top of page

AEXIS GAAT VERTICAAL


Aexis CPM divisie heeft in de voorbije jaren 3 software pakketten ontwikkeld met betrekking tot CPM in verticale sectoren zoals Hospitalen , Lokale besturen en Industrie specifieke business segmenten. Deze software pakketten maken gebruik van de IBM Technologie “Planning Analytics “.


WAT IS HoBud ?

HoBud is een software toepassing voor het opmaken en opvolgen van het budget en forecast voor hospitalen en revalidatiecentra.


Het pakket omvat standaard één basis module “Finance” en optioneel bijhorende modules Prestaties, Personeel, Investeringen, Apotheek, Onderhoud, Financiële middelen en beddenlaken.


Met de standaard module “Finance” kan snel, eenvoudig en zonder rekenfouten een budget opgemaakt worden. Deze module wordt standaard geleverd inclusief: een rekeningstelsel , kost center structuur, RIZIV codes, departementen, pathologiën, versie beheer, parameter settings, index, initialisatie regels, workflow, security setting, periodes, variantie rapporten, analyses, grafieken. Het pakket bevat ook een allocatie model welke toelaat alle kosten te verdelen over de diverse departementen per bezetting van bedden en kan verbonden worden met Finhosta.


Waarom HoBud?

a) Voor ieder hospitaal is het opmaken van een budget en forecast rekening houdende met alle drivers van kosten en opbrengsten een ware uitdaging:

· Opbrengsten worden gegenereerd door a) levering van prestaties door artsen en b) budget van financiële middelen toegekend door de FOD Gezondheid op basis van gekende criteria.

· Kosten worden gegenereerd door personeel, apotheek , onderhoud en algemene diensten.

b) Afstemmen van opbrengst en kost drivers biedt de mogelijkheid om goed inzicht te krijgen tussen financieel resultaat en de operationeel werking van het hospitaal.


Aexis weet uit jarenlange ervaring dat het opmaken van een budget met afstemming van alle opbrengst en kost drivers binnen het hospitaal geen sinecure is.


In een klassiek project wordt een functionele analyse gemaakt welke resulteert in een Blueprint die de leidraad vormt om het uitgetekende proces te automatiseren. Het grote risico van deze aanpak bestaat erin dat bij het testen van het nieuwe budget model een voortschrijdend inzicht ontstaat waardoor veranderingen in het nieuwe budget model moeten aangebracht worden. Deze elementen zijn logisch en normaal, echter ze hebben steeds een (belangrijke) impact op project realisatie in de tijd en project budget welke zullen afwijken van oorspronkelijk gemaakte afspraken met de klant.


Een tweede belangrijk aandacht punt bij deze klassieke wijze van implementeren is dat het hospitaal lang wacht alvorens het enige opbrengst ziet van zijn investering of met andere woorden bij vele projecten duurt het maanden soms jaren alvorens de geïntegreerde planning applicatie in zijn volledige glorie kan gebruikt worden.


Met HoBud verbreekt Aexis de klassieke wijze van werken.

Het opstarten met de Module “ Finance” geeft voor de klant de volgende voordelen:

· snel in gebruik nemen van de standaardmodule “Finance”.

· lage instap kost door eerst enkel gebruik binnen het financieel departement.

· directe kennis opbouw van de module Finance en onderliggende technologie.

· verhoogde efficiëntie door meer tijd te besteden aan de inhoud van financieel budget dan aan verzamelen van data.

· verhoogde effectiviteit door gebruik van één versie van de waarheid en automatisch inlezen van brondata (minder kans op tik fouten zoals in MS Excel).

Na gebruik van de standaard “ Finance “ module kan de klant in overleg met Aexis experten bepalen welke bijkomende module kan geïmplementeerd worden opdat het geïntegreerd model vorm kan krijgen, voorbeeld beddenlaken of investeringen of personeel.


HoBud vormt voor de CFO binnen het hospitaal het centraal punt voor opmaak en opvolging van het budget en forecast.

Meer informatie , contacteer Aexis: info@aexis.com of 02725 1644

Comments


bottom of page