top of page

Monizze: "Finance ten dienste van innovatie"


In 2011 doorbrak Monizze het bestaande duopolie binnen de markt van de maaltijdcheques. Met een sterk gedigitaliseerde benadering wist de fintech al snel een marktaandeel van 20% te verwerven. Monizze is een dynamische scale up die zijn groei op een duurzame manier autonoom weet te financieren. Volgens Alexandre Richel, de jonge, maar tegelijk ervaren CFO, zou er een financiële dimensie in elk beslissingsproces moeten verweven zijn.


Brusselaar en voorzitter van de federatie van fintechbedrijven, Jean-Louis Van Houwe, richtte Monizze op in een tijdperk waarin de papieren maaltijdchequesde norm waren. Het bedrijf zette in op de elektronische maaltijdcheque en een sterk gedigitaliseerde dienstverlening voor zowel de ondernemer, de werknemer als het winkelpunt. Colruyt opende als eerste klant de deuren richting groei. In 2015 trad Monizze toe tot de Franse groep Up. Anno 2023 blijft het marktaandeel van Monizze met dubbele cijfers groeien.  Monizze ziet nog een verdere rek op die groei. Zaakvoerder Jean-Louis Van Houwe sprak vorig jaar de ambitie uit om de omzet en het aantal werknemers tegen 2027 te verdubbelen. 


Onderbouwde analyses als stokpaardje

Voor Alexandre Richel begint het verhaal bij Monizze in september 2021, waar hij op zijn 34ste als CFO in dienst treedt. Ondanks zijn jonge leeftijd had hij toen al bijna vijf jaar ervaring als financieel verantwoordelijke bij EBP Groep op de teller. “Ik kreeg er door omstandigheden meteen een mooie kans. Dat had zijn voor- en nadelen. Ik heb een versneld leerproces doorgemaakt en moest mijn eigen weg zoeken. Dat lag zeker niet voor de hand. In mijn rol als manager leerde ik  onder meer veel bij op het vlak van emotionele intelligentie. Ik werkte er met cijfergedreven mensen. Ik leerde er alles te onderbouwen met cijfers en analyses. Dat ik nadien voor Monizze koos, heeft veel te maken met de gedeelde visie tussen Jean-Louis en mezelf. We zijn beiden van mening dat het belangrijk is om businessvragen grondig te staven, alvorens die voor te leggen.”


De financiële afdeling telt naast Alexandre nog twee medewerkers: een controller en een externe boekhouder. Dat is een klein team voor een onderneming met de omvang van Monizze. Dat is mogelijk als de meeste financiële processen geautomatiseerd zijn. “Tegelijk zitten de financiële competenties overal”, duidt de CFO. Iedereen binnen Monizze wordt gesensibiliseerd om beslissingen te nemen op basis van (financiële) data.  Dit leeft zeer sterk bij onze marketing en salesteams alsook  bij projectmanagers, business analists... . Finance staat aan hun zijde voor de creatie van elke businesscase, opnieuw met het oog op onderbouwde verzoeken.”


De visie van een uitdager

Wie de kantoren binnenstapt, merkt het meteen. Er heerst een dynamische vibe met veel jonge werknemers en een echte start-upmentaliteit. Bij Monizze, door IT-vakblad Data News verkozen tot de Belgische fintech van het jaar 2022, staat innovatie dan ook voorop. “Monizze heeft de markt destijds als een uitdager benaderd en denkt nog steeds vanuit dat perspectief”, legt Alexandre Richel uit. “Betalingen zijn onze kernactiviteit. Daarbij beogen we een frictieloze en gestroomlijnde digitale ervaring, waarbij we stevig investeren in de ondersteuning door onze klantendienst.”


Maar Monizze wil de werkgevers ook extra diensten aanbieden, opgebouwd rond drie pijlers: HRTech, FinTech en MadTech.  Monizze beschikt tevens over het voordelenplatform  Dealzz, waar handelaars een voordeel toekennen aan gebruikers van de Monizze-cheques die zo hun koopkracht verhogen. “Op langere termijn beogen we ook een vervanging van de elektronische betaalkaart door een volledig mobiele betaling. Via verschillende integraties en partnerschappen timmeren we aan die weg.”


Innovatie met strategische horizon

Uit de koker van de Monizze-medewerkers komen tal van ideeën. “Een derde van onze medewerkers spitst zich toe op IT of innovatie. Toen ik startte in 2021 ging het om vijf mensen, nu om een equipe van dertig medewerkers. We beschikken niet over een financieel comité met een vaste innovatie-enveloppe”, legt de CFO uit. “Veel projecten moeten we vanuit een langetermijnperspectief bekijken. In tegenstelling tot veel andere bedrijven, zijn we minder gefocust op een onmiddellijke ROI, maar hanteren we onze vijfjarenstrategie als baken. Dat vergt vanuit financeperspectief enige volharding.”


