top of page

Connected Planning is de missing link in organisatieplanningHet beheren en verwezenlijken van het digitaal transformatietraject kan alleen met geschikte en flexibele technologie. Connected Planning in Anaplan is een aanpak van organisatieplanning die mensen, data en planning – zoals de naam al laat vermoeden – connecteert met elkaar. Waar spreadsheets en point solutions een geïsoleerde omgeving creëren en een groot gebrek kennen aan samenwerking, biedt Connected Planning net de oplossing over hoe organisaties vandaag willen en moeten werken.


Enterprise planning en decision making beperken zich niet tot uitsluitend de financiële planning of supply chain planning. Planningen zijn er in alle delen van het bedrijf en betrekken alle actoren. Behalve mensen, gaat het dus ook dus ook data en tijd. Plannen gebeurt continu en is cyclisch. Het behelst de volledige value chain van een organisatie. Om het ruim kader van de organisatie te zien en de corporate strategie door te voeren met data gecombineerd worden met plannen van spreadsheets en point solutions, in elke granulariteit en over verschillende tijdsbestekken. De taak om dit alles te verbinden is vaak ontmoedigend, tijdrovend en alweer volledig achterhaald wanneer het klaar is. Organisaties met deze ‘silo-omgeving’ moeten daarnaast te vaak het hoofd bieden aan fouten in data en uitvoering, en missen deadlines en opportuniteiten. Die gemiste potentiële waarde voor de organisatie is enorm.


Silo’s doorbreken


Om die organisatorische silo’s te doorbreken en één betrouwbare planningsbron te creëren, biedt Anaplan over de verschillende functies heen Connected Planning. Dit resulteert in snelheid, wendbaarheid, samenwerking en, uiteindelijk, waarde. Connected Planning is een aanpak die mensen, data en planning connecteert met elkaar, en is de meest geschikte en flexibele technologie om bedrijven te ondersteunen in hun digitaal transformatietraject. Niet alleen vandaag maar ook met het oog op de toekomst. Met Connected Planning doorbreekt het Anaplan-platform de manier waarop organisaties wereldwijd kunnen plannen en hun strategie besturen.


“De businessactoren willen vandaag actuals en forecasts zien, en die ook meteen kunnen vergelijken met elkaar”, zegt Pinakin Patel, head of solution consulting bij Anaplan. “Met Connected Planning doorbreekt Anaplan de traditionele manier van plannen en forecasten, en laat het organisaties meteen duiken in verschillende lagen van de business om hun informatie uit te halen. Het is high-level maar je kan eveneens dieper in de cijfers gaan zonder omwegen.”


Het Anaplan-platform bestaat uit zes essentiële componenten. “De organisatie kan de modellen bewaren in een privégedeelte van de cloud: de Workspace. Afhankelijk van de grote kan je hierin meerdere modellen van use cases bewaren. In een model kan je jouw business modelleren met lijsten of business-dimensies. Lijsten of business dimensies hoef je slechts één keer in te voeren in het model om te gebruiken. Bijvoorbeeld een lijst van jouw werknemers. Daar kan je ook een hiërarchie aan toevoegen. Daarbij biedt het platform dimensies als tijd en versie, die een sleutelrol spelen in scenario-planning. Zoals in het creëren van modules en multidimensionale datahuizen om zo goed mogelijk een businessmodel voor te stellen. De informatie wordt net zoals een spreadsheet getoond maar met een wezenlijk verschil: de modules kunnen meer dan slechts twee dimensies tonen. Verschillende modules vormen samen een model. Dit zorgt voor de bekwame, per direct, slice-and-dice analyse van data, eigen aan het Anaplan-platform. Modules bevatten een of meerdere line items die de actuele data bewaren of dynamisch berekenen. Tot slot is er ook de gebruikerservaring, de component die zich focust op hoe de eindgebruikers het platform gebruiken om hun dagelijks plangerelateerd werk te doen.”


