top of page

Naar een product carbon footprint voor volledige transparantie
De rebranding van het oude Ter Beke, vandaag noemt de voedingsproducent Whats Cooking?, bracht duurzaamheid als essentiële pijler in de strategie van het bedrijf. Sustainability Manager Lore Muylle: “Met een materialiteitsanalyse en strategiebepaling kwam alles in een stroomversnelling terecht.”


In september 2022 ging Lore Muylle officieel van start als Sustainability Manager. Ze zeilde afgelopen 3 jaar doorheen een management trainee programma bij What’s Cooking? en zag door de rebranding van de voedingsproducent de kans om mee te schrijven aan het sustainability-verhaal van de onderneming. “Duurzaamheid is door de rebranding een strategische pijler van What’s Cooking? geworden”, duidt ze. “We zijn van start gegaan met een stakeholderbevraging zodat we onze impact materiality konden capteren. Vandaag is er ook al sprake van een dubbele materialiteitsanalyse waarbij we de financiële invloed van de ecologische en sociale kwesties nagaan op ons bedrijf, via dezelfde methodiek als in ons risk management. Door deze financial en impact materiality op een matrix te plotten, komen de belangrijkste topics voor What’s Cooking? naar voren. Die hebben we dan onderverdeeld in de respectievelijke E, S en G-componenten en zijn we gaan linken met de UN SDG’s.”


“Om ervoor te zorgen dat al onze stakeholders onze sustainability strategie onthouden, goten we de belangrijke topics in drie pijlers: good food for all, protect our planet en help people flourish.. De pijler good food for all is de meest belangrijke aangezien het de essentie is van What’s Cooking als voedingsbedrijf. Hier maken we het verschil terwijl we natuurlijk ook rekening houden met people & planet. Deze sustainability strategie werd vervolgens ook opgenomen in de corporate strategy.”


Governance


De workstreams werden in het leven geroepen om een goede governance-structuur te creëren, zodat we onze ambitieuze doelstellingen kunnen nastreven. We spreken over 6 workstreams in totaal: sustainable supply chain, sustainable operations, sustainable products, social responsibility, business ethics en stakeholders & outreach.


Deze workstreams alleen managen is een heuse uitdaging. Daarom zette What’s Cooking? een sustainability steering comité neer. “We hebben maandelijkse meetings en er zijn verschillende executive comité-leden opgenomen, zoals CFO Yves Regniers. Concreet bespreken we wat de workstreams hebben gerealiseerd. De afgelopen maanden werkten we vooral in KPI-setting, doelen stellen en de link met de drie strategische pijlers. In de toekomst moet het gaan over vooruitgang ten opzichte van de doelen en gaan onze workstream leads in de business ons ook toelichten wat er is gebeurd, wat er nog moet worden gedaan en welke middelen ze hiervoor nodig hebben. De resultaten van het sustainability steering comité worden besproken in het executive comité. Op board-niveau is er ook een sustainability board comité sinds dit jaar. Dat is opmerkelijk voor een bedrijf van onze grootte. We zijn immers geen multinational. De governance-structuur vat de ambitie van onze sustainability-doelstellingen eigenlijk wel goed samen.”


KPI Management Tool


De komst van de CSRD vergt veel KPI’s waarover bedrijven zullen moeten rapporteren. “We wilden deze KPI’s en de bedrijfseigen KPI’s niet in Excel gaan beheren. Zeker omdat de ESRS-standaarden vergelijkbaar zijn met IFRS-standaarden. Het moet auditeerbaar zijn en over accurate data beschikken die te consolideren zijn. Daarom kozen we voor een KPI Management Tool. Die tool laat ons toe onze eigen KPI’s te ontwikkelen, onze inputindicatoren te kiezen, de formules die leiden tot de KPI’s, … Dit is een bewuste keuze omdat er nog zoveel verschillende, zowel externe als interne, factoren in ontwikkeling zijn. De algemene ESRS-standaarden liggen al behoorlijk vast maar het is nog wachten op de sectorspecifieke KPI’s. Die zullen sowieso nog aanpassingen krijgen. Deze tool is in dat opzicht een groot voordeel.”


De controle op de data is dan het domein van de controllers, opnieuw een link met finance dus. “Dit zijn de plant controllers, op siteniveau, de sales controllers, op entiteitsniveau, maar ook op business unit en corporate niveau gebeurt data-input”, verduidelijk Muylle. “Zij zijn een extra controlemechanisme en controleren of de data correct zijn. Finance zorgt er zo voor dat de juiste data wordt aangeleverd, dat we kunnen vergelijken met onze targetsetting, kunnen visualiseren waar we staan en wat we nog moeten doen, … We zijn heel tevreden over de manier van werken met de management tool en de wisselwerking met onze controllers. We weten dat dit een nieuwe taak is voor hen maar de opname hiervan gaat vlot. Iedereen weet hoe belangrijk sustainability is en in de toekomst wordt. Je moet de medewerkers natuurlijk warm maken voor en deel laten uitmaken van het duurzaamheidsverhaal.”


