top of page

Sturen op cash en voorraadGroup Verduyn is een familiebedrijf dat allerlei soorten verse groenten teelt, wast, sorteert, trieert, snijdt, verpakt en verkoopt. Om haar processen verder te structureren en de verdere groei te faciliteren, laat de familie Verduyn zich sinds kort omringen door een CEO, COO en CFO. Voor CFO Nikolas Mahieu vormt deze stap een kennismaking met een sector met een geheel aparte dynamiek. “Aansturen op cash en voorraad staat centraal. De inschattingen van onze teeltbegeleiders zijn daarbij cruciaal.”


"Onder de visionaire leiding van Daniel Verduyn, en later zijn kinderen, transformeerde het bedrijf van een lokale wasserij van industriewortelen tot een prominente Europese speler in de versmarkt, foodservice en industrie. Vandaag blijft de onderneming volledig in handen van de familie Verduyn, met Alexander, Nicolas en Valerie als drijvende krachten. Met een indrukwekkende omzet van ongeveer 80 miljoen euro, is Group Verduyn uitgegroeid een leidende kracht in de sector. CFO Nikolas Mahieu licht toe: "Die indrukwekkende groei vereist vernieuwde en aangepaste bedrijfsprocessen. De recente aanstelling van een CEO, COO en CFO weerspiegelt de focus op continue verbetering en duurzame groei. In combinatie met de ondernemersgeest van de familie Verduyn leggen we een stevige basis voor de toekomstige expansie van het bedrijf."


Eigen landbouwareaal en externe telers


Group Verduyn beheert een uitgestrekt landbouwareaal en onderhoudt sterke samenwerkingsverbanden met honderden groentetelers in binnen- en buitenland. “De keten van onze activiteiten strekt zich uit van het zaaien tot het leveren van hoogwaardige producten aan onze klanten. Met wortelen als ons paradepaardje, en een breed assortiment aan bloemkolen, prei, kolen en broccoli, bedienen we zowel de verse markt als foodservicekanalen en de industrie”, aldus de CFO.

Nikolas Mahieu heeft zich als CFO snel ingewerkt in de dynamiek van vraag en aanbod die kenmerkend is voor de sector. “We hanteren met onze belangrijkste klanten voornamelijk volume- en prijscontracten. Om onze leveringsverplichtingen na te komen, is het essentieel om de teeltarealen vroegtijdig te reserveren. Dat stelt ons in staat om, zelfs bij tegenvallende oogsten, onze klanten te voorzien van de gewenste hoeveelheden door onze eigen productie aan te vullen met die van onze teeltpartners," legt Nikolas Mahieu uit. "Onze marktkennis, schaalgrootte en flexibiliteit zijn hierbij cruciale factoren. Prijsschommelingen zijn onvermijdelijk, maar onze benadering stelt ons in staat om effectief te reageren op zowel overaanbod als schaarste."


De rol van onze teeltbegeleiders is hierin cruciaal. Zij voorzien het bedrijf tijdig van accurate voorspellingen over oogstoverschotten of -tekorten. Group Verduyn heeft een grote stap gezet richting een datagedreven aanpak. "We centraliseren de informatie van onze teeltbegeleiders in een platform dat dient als de enige bron van waarheid. Dat systeem biedt realtime inzicht in de actuele kostprijs van onze producten, waardoor onze salesafdeling geïnformeerd en efficiënt opereert. De kostprijscalculatie is nu gedetailleerder dan ooit, tot op EBITDA-niveau per gewas en teelt. Ons team kan zich hierdoor concentreren op kernactiviteiten, zonder zich te hoeven toespitsen op de integratie van data en het opstellen van KPI's. Die benadering garandeert ook de continuïteit en kwaliteit van onze producten voor onze klanten."," benadrukt Nikolas Mahieu.


Evenwichtsoefening


In het licht van de schommelende marktomstandigheden vormen voorraadbeheer en bijhorende financiering een delicate evenwichtsoefening. Cruciaal binnen dat proces is het maken van nauwkeurige inschattingen,. Group Verduyn financiert zijn investeringen waar mogelijk met eigen middelen. “Zeker nu geld duurder is, wegen de kosten van externe financiering zwaarder door.”


Het zevenkoppige financiële team van Verduyn Group is gespecialiseerd in diverse aspecten van financieel beheer. Van het opvolgen van de EBITDA per gewas, proactieve werkkapitaalbeheer, creditmanagement tot het beheren van inkomende en uitgaande facturen, elk aspect wordt nauwlettend in de gaten gehouden.  Op het vlak van credit management lopen de dossiers sterk uiteen.  “We kennen veel terugkerende klanten met een goede betalingshistoriek. Bij nieuwe afnemers zijn we extra waakzaam. Klanten die zeer sterk speculeren op het vlak van voorraad volgen we eveneens van nabij op. De DSO durft er wel eens snel oplopen. Gezien onze business en het belang van onze cashflow proberen we de betalingstermijnen waar mogelijk terug te dringen. Dat bereiken we door het automatiseren van processen en het proactief benaderen van debiteuren. Een kredietverzekeraar staat ons bij op het vlak van credit management.”


Duurzame troefkaart


Bij Group Verduyn vormen de toegewijde duurzaamheidsinspanningen een belangrijke troefkaart in de financieringsgesprekken met banken. "Onze significante investeringen in zonne-energie, waterbekken en onze waterzuiveringsinstallatie met gesloten circuit voor water zijn cruciaal," benadrukt Nikolas Mahieu. "Hoewel de positieve ontvangst van die initiatieven door de banken mooi meegenomen is, vormt het niet de belangrijkste beweegreden. Als groentebedrijf ervaren we de directe impact van klimaatverandering. Het is daarom van vitaal belang dat we duurzame keuzes maken. Al vind ik dat we die inspanningen nog meer aan de buitenwereld mogen tonen."

Over de Europese wortelmarkt merkt Nikolas Mahieu op: "Hoewel de sectorvolumes stabiel blijven, is het onze ambitie om binnen deze stagnerende markt verder te groeien, gedreven door onze flexibiliteit en ons kwaliteitsniveau. "Wij zetten in op het beter valoriseren van onze producten. Wortelen met een atypische vorm of grootte bijvoorbeeld, vinden hun weg naar de industrie voor verdere verwerking. Onze differentiatie in variëteiten, verwerkingsmethoden en verpakkingen stelt ons in staat om ons te onderscheiden in een competitieve markt," aldus Nikolas Mahieu.

“De beslissingssnelheid ligt hier heel hoog”, besluit de CFO. “Opmerkelijk is dat, ondanks de introductie van extern management en de verdere professionalisering, de familiale sfeer en cultuur van open communicatie behouden is gebleven. Vanuit persoonlijk perspectief waardeer ik de mogelijkheid om binnen een dergelijke context het financiële plaatje aan te sturen”, besluit de CFO.

Commenti


bottom of page