Het belang van multidimensionaliteit


Dimensies moeten business betekenis laten geven aan data. Als er meerdere, verschillende dimensies worden toegevoegd, begint het behoorlijk complex en overweldigend worden om die te beheren. Denk maar aan meerdere spreadsheets, verschillende tabs combineren… Het zorgt snel voor het verliezen van het overzicht. “Dat is in de opvolging van actuals en het vergelijken met forecasts niet anders. Met Anaplan gaan we net die dimensies gaan vermenigvuldigen. Ze zijn eenvoudig toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat je een beeld krijgt van de actuele versie en de geforecaste versies in dezelfde module, en creëert dus een driedimensionale module. We kunnen het voorstellen als een kubus, waarbij de input van de data zich bevindt op de kruising van de drie dimensies. Een van de krachtigste eigenschappen van Anaplan is dat elke line item die je definieert in een module automatisch wordt opgenomen in alle dimensies die de module onderschrijven. Ook de formules die de line items definiëren worden automatisch berekend in de verschillende dimensies. Het aantal dimensies dat je samen kan zetten, is dus onbeperkt. De analist of de controller moet alleen nadenken over de business-logica van de dimensies samen. En niet de vraag stellen of het technisch wel kan uitgevoerd worden. Het toevoegen van een vierde dimensie bijvoorbeeld is voor een spreadsheet complex maar dus niet voor Anaplan. Dat is de kracht van de multidimensionaliteit van ons platform.”


Zoals eerder gezegd bevatten modules in Anaplan line items. Dit zijn de kernmaatstaven, zoals de productiekost per eenheid. Deze maatstaven voeg je waarschijnlijk toe in een rij van een spreadsheet. Line items is waar de magie van Anaplan gebeurt. Alle calculaties bestaan op line item niveau en de dimensies respecteren die. “Dat betekent, anders dan een spreadsheet, dat Anaplan bestaat uit line items gebaseerd op de context van verschillende dimensies. In een spreadsheet geef je een formule in, in elke cel. In Anaplan geef je een formule in per line item. Het line item respecteert elke celkruising alsook de dimensie waarmee die in contact komt. Anaplan is ‘dimensie-bewust’. Het begrijpt de relatie tussen line items en dimensies, alsook de business-logica die beide verbindt.


Met mix van sectorgedreven en business valued use cases naar Connected Planning


“De dashboards zijn op maat gemaakt van de businessnoden van de eindgebruikers. En, in toevoeging van tabellen en grafieken, kunnen ze ook instructies tonen en de plaatsen waar data dient ingevoerd te worden. De Anaplan dashboards werken in twee richtingen. Eindgebruikers kunnen data invoeren, die meteen wordt geüpdatet in alle modules die verwijzen naar die data. De dashboards zijn gebouwd in de module, dus de tabellen en grafieken worden ook meteen bijgewerkt. Zo kunnen eindgebruikers meteen de impact van hun beslissingen bekijken.”


De combinatie van het hebben van de juiste mensen die werken aan de juiste plannen, met de juiste data en in de juiste tijdsbestekken zorgt voor een ongeëvenaarde waardecreatie voor de klanten. De planningsnoden vallen in twee categorieën: sectorgedreven use cases en business valued use cases. “De eerste reeks zijn business process-specifieke spreadsheets en point solutions. Die zijn fundamenteel nodig voor enterprise planning en pushen telkens meer waarde als ze geconnecteerd worden met elkaar en de business valued use cases. Business valued use cases zijn complex en hebben nood aan flexibiliteit in het modelleren en integreren van data die point solutions en spread sheets niet kunnen aanreiken. Het connecteren van deze historische, in silo’s geduwde en offline use cases – of ze nu marktgedreven zijn of waardecreërend, in een platform als Anaplan kan enorm veel waarde brengen voor een organisatie. We stellen ons platform voor als een piramide die bijvoorbeeld OPEX of CAPEX verbindt met Zero Based Budgeting en pricing. Dit resulteert ultiem in Connected Planning, het planningsalternatief dat cross-functioneel gaat. Anaplan leidt de business naar een ‘class planning model’ en zorgt ervoor dat je de juiste analyses kan voeren. Nog te veel bedrijven zitten vast in het combineren van spreadsheets en point solution planning. Anaplan neemt die problematiek weg.”

Comments


bottom of page