top of page

De CFO van de toekomst combineert technologisch vernuft met de nodige soft skills


Door Dorien Roes, Country Manager Workday Belux


CFO’s die het afgelopen jaar succesvol doorgekomen zijn, hebben dat waarschijnlijk te danken aan hun gedegen kennis van moderne technologieën. Onder hen groeit het besef dat een synergie met de CIO cruciaal is met het oog op modernisering en het halen van bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast blijven een sterke band met de bredere organisatie en goede soft skills een must voor de CFO van de toekomst, zeker nu in de nasleep van de coronapandemie.


De afgelopen twintig jaar is technologie gestaag in alle aspecten van bedrijfsvoering binnengeslopen, niet in het minst bij financiële afdelingen van bedrijven. De coronapandemie kan je wat dat betreft een beetje als een eindsprint beschouwen. Uit onderzoek van Workday blijkt dan ook dat CFO’s en CIO’s van bedrijven wereldwijd steeds vaker op elkaar gaan rekenen.


83% van de CIO’s die deelnamen aan het onderzoek stelde dat het namelijk onmogelijk is geworden om groeidoelstellingen te halen tenzij IT en finance beter samenwerken. Modernisering en automatisering in finance zijn misschien wel de belangrijkste digitale initiatieven voor ondernemingen. Hoewel we zien dat als gevolg van de coronapandemie digitale technologieën voortdurend worden geprioritiseerd, erkennen CIO’s dat de digitale veranderingen die financiële transformatie op gang brengt de focus van de bedrijfsleiding zal verschuiven naar bedrijfsinzichten en data-analyse. In België is dat niet anders.

Kennis van zaken

Bedrijven zonder technisch onderlegde CFO aan boord, zullen intussen tot het inzicht gekomen zijn hoe belangrijk het is om daar verandering in te brengen. Eens de pandemie weggeëbd zal zijn, gaat het belang van technologie voor financiële afdelingen immers niet ineens weer afnemen. In tegendeel, als bedrijf heb je dan maar beter iemand met kennis van zaken aan het roer staan. Het is echter niet de bedoeling dat IT’ers binnenkort aan het hoofd van financiële afdelingen komen te staan. Technologische kennis is een middel voor CFO’s om hun kerntaken beter te kunnen uitvoeren en dat blijft het cijferwerk, de financiële ruggengraat van de onderneming.


Soft skills

Daarnaast stuurt de CFO ook vaak mensen aan en werken met mensen vereist nu eenmaal soft skills. Denk daarbij aan coaching, open communicatie, menselijk leiderschap, onderhandelingsvaardigheden… En dat vandaag meer dan ooit. Technologie heeft namelijk heel wat processen en taken geautomatiseerd binnen financiële afdelingen. Het is belangrijk om daar als CFO open en eerlijk over te communiceren, zodat mensen bijvoorbeeld niet gaan vrezen voor hun job maar de komst van technologie zelfs gaan omarmen en verwelkomen om een andere invulling aan hun werk te geven. Bijscholingen en ruimte – in andere woorden geduld – voor groei zijn daarbij erg belangrijk.


Soft skills zijn bovendien ook belangrijk om werkgerelateerde gevolgen van de pandemie aan te pakken. Heel wat werknemers zijn bijvoorbeeld vervreemd geraakt van hun team, terwijl anderen dan weer hun job in een ander daglicht zijn gaan plaatsen. Door in te zetten op zaken als teamwork, werkethiek, creativiteit, empathie en – opnieuw – communicatie, zorgt u er als CFO voor dat uw mensen niet alleen blijven, maar dat ze zich ook goed voelen op het werk.

Weg met eilandsyndroom

Tot slot is het duidelijk dat de tijd rijp is om het eilandsyndroom waar veel financiële teams nog mee worstelen, aan te pakken. CFO’s doen er goed aan om hun mensen aan te moedigen om netwerken te creëren binnen de volledige organisatie en om ideeën ook voor te leggen aan mensen die niet tot het financiële team behoren. Want hoe kan je inzichten bijbrengen met je financiële bekwaamheden en voor kruisbestuiving zorgen binnen je onderneming als je geen gevoel van verbinding kunt tot stand brengen? Eenzelfde bedrijfsapplicatie die zowel finance als HR ondersteunt kan deze kruisbestuiving versnellen. Dankzij de gemeenschappelijke technologie gaan de mensen elkaar ook beter begrijpen.

Comments


bottom of page