top of page

Belgische CFO'S maken zich zorgen over economische recessie door COVID-19

Uit een onderzoek van PwC naar CFO's in België blijkt dat de helft zich zorgen maakt dat de wereldwijde gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus zal leiden tot een wereldwijde economische recessie. Een meerderheid van de CFO's verwacht echter dat hun bedrijf binnen drie maanden opnieuw een normale gang van zaken zal kennen mocht er onmiddellijk een einde komen aan de verspreiding van COVID-19.


PwC volgt nauwlettend het sentiment en de prioriteiten van financieel leidinggevenden,

nu bedrijven het hoofd bieden aan ongekende verstoringen in de dagelijkse bedrijfsvoering en financiële activiteiten als gevolg van het coronavirus. Dit

onderzoek, dat wereldwijd in 21 regio's wordt gevoerd, omvat ook de bevindingen

van 10 CFO's in België om een beeld te krijgen van het lokale sentiment van

bedrijven rond de huidige crisissituatie.

De resultaten geven aan dat de CFO's zich steeds meer zorgen maken nu de

wereld afglijdt naar wat het Internationaal Monetair Fonds nu beschouwt als

een wereldwijde economische recessie als gevolg van COVID-19. Het IMF verwacht

een liquiditeitscrisis, en het is dan ook niet verwonderlijk dat 50% van de

CFO's aangeeft dat de kans op een wereldwijde recessie een van hun grootste

bezorgdheden is. Velen (80%) maken zich ook zorgen over de financiële gevolgen

voor hun activiteiten, hun liquiditeitspositie, toekomstige kapitaalbronnen,

en over bevoorradingsproblemen (50%).
Dat ligt in lijn met de recente resultaten van de CEO Survey, waarin Belgische

CEO's pessimistischer bleken over de wereldeconomie. 63% van de Belgische

CEO's zei dat de wereldwijde groei in de komende 12 maanden zou afnemen.

Toch zei hetzelfde aantal CEO's dat ze er enigszins tot zeer zeker van waren dat

hun eigen bedrijf in 2020 nog zou groeien.


Ondanks de snel veranderende aard van COVID-19 en de beperkte - en soms

tegenstrijdige - informatie over het virus, zegt 30% zich zorgen te maken over het feit dat ze niet genoeg informatie hebben om goede beslissingen te nemen. Dit

werd al duidelijk in de 2020 Finance Executive survey, waar 65% van de Belgische

CFO's aangaf geen gebruik te maken van data om hun bedrijf te sturen vanwege

het gebrek aan kwalitatieve gegevens en betrouwbare systemen. Bovendien gaf

61% van de Belgische CFO's toe dat hun financiële organisatie meer tijd nodig had

om een digitale transformatie te voltooien in vergelijking met drie jaar geleden.

Tegelijkertijd beginnen meer CFO's hun blik te richten op de buitenwereld om

de impact van COVID-19 op hun supply chain in te schatten. Op de vraag of zij

overwegen de reikwijdte van hun supply chain aan te passen als gevolg van het

virus, zegt 70% van de Belgische respondenten dat ze dat voorlopig niet van

plan zijn. De meest bepalende factor daarvoor is echter hoe lang de gevolgen

van het virus zich zullen laten voelen. We verwachten dan ook dat er lessen zullen

getrokken worden van deze uitbraak waardoor er meer proactieve modellering zal plaatsvinden.

Comments


bottom of page