top of page

Duurzaamheid: COP27 of munt?


Door Kris Organe - Duurzaamheidsexpert Private Banking Degroof Petercam


VN-doelstellingen, duurzame obligaties, investeringen die bijdragen aan de Europese taxonomie… de wereld verduurzaamt stilaan maar zeker en Europa speelt op dat vlak een voortrekkersrol. Er zijn ook wereldwijde initiatieven om afspraken te maken. Maar dat die niet van een leien dakje lopen, bewijst de recentste klimaatconferentie COP27. Wij vroegen Kris Organe, Duurzaamheidsexpert Private Banking bij Degroof Petercam naar zijn inschatting.


In onze private banking-afdeling volgen we alle klimaatconferenties mee op omdat nieuwe klimaatengagementen een impact kunnen hebben op de productieprocessen van de bedrijven – en dus de activa - waarin we in het kader van ons vermogensbeheer beleggen voor onze cliënten. Helaas bleek deze editie van de klimaatconferentie opnieuw een teleurstelling. Zo zijn er geen ambitieuze stappen gezet om de opwarming van de aarde onder 1,5° Celsius te houden en werd er evenmin gekozen voor een uitstap uit fossiele brandstoffen. Positief nieuws was evenwel dat de EU haar doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van koolstof heeft opgetrokken van 55% naar 57%.


Budget optrekken is must


Het is moeilijk om een exact cijfer te plakken op de initiatieven die worden genomen om de klimaatopwarming te bestrijden, maar wat overduidelijk is, is dat er op relatief korte termijn veel meer moet gebeuren. De geïndustrialiseerde landen besteden nog steeds minder dan 100 miljard dollar per jaar, terwijl ze initieel meer geld hadden toegezegd. Wel is het zo dat er stilaan meer publiek-private samenwerkingen tot stand komen om oplossingen te vinden voor de milieu-uitdagingen. Een tweede lichtpuntje is daarnaast dat er een historisch akkoord werd bereikt om een verlies- en schadefonds op te richten. Dat was allesbehalve vanzelfsprekend. Immers, de landen die het meest opdraaien voor de factuur van de klimaatverandering zijn meestal niet degene die deze problemen hebben veroorzaakt.


Nieuwe technologie nodig


Definitief de stekker trekken uit fossiele brandstoffen en ze op wereldwijde schaal vervangen door koolstof neutrale varianten zal nog niet meteen mogelijk zijn, zoveel is duidelijk. De technologieën waarover we vandaag beschikken, laten dat nog onvoldoende toe. Een tweede probleem is dat de huidige technologieën gericht op energie-efficiëntie vaak nog te traag worden uitgerold. Of de volgende editie COP28 ambitieuzere engagementen zal opleveren? Dat hopen wij maar het zal in ieder geval een dubbeltje op zijn kant zijn. Want hoewel we de vijf voor twaalf allang voorbij zijn, ontbreekt het nog steeds aan daadkracht en wereldwijde eensgezindheid om de problemen solidair en gezamenlijk aan te pakken.

Коментари


bottom of page