Om het belang van innovatie te duiden: Monizze mikt er tegen 2027 op om minstens 30% van zijn omzet te behalen uit nieuwe diensten.  “We zien daarbij onder meer potentieel in nieuwe integraties en verantwoorde en lokale consumptie, waarbij we een intermediair vormen tussen de consument en de handelaar. Ik denk daarbij onder meer aan het aanprijzen van duurzame aankopen. Monizze groeit op die manier uit tot een totaalaanbieder, die fintech oplossingen combineert met MadTech en HRTech.”


Hoe groot de aandacht voor innovatie ook mag zijn, de budgetten zijn niet ongelimiteerd. “We maken een onderscheid tussen nice-to-have en must-have. Sommige ideeën ogen aantrekkelijk, maar er moet vraag naar zijn en ik verwacht ook een inschatting van de budgettaire impact. Hoewel ik het ondernemerschap van onze teams aanmoedig, beoog ik toch nog wat extra financiële controle van bovenaf. Dat automatisme wil ik nog verder uitbouwen, uiteraard zonder de innovatie af te remmen.”


Onderscheidend inkomstenmodel

Als eerste digitale speler heeft Monizze het inkomstenmodel in de markt veranderd: “Toen papieren cheques de standaard waren, betaalden de winkeliers torenhoge commissies zonder nog maar te spreken over de administratieve rompslomp. Monizze heeft bijgedragen om die kostenstructuur aan te passen.  Wij verdelen de marge evenwichtig over de werkgevers die bestellingen plaatsen en de handelaars die onze oplossingen aanvaarden. Innovatie vormt om een nog andere reden een noodzaak. “Het succes van de verschillende cheques valt deels toe te schrijven aan de gunstige fiscaliteit die ermee gepaard gaat”, duidt de CFO. “Maar je weet nooit op lange termijn in welke richting de wetgeving zal evolueren. Daarom hebben we er alle belang bij om onszelf voortdurend te heruitvinden en extra diensten aan te reiken.”


Het is net die fiscaliteit die tijdens de coronacrisis voor extra wind in de zeilen zorgde. Onder meer dankzij de consumptiecheques en de coronapremie tekende Monizze in 2021 en 2022 een additionele omzetstijging,  die ook meteen werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. “We zien ook al enige tijd een positief effect dankzij  de dynamische arbeidsmarkt. Bedrijven hebben de voorbije jaren massaal nieuwe werkkrachten aangeworven, terwijl medewerkers erin slaagden gunstige loonvoorwaarden af te dwingen. Daar vaart ook onze business wel bij.”


Geen nood aan credit management

Opvallend is het effect van de stijgende rentes. “Er verstrijkt enige tijd tussen de storting van het bedrag van de cheque met bijkomende commissie op onze rekening en het moment dat de winkeliers de cheque innen. Dat geld beleggen we in tussentijd. In tijden van stijgende rentes speelt dat in ons voordeel.”


De betalingsprocedure biedt nog een bijkomend voordeel. “Aangezien we het geld ontvangen vooraleer we het uitkeren, hebben we nooit te maken met dubieuze debiteuren. Dat credit management niet aan de orde is, vond ik een extra argument om destijds voor Monizze te kiezen.” Monizze doet geen beroep op externe financiering. “We beschikken over de nodige reserves en maken van het momentum gebruik om verder te investeren.”


Monizze maakt deel uit van de Franse groep Up. “Maar we opereren zeer onafhankelijk. Up voorziet de software en strategie, maar binnen dat kader handelen we autonoom. Er geldt een grote mate van kruisbestuiving, waarbij lokale filialen profiteren van de innovaties die elders zijn uitgetekend. Monizze geldt binnen de groep bijvoorbeeld als een voorloper op het vlak van robotisering van het facturatieproces.”


Uitdagingen

Alexandre Richel meent dat Monizze nog stappen kan zetten op het vlak van de softwarematige aansturing van het financieel beheer. “Monizze is een vrij jong bedrijf. Het spreekt voor zich dat je vanaf dag één nog niet dezelfde noden kent als vandaag. Vandaar dat we nogal wat processen via Excel ondersteunen. En ook op het vlak van financiële datamaturiteit schuilt er nog progressiemarge.  We lanceren daarom een project rond rapportering en financiële data, waarmee onze managers makkelijker gefundeerde beslissingen kunnen nemen. Er ligt bijgevolg nog heel wat werk op de plank.”


Alexandre Richel benadrukt tot slot het belang van de teamgeest bij Monizze. “Iedereen kent elkaar en is bereid om voor zijn collega’s een tandje bij te steken. Nieuwe medewerkers moeten echt binnen dat verhaal passen. Toxische werknemers, die – hoe getalenteerd ze ook mogen zijn – wegen op onze dynamiek, weren we uit onze rekruteringsprocedures.”


Tekst: Kurt Deman

Foto's: Jerry De Brie

Comments


bottom of page