top of page

COVID-19 dwingt bedrijven tot meer kostenbesparende maatregelen

Volgens PwC's CFO Pulse-onderzoek geven bedrijven prioriteit aan hun liquiditeitspositie en evalueren ze de financieringsmogelijkheden en/of de mogelijkheden voor verdere besparingen naarmate ze zich voorbereiden op een herstelperiode. 60% is van mening dat de uitbraak een aanzienlijke impact kan hebben op hun bedrijfsactiviteiten en maar liefst 80% geeft aan dat de omzet of de winst zal dalen. CFO's zijn daarom nu al bezig met kostenbesparende maatregelen, aangezien een groeiende meerderheid vreest dat COVID-19 een belangrijke impact op hun bedrijf zal hebben.
PwC houdt de vinger aan de pols van het sentiment en de prioriteiten van CFO's over de hele wereld over de uitbraak van COVID-19. Meer dan 150 CFO's uit verschillende regio's - waaronder Bahrein, Nederland, de Filippijnen, Portugal, Qatar, Zwitserland, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten - namen deel, waaronder ook 10 CFO's in België. Dit onderzoekk, dat een gelijkaardig initiatief in de VS en Mexico volgt om de bedrijfsimpact van COVID-19 te onderzoeken, biedt daarmee een belangrijk perspectief  over de hele wereld.

De bezorgdheid over de financiële impact van COVID-19, onder meer op het gebied van liquiditeit en kapitaal, wordt door 80% van de Belgische CFO's aangehaald. De kans dat de uitbraak tot een wereldwijde economische recessie leidt, blijft een van de grootste bekommernissen (50%).

Een meerderheid van de ondervraagde CFO's neemt verschillende maatregelen in anticipatie op de gevolgen van COVID-19: 70% van de CFO's overweegt maatregelen om de kosten binnen de perken te houden. Nog eens 70% meldt dat hun bedrijf hun geplande investeringen moeten uitstellen of annuleren. Ter vergelijking, in de VS overwegen CFO's nog aanvullende maatregelen, zoals het wijzigen van hun fusie- en overnamestrategie.


PwC verwacht dat steeds meer bedrijven nieuwe scenario's zullen onderzoeken met betrekking tot de duur van de uitbraak en een inschatting zullen maken van de mogelijke gevolgen voor hun financiële prestaties. Opmerkelijk is dat 70% van de ondervraagde CFO's van mening is dat het op dit moment te moeilijk is om te beoordelen welke veranderingen er eventueel in de financiële verslagen moeten worden aangebracht.

Bedrijven kampen met enorme onzekerheid naarmate de effecten van COVID-19 op hun bedrijf en de economie groter worden. Maar hoe lang duurt het volgens CFO's voordat de uitbraak van COVID-19 verdwenen is? De Belgische respondenten zijn voorzichtig optimistisch: 40% verwacht dat hun bedrijf binnen een maand weer op gang komt als COVID-19 onmiddellijk zou worden beëindigd, wat beduidend lager ligt dan in de VS en Mexico. Toch zegt 20% van de Belgische financiële leiders dat het drie tot zes maanden zou duren om terug naar het normale te keren. Bedrijven die optimistisch blijven over een oplossing voor de uitbraak, focussen zich vooral op oplossingen op korte termijn om eventuele verstoringen te beperken, in plaats van op oplossingen op langere termijn met strategische implicaties.

François Jaucot, Partner bij PwC België: “Bij een crisis valt het beheersen van de druk op de financiën vaak rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de financiële afdelingen. Nog in de komende periode zal een kritisch overzicht van de cashflow van cruciaal belang blijven. Door de focus te leggen op cash flow, zullen heel wat bedrijven heel wat druk ondervinden om bij te benen, en dit geldt zeker niet alleen voor de sectoren zoals horeca of transport, waar de vraag is gestagneerd.”


Via deze link kan u ook de resultaten van andere landen raadplegen

Comments


bottom of page