top of page

Hoe leidt u uw bedrijf door de Covid-19-crisis en de nasleep ervan?

Zes prioriteiten voor bedrijfsleiders om zich voor te bereiden op een post-coronawereld en in de toekomst een bloeiend bedrijf te creëren.

Door Marc Herlant, EY België Strategy & Operations Partner (EY Parthenon)De Covid-19-pandemie is een zwarte zwaan die niemand heeft zien aankomen. Door te focussen op het opbouwen van veerkracht en herstel in een post-coronawereld, kunnen bedrijven en mensen kansen vinden in tegenspoed. We moeten nu de basis leggen voor economische groei, zodat de samenleving kan floreren en mensen kunnen uitkijken naar een welvarende toekomst zodra we deze crisis hebben overwonnen.

De Covid-19-crisis is uitzonderlijk vanwege de menselijke tragedies, het veranderende sociale gedrag en de ernstige economische crisis. Naarmate deze crisis zich verder ontvouwt, onderzoeken leiders en hun teams manieren om zich voor te bereiden op de komende periode van volatiliteit. Het is van cruciaal belang om de disruptie te sturen en de bedrijfscontinuïteit te behouden. Bedrijfsleiders moeten proactief zijn in hun besluitvorming, snel handelen en zich voorbereiden op het nieuwe normaal door hun bedrijf opnieuw vorm te geven.

De zes belangrijkste gebieden om de veerkracht te verbeteren zijn:

1. Mensen eerst

2. Focus op effectief cash- en fiscaal beheer

3. Bouw een veerkrachtige toeleveringsketen

4. Wees veelzijdig om te reageren op een snelle verandering in de vraag

5. Bereid nu een herstelplan voor

6. Transformeer uw bedrijf

1. Mensen eerst

Het is van vitaal belang om het welzijn en de veiligheid van mensen, evenals hun levensonderhoud, te waarborgen. Op korte termijn is het belangrijk om:

• een pandemisch personeelsplan op te stellen en te onderhouden en zo flexibele werkregelingen mogelijk te maken en veiligheidsrichtlijnen in te voeren voor werk op locatie, als thuiswerken niet mogelijk is.

• bestaande interne en externe gegevens te gebruiken om werknemers te ondersteunen, te verplaatsen of te evacueren.

• technologieën te upgraden en zo een stabiele verbinding en toegang tot bedrijfssystemen te garanderen, zodat mensen veilig vanuit huis kunnen werken.

• het HR-beleid tijdelijk aan te passen en zo te voldoen aan de regelgeving en overgangsmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid.

• het moreel van de werknemers hoog te houden en de uitdagingen van de werknemers aan te pakken, zoals een verminderde gezondheid, loonverlies en kinderopvang.

Op lange termijn moeten bedrijfsleiders bekijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat werknemers productief en betrokken blijven. Denk aan welzijnsprogramma's en gedragscodes, zodat mensen een gezond evenwicht tussen werk en privéleven kunnen behouden. Het is net zo belangrijk om mensen eraan te herinneren dat u een cultuur van respect en inclusie wilt creëren in uw organisatie. Nu is het meer dan ooit van cruciaal belang om duidelijk te zijn over de waarden die aansluiten bij het doel van het bedrijf. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen en dat ze deel uitmaken van een groter geheel.

2. Focus op effectief cash- en fiscaal beheer

De economische wereldorde is veranderd. Het toerisme en de horeca hebben de eerste klappen gekregen. Toegenomen verzendtijd, dalende productiecapaciteiten en klanten die hun aankopen uitstellen, in combinatie met uitgestelde betalingen, leggen een enorme druk op de kasbehoeften op korte termijn van veel bedrijven.

Elk bedrijf moet:

• zijn liquiditeitspositie beoordelen in deze nieuwe en volatiele marktomgeving die wordt gekenmerkt door een onzeker aanbod, een afnemende of fluctuerende vraag en uitgestelde betalingen.

• een cashprognose van 13 weken maken om de mogelijke kasbehoeften te identificeren.

• mogelijke acties overwegen om het werkkapitaal te verbeteren en andere kortetermijnmaatregelen om de kaspositie van het bedrijf te verbeteren.

• overheidssteun onderzoeken, zoals liquiditeitssteun en overbruggingskredieten.

• nadenken over de kapitaalvereisten en over mogelijke extra kasmiddelen, zoals banken, obligaties en/of private schuldfondsen.