ESG in capex-evaluatie


Een van de belangrijkste zaken in het sustainability-verhaal van What’s Cooking? is volgens Muylle de sustainability-cultuur. “Als je gewoon zaken opdraagt, leeft duurzaamheid niet en krijg je niets veranderd. Daarom hebben we ook duidelijk ingezet op zaken die de cultuur laten leven. Zo hebben we op elke site minstens één ESG-ambassadeur. We brainstormen maandelijks in meetings om duurzaamheid nog meer te laten leven en te kijken welke initiatieven in de onderlinge entiteiten bijvoorbeeld zijn opgenomen en hoe we dit op groepsniveau nog beter kunnen laten evolueren. Daarnaast hebben we ook ESG-events om bewustzijn te creëren en om het groter te maken dan alleen data, data en data. Elk kwartaal is er ook een ESG-award. Daarbij kiezen we een initiatief dat in de smaak valt en zetten we dit in de spotlight. Dit kan klein zijn, een sociaal initiatief ten voordele van een weeshuis bijvoorbeeld. Die initiatieven willen we visibiliteit geven. In een nieuwsbrief communiceren we hierover dan intern naar onze personeelsleden. Op alle executive comités staan safety, food safety op de agenda en gebeurt er een update van ESG. Die topics worden altijd besproken. Verder is er een derde link met finance want ESG is ook een factor geworden in de capex-evaluatie. Daarbij kijken we welke capex-projecten worden ingediend en in welke mate ze de E en S-componenten beïnvloeden. Vervolgens wordt er beoordeeld of project x of y er effectief moet komen.”


Product carbon footprint


Een vierde link met finance, is de berekening van de product carbon footprint. “We hebben eerst onze corporate carbon footprint berekend volgens het Greenhouse Gas Protocol. Dit gaf al heel wat inzichten, waarbij (zoals bij veel bedrijven) bleek dat meer dan 90 procent van onze uitstoot van scope 3 emissies afkomstig is. Het merendeel van deze scope 3 emissies komt van onze aangekochte producten. Om deze op een gerichte manier te kunnen gaan verminderen, wilden we onze uitstoot per product ook kennen. Bijvoorbeeld hoeveel emissies vrijkomen bij het produceren van één Come a Casa Lasagne Bolognaise. Ook voor deze berekening legden we de link met finance. Hiervoor zijn we gestart met het toekennen van een emissiefactor voor elke grondstof die we aankopen, dit met de hulp van een carbon consultant. Onze costing tool in het ERP-systeem laat ons normaal toe de product cost te gaan berekenen, via de Bill of Material. Nu zijn we deze op dezelfde manier gaan gebruiken om de totale CO2-uitstoot van onze producten te kennen. Actueel doen we hiervoor nog een beroep op de algemene databases maar de bedoeling is om hier de komende jaren leverancierspecifieke informatie aan toe te voegen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, want veel leveranciers beschikken zelf nog niet over deze data. De leverancierspecifieke informatie willen we verkrijgen door een supplier engagement programma op te zetten. Zo gaan we leveranciers motiveren om CO2-data te meten, te delen, targets te zetten (in lijn met de klimaatdoelstellingen van Europa), actieplannen op te zetten en finaal ook de product carbon footprint te delen met ons.”


KADER Biografie


Lore Muylle heeft een achtergrond als handelsingenieur en volgde een bijkomende master Innovation & Entrepreneurship aan Solvay Business School. Ze is bijna 3 jaar aan de slag bij What’s Cooking? en startte er oorspronkelijk in het Young Potential-programma als management trainee. Eerst in de aankoopdienst, vervolgens in supply chain en business development. Ze wilde echter impact hebben op het sociaal en ecologisch aspect van de onderneming, waardoor de stap naar duurzaamheid wenkte. Piet Sanders was net aan de slag gegaan als CEO en benadrukte het belang van duurzaamheid voor de onderneming, en zo werd de loper uitgerold voor Muylle. Haar laatste rotatie in het management trainee programma werd gestart in sustainability waarna ze ook de ‘Take the lead in sustainability management' aan Vlerick Business Management School volgde. Sinds september is ze officieel Sustainability Manager bij What’s Cooking?.


Comments


bottom of page