top of page

Goed of slecht rapport? 1 op 5 CFO’s in BEL-20 is een vrouw


Hoewel telkens meer aandacht gaat naar gendergelijkheid in raden van bestuur, blijft het aantal vrouwelijke CFO’s in onze BEL-20-bedrijven eerder laag. Een korte zoektocht leerde ons dat slechts vier dames de strategische, financiële functie invullen bij onze Belgische beursgrootheden. “Finance blijft een sterk mannenbastion maar we zien wel een positieve evolutie.”
Dat kan natuurlijk toeval zijn, want als de overige strategische functies wel worden ingevuld door een vrouw is er geen vuiltje aan de lucht, toch? Niets is minder waar. Verder nazicht leerde ons dat er slechts één vrouw op dit moment aan het hoofd staat van een BEL-20-organisatie, CEO Ilham Kadri (Solvay). In de Raden van Bestuur gaat het, naar analogie met de quotawet van 2011, beter. Beursgenoteerde bedrijven worden hierdoor verplicht een derde vrouwelijke bestuurders te hebben. Dat quotum werd al bereikt in 2019. Bij Melexis, een van de nieuwe gezichten in de BEL-20 (samen met Elia, waar Catherine Vandenborre CFO is, red.) stonden tot voor kort twee vrouwen in de frontlinie. François Chamber werd vorige maand als CEO opgevolgd door Marc Biron, en is nu voorzitster van de Raad van Bestuur bij Melexis. Karen Van Griensven is CFO van het Belgisch chipbedrijf sinds 1998. We vroegen haar eerstelijns naar haar eigen bevindingen.

Slechts 20 procent van de CFO’s van de BEL-20-bedrijven is een vrouw? Verbaast u dat?

Karen Van Griensven: “Dit is geen verrassing voor mij maar ik nuanceer graag meteen door te stellen dat het traject wel is ingezet om meer vrouwen op CFO-posities te krijgen. Finance wordt nog altijd als hardcore gezien, net als de STEM-richtingen. De wereld van de CFO bestaat uit lijnen met financiële instellingen, advocatuur, auditors, … Dit zijn historisch gezien meer mannelijke omgevingen. 15 jaar geleden was ik op een CFO-event in het Verenigd Koninkrijk de enige vrouw, vandaag is dat al zeker niet meer het geval. Als je 15 jaar terug in de tijd zou gaan, zal het aantal vrouwen als CFO in een BEL-20-berijf ook geen 1 op 5 zijn geweest… Net als de ingenieurswereld blijft finance een sterk mannelijk bastion, er is nog geen balans in gendermix maar we zien wel een positieve trend.”

U draagt de functie van CFO als vrouw, gaat u verder dan dit ook meer promotie maken om vrouwen in dergelijke functies te krijgen? Om het bewustzijn misschien nog groter te maken?

“Melexis is zelf rolmodel op vlak van genderdiversiteit. Onze voorzitster heeft een voortrekkersrol in STEM in België. Binnen Melexis wordt er ook veel aandacht besteed aan activiteiten voor het stimuleren van STEM. Daar werk ik ook in mee. STEM naar scholen toe, naar jongeren, kinderen toe, verder te promoten.”


Het verkrijgen van een goede genderbalans begint met de bewustmaking van de opleiding?

“Absoluut, zeker in de ingenieurswereld. Het is moeilijk om op vandaag gender equality te hebben als er maar 10 afgestudeerde ingenieurs vrouwen zijn. Het begint aan de basis. Als daar niet wordt ingegrepen, dan wordt het heel moeilijk voor bedrijven. Ook voor Melexis. Sinds ons bestaan heeft ons bedrijf altijd voor inclusiviteit gestaan. En dat is heel duideiljk te zien in onze board. We zijn een rolmodel in België met 50/50-balans. Ook in het management is er een hoge graad aan vrouwen, terwijl de aard van onze activiteiten toch engeneering is. Globaal zijn we dichtbij 50 procent vrouwen in middle management. Dat is deel van onze cultuur. En niet alleen gender, maar ook naar leeftijd of achtergrond toe staan we voor inclusiviteit.”


Melexis is dus een voorbeeldrol op vlak van inclusiviteit. Als u binnen het finance departement kijkt, zit ook daar een goede gendermix?

“De stafmedewerkers, mijn directe lijnen, is 50/50-gebalanceerd maar algemeen is finance wel 2/3 vrouwelijk. Dat is in onze context niet vreemd, er zijn meer vrouwen aangesteld in niet-ingenieursfuncties om te zorgen dat we in multidisciplinaire teams toch complementair zouden zijn. De ingenieurswereld is nu eenmaal heel mannelijk, dus is het noodzakelijk dat we in andere functies de vrouwen eerder doorwegen. Dat is binnen finance zo, maar ook in operations het geval.”


Is het eenvoudig om zich als ambitieuze vrouw te profileren en een carrière uit te bouwen in een corporate omgeving? Ondervond uzelf ooit bepaalde moeilijkheden?

“Ik heb het geluk gehad om altijd bij Melexis tewerkgesteld te zijn geweest, waar inclusiviteit altijd voorop heeft gestaan. Ik heb het zelf niet aan den lijve ondervonden maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet voorkomt. Binnen Melexis is dat duidelijk niet het geval door de bedrijfscultuur, de values en de visie van de oprichters.”


Daarom is het net belangrijk dat in een coporate omgeving inclusiviteit top-down wordt omarmd?

“Zeker, het moeten starten aan de top. Die moet een rolmodel zijn, want het is heel moeilijk om het beeld te geven dat men vrouwvriendelijk is met een board met weinig vrouwen. Aan de top begint het. Ik sta volledig achter onze values en visies bij Melexis, en ik geloof daar ook heel sterk. Een goede gendermix leidt effectief tot betere resultaten, en ik heb daar ook binnen finance altijd naar gehandeld. Complementariteit (genderbalans, achtergrond en type) is heel belangrijk.”


Hoe zou de bedrijfswereld genderdiversiteit (nog) beter kunnen stimuleren? Welke opportuniteiten ziet u?

“Het ondersteunen van STEM algemeen is essentieel. Alle meer hardcore-beroepen trouwens. De jeugd moet meer awareness krijgen over deze zaken en rond de goede gendermix. Elk bedrijf heeft een heel groot netwerk waar men meteen zou kunnen starten hiermee. Al was het via de employees en hun families, maar het kan nog veel verder gaan. Zo proberen we met Melexis ook ons steentje bij te dragen.”


Tot slot, nemen jullie het inclusiviteitskader ook mee wanneer jullie nieuw talent aantrekken?

“We openen deuren voor middelbare scholen om te tonen wat technologie kan bijbrengen. Dat doen we ook naar alle kinderen van onze medewerkers. Wij ondersteunen ook externe evenementen, soms ook financieel, die daarrond werken.”Karen Van Griensven is zelf geen typisch finance geschoolde CFO. Ze studeerde af als landbouwingenieur en behaalde daarna een MBA aan de Solvay Business School. Sinds 1998 is ze de CFO van Melexis, dat sinds 10 maart dit jaar werd opgenomen in de BEL-20. Sinds 2007 pendelt ze tussen België en Bulgarije, waar de grootste site van Melexis is gevestigd. De recente wijziging aan de top van Melexis brengt logischerwijs een hoop nieuwe uitdagingen met zich mee.

Comments


bottom of page