3. Bouw een veerkrachtige toeleveringsketen

De Covid-19-crisis heeft veel gestroomlijnde toeleveringsketens met just-in-time inventarisatie verstoord. Stroomopwaarts hebben bedrijven te kampen met voorraaduitval als gevolg van de stopzetting van activiteiten door leveranciers, het ontbreken van geschikte alternatieve bevoorradingsmogelijkheden en het wegvallen van verzendroutes. Stroomafwaarts worden bedrijven die hun volledige productiecapaciteit nog kunnen behouden geconfronteerd met beperkingen in de leveringsroutes en veranderingen in de aankooppatronen.

Begin met het opbouwen van een veerkrachtige toeleveringsketen door:

• de risico’s van uw toeleveringsketen te beoordelen in de specifieke context van de Covid-19-crisis. Identificeer de risico's bij externe leveranciers en de afzonderlijke interne of externe uitvalpunten die de volledige ineenstorting van uw toeleveringsketen kunnen veroorzaken.

• de verstorende impact van bevoorradingsonderbrekingen op fundamentele bedrijfsfuncties te analyseren en te evalueren.

• uw huidige veerkracht en capaciteiten te evalueren, evenals extra capaciteiten die nodig kunnen zijn om, bijvoorbeeld, verschillende reinigingsintervallen en desinfectie van de vestiging te organiseren.

• alternatieve bevoorradingsstrategieën te identificeren.

• specifieke tijdelijke acties te ondernemen om de activiteiten te stabiliseren, zoals het aanleggen van voorraden en extra middelen.

• met uw leveranciers en klanten te overleggen over de ontwikkeling van alternatieven.

4. Wees veelzijdig om te reageren op een snelle verandering in de vraag

Vandaag wordt de vraag gekenmerkt door volatiliteit. De horeca- en reissector meldt een sterke daling van de vraag, terwijl e-commercespelers de sterke toename van de orders niet kunnen bijbenen. Hoe kunt u daarop reageren? Vergeet de traditionele prognosetools die rekening houden met de vraag van vorig jaar en de traditionele seizoensgebondenheid. Bedenk in plaats daarvan verschillende scenario's op basis van duidelijke parameters. Kies er één en werk die wekelijks bij.

Focus ook op:

• het uitvoeren van frequente beoordelingen van vraagpatronen en de impact op uw scenario's om de tijdshorizon voor de planningscycli van de productiecapaciteit te verkorten.

• het versterken van klantrelaties, door contact op te nemen met uw klanten, hun behoeften te begrijpen en samen oplossingen uit te werken.

• het beoordelen van de impact die verstoringen in andere toeleveringsketens kunnen hebben op de vraag van de klant.

5. Bereid nu een herstelplan voor

De crisis zal op een gegeven moment eindigen. Bedrijfsleiders moeten klaar zijn om signalen uit de markt op te vangen wanneer het tijd is om over te schakelen op herstelmodus. Tijd en alertheid zijn essentieel om marktaandeel te behouden of te vergroten. Vraag uzelf af: Wat is er nodig om de activiteiten te hervatten? Hoeveel tijd neemt dit in beslag? Welke opstartactiviteiten zullen nodig zijn? Wat zijn de nieuwe marktomstandigheden?

Begin te kijken naar:

• maatregelen om productiefaciliteiten beschikbaar te houden of om de productie snel na de crisis weer op te starten.

• potentiële indicatoren van een toename van de vraag en de gevolgen voor uw toeleveringsketen.

• uw opstartproces en -procedures, inclusief het vullen van uw toeleveringsketens en het organiseren van de benodigde arbeidskrachten.

6. Transformeer uw bedrijf

Zodra bedrijven hun strategieën hebben versterkt om een meer veerkrachtige organisatie op te bouwen, is het tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe normaal. Hoe passen de organisatiestructuur, de manier van werken, de activiteiten en de middelen van uw bedrijf in deze nieuwe realiteit? Uw vermogen om te winnen in bepaalde segmenten kan verbeteren, terwijl sommige van uw activiteiten overbodig of minder aantrekkelijk zijn geworden. Een alerte mentaliteit zal bedrijven helpen om zich te herpositioneren voor groei.

Bereid u voor op toekomstig succes door:

• structurele veranderingen in het gedrag en de verwachtingen van klanten op te volgen.

• fundamentele veranderingen te overwegen die mogelijk nodig zijn in uw bedrijfsmodel om nieuwe kansen te grijpen en minder aantrekkelijke segmenten te laten vallen.

• uw kapitaalstructuur te evalueren met het oog op de nieuwe economische realiteiten.

• de vereiste structurele veranderingen voor een vlotte overgang en een sterk herstel te voorzien en voor te bereiden.


Comments


bottom of page