en op de vragen  van de jury in te gaan.

Fingers crossed vanaf nu

Allicht komt er een fotograaf en/of videoploeg langs op kantoor. 

De spanning stijgt. 

16 mei, le moment suprême

Een waar feest voor finance professionals, 

1000 aanwezigen, lekker eten, 

een unieke gastspreker. 

Een avond om nooit te vergeten dus. 

En de kans dat jij en je team een award mee naar huis nemen, is reëel!

pointer.png

3 AWARDS

De jury deelt op basis van objectief meetbare criteria vooraf de kandidaten in twee categorieën in. 

Bij elke categorie hoort een award voor het Best Finance Team of the Year: 

 

  • Best Finance team of the Year grote organisaties

  • Best Finance team of the Year kleine en middelgrote organisaties

  • Belfius ESG Ambition Award

EVALUATIECRITERIA

MAAK KENNIS MET DE JURY - BEST FINANCE TEAM OF THE YEAR

• Evaluatie van de uitgewerkte oplossing in haar totaliteit en/of de geschetste evolutie en professionalisering van finance.

• Was het een teamgebeuren of eerder een individueel, consultancy gedreven initiatief?

• Als het om een domeinoverschrijdend  project gaat: was de financiële dienst dan initiatiefnemer en leidende figuur?

• Wat is het resultaat van het project ten opzichte van best of advanced practices?

• Bracht het een significante efficiëntieverbetering voor de werking van de financiële afdeling en/of het volledige bedrijf?

• Wat is de toegevoegde waarde ervan voor de hele organisatie?

• Hoe groot is de impact van het project op het sturen van de onderneming?

• Werd er rekening gehouden met stakeholders (mens en markt)?

• Hoe innovatief is het project in het algemeen en - vooral - in het kader van de onderneming (achtergrond, complexiteit, cultuur, enz) waarin het werd gerealiseerd?

• Hoe wordt er gezorgd voor de borging van de kennis en knowhow  van het project bij de teamleden?

• Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

 

Uw case hoeft niet noodzakelijk een allesomvattend project te zijn. Evengoed is het een deelaspect of een initiatief dat de basis vormt voor de best practice.

De hamvraag is: kan deze good practice een best practice worden/zijn? 

• Is ze inspirerend voor andere bedrijven? Met andere woorden: is ze een soort handleiding voor collega’s om de werkwijze - al dan niet met aanpassingen - in de eigen situatie over te nemen? Een best practice in het ene bedrijf is dat niet noodzakelijk in het andere.

• Is ze innovatief ten opzichte van het gangbare en vooral ook vernieuwend in het kader (cultuur, achtergrond) waarin ze werd opgezet?

• Levert ze concrete en aantoonbare, meetbare resultaten op?

• Is ze effectiever dan andere technieken en methodes?

• Is het mogelijk om de practice met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten uit te voeren?

Om mee te dingen voor de Belfius ESG Ambition award moet de finance functie dus een duidelijke rol spelen in de duurzaamheidsinitiatieven binnen de organisatie. De concrete inhoud van het project kan heel breed zijn: alls SDG’s kunnen als kapstok dienen om initiatieven rond te nemen.  

 

De jury gaat in de cases op zoek naar de toegevoegde waarde van de finance functie in de verschillende duurzaamheidsinitiatieven en bekijkt ook welke impact de initiatieven hebben op het gevoerde bedrijfsbeleid. In welke mate heeft de finance functie dit allemaal weten te vertalen in KPI’s en rapportering. In welke mate is het finance team met haar rol in de duurzaamheidsstrategie van haar bedrijf een voorbeeld en inspirator voor andere bedrijven?

MAAK KENNIS MET DE JURY - BELFIUS ESG AMBITION AWARD

GOLDEN PARTNER

Belfius_CMYKokok.jpg
bottom of page