top of page

De drie bepalende factoren voor de toekomst van accounting

Finance-professionals staan vandaag voor steeds complexere en meer veeleisende verwachtingen. Gedreven door automatisering kunnen ze dan ook niet anders dan zich verder te ontwikkelen. Louter verwerken is niet langer hun enige taak. Meer dan ooit is het zaak om de cijfers en data te begrijpen, nauw samen te werken met het management, waarde te creëren en problemen te identificeren.

Door Dorien Roes, Country Manager Belux bij Workday


Als de volgende generatie accountants die doelen wil bereiken, zal zij meer nodig hebben dan conventionele finance skills, meer dan IT-kennis dat nu voor hen en CAO’s (Chief Accounting Officer) een basisvaardigheid is. Meer bepaald heeft het accountingteam van de toekomst nood aan drie zaken: een op groei gerichte mentaliteit, analytische vaardigheden en de juiste technologie.

Toekomstgerichte financiële vaardigheden


Terwijl ervaring met Microsoft Excel lange tijd een must-have was op cv's voor financefuncties, volstaat dit vandaag niet langer. Weten hoe je transacties moet verwerken en Excel-vaardigheden zijn tegenwoordig van secundair belang. Door de toenemende automatisering van routinetaken hebben accountingteams tegenwoordig naast cijfermatige kennis vooral soft skills nodig. Daarnaast is het voor hen belangrijk om effectief te kunnen communiceren en samenwerken met de collega's van andere afdelingen van het bedrijf. Door te overleggen met partners uit het volledige bedrijf krijg je een totaaloverzicht van de organisatie. Daarbij is het zaak om te teren op analytische vaardigheden, die tevens van cruciaal belang zijn voor boekhoudkundige professionals, om zinvolle inzichten te verwerven. Accountants vervullen zowat een front-officefunctie en dat vereist een mentaliteitsverandering. Nu is het hun taak om de cijfers te begrijpen, met het management samen te werken, waarde toe te voegen en te tonen waar het schoentje knelt.

Automatiseren en anticiperen


We moeten nieuwe wegen inslaan en zoeken naar de best mogelijke manieren om processen te automatiseren, het bedrijf te ondersteunen en te anticiperen op de behoeften. Het vermogen om tijdig nauwkeurige en relevante informatie te leveren aan het bedrijf en de CFO is nog steeds cruciaal. Wat veranderd is, zijn onze verwachtingen. De verwachting – of eerder nog, de eis – is dat we sneller over gegevens beschikken.

De CAO moet de CFO ondersteunen door ervoor te zorgen dat hij of zij actuele cijfers heeft om zijn of haar werk zo efficiënt mogelijk te doen. De CAO gaat niet alleen over de cijfers maar moet ook het waarom erachter begrijpen. Dat perspectief berust op de sterke partnerschappen binnen de business, de kennis van databronnen en de ontwikkeling van manieren om met behulp van flexibele datamodellen belangrijke informatie te onttrekken aan die data.

Nieuwe verwachtingen


Workday gaat prat op het in de gaten houden van zowel de financiële als de operationele cijfers. Vooral aan het begin van de pandemie, toen sommige klanten wat meer speelruimte nodig hadden, was dit van groot belang. Onze eigen CAO paste ook een dynamisch risicobeoordelingsmodel toe op basis van een systematische weging van kredietrisico en incassodata. Dankzij deze combinatie kon ons financeteam vaststellen welke klanten moeilijkheden ondervonden. Deze konden dan worden benaderd door het serviceteam. Inmiddels zijn verschillende processen, waaronder crediteuren, debiteuren, aantal dagen uitstaande betalingen en aantal dagen uitstaande verkopen bijna volledig geautomatiseerd.
Comments


bottom of page