top of page

The Future of Finance: “Een snel reagerende, inzichtelijke en efficiënte organisatie”Hoe stelt u de toekomstige finance functie voor? Digitalisering, automation, agility, advanced analytics… Samen met nog veel andere zaken zullen deze de future finance functie sterk bepalen. Om het proces te concretiseren heeft EY een Game Plan: The Future of Finance. Het laat CFO’s en finance-organisaties zo snel mogelijk meevaren op de evolutiestroom. “We moeten het finance model heruitvinden. Onze functie zal meer de focus leggen op value-added activities en die moeten we zo snel mogelijk definiëren in onze organisaties.”

Uit een enquête (Do you define your CFO role or does it define you? EY, 2019) blijkt dat meer dan 70 procent van de finance leaders vindt dat ze een groeiende verantwoordelijkheid heeft in het beslissingsproces van hun organisatie in het ondersteunen van haar doelen. “Om die ondersteunende rol als besluitvaardige partner te spelen, is het belangrijk dat finance-organisaties hier ook tijd voor maken. Het regulariseren en automatiseren van de processen blijven de kern van het model vormen, en ook hun kwaliteit en wendbaarheid zijn cruciaal”, zegt Reza Guillaume, Executive Director van EY. “De finance transformation is echter geen vaste wetenschap en heeft nog een grote verwachting: het continu adapteren van de finance-organisatie.”

The warm-up: High expectations

“Net omdat stakeholders hoge verwachtingen hebben van CFO’s en finance-organisaties is het noodzakelijk om mee te evolueren. Welke hoge verwachtingen? Het maximaliseren van de waarde voor stakeholders en minimaliseren van het risico, wendbaar plannen en budget loops implementeren die scenario-voorspelbaar zijn, een voorspelbare en duurzame groei realiseren… De rol verandert dus continu, want je bent in meer domeinen van de organisatie aanwezig. De laatste jaren is het aantal functionele rapporteringsdomeinen voor de CFO sterk toegenomen. Dat zorgt ervoor dat de CFO’s heel goed gepositioneerd zijn om de C-suite agenda te leiden. Want hogere workloads en verwachtingen, zorgen ook voor meer opportuniteiten om substantieel te groeien als change leaders. Zoals in digitalisatie en automatisatie.”

“Om hun rol als strategische business partner te vervullen moeten CFO’s, behalve het ownership en het managen van de finance-organisatie, business advisors en integrators zijn, die inzichten voorzien en tegelijk commerciële beslissingen ondersteunen én uitdagen. Zo gaan ze proactief op zoek naar toekomstige mogelijkheden en kunnen ze aanbevelingen doen.”

The Vision: The finance target operating model

Wat is er nu precies aan de hand met de finance functie? Reza Guillaume: “Er is een industrieconvergentie en -herschikking, de technologieën worden verstoord, het personeelbestand evolueert, de datavolumes exploderen en zijn complexer, de globalisatie en de geopolitieke situatie zorgen voor onzekerheid en er is een toename inzake verplichtingen rond risk en compliance… De taken van de CFO worden dus veel complexer, terwijl meer huidige verantwoordelijkheden geautomatiseerd worden. We evolueren van Chief Financial Officer naar Chief Value Officer. En dat zorgt ervoor dat we bijzonder wendbaar moeten zijn. We moeten ons laten leiden door de digitalisering (RPA en AI, next-gen ERP, blockchain, advanced analytics, …) maar dat vraagt van ons ook een aantal zaken. We zullen snel moeten reageren op de markten, de juiste inzichten op het juiste moment geven en moeten bijzonder efficiënt zijn in dat proces.”

The Focus: Value-added activities

Een bijzonder grote stap dus en dat gaat niet zonder slag of stoot. “Voor EY ligt de oplossing in het heruitvinden van the finance target operating model. En daarvoor beogen we 7 specifieke dimensies. Onder de execution layer: policy & controls, processes en performance measurement. Het is noodzakelijk om een policy framework te creëren om het globaal bestuur en risk-management te ondersteunen, dit met een framework voor globale performance measurement. Die diensten moeten ook continu worden verbeterd en herbekeken. De organisation layer behelst de organisation & location. Van hieruit willen we dat de organisatie waarde levert aan de onderneming. Definieer de structuren maar ook de shared services en de outsourcing. Optimaliseer daarnaast ook de ruimtes, zowel de fysieke kantoren als de virtual spaces. Overweeg het opzetten van cross-functionele structuren en rationaliseer facilities en real estate footprints. Data, people en technology gaan in de enablement layer. Bepaal consequent de globale datastandaarden en -structuren. Implementeer datastromen die uit één bron voortkomen. Constitueer een heldere systeemarchitectuur en maak geïntegreerde tools voor jouw value-added activities.”

Door het technologische aandeel zal de finance functie zich meer kunnen focussen op die value-added activities, die gedreven zijn op efficiëntie, flexibiliteit en rendabiliteit. “Zo loopt de klassieke pyramideconstructie over in een toekomstig diamond model. Vooraleer u die kan bereiken moet men wel investeren in digitalisatie en IT, want waar loopt het vandaag mis? Bij de skillset, de oude technologieën, het gebrek aan investering in de toekomst… De IT-integratie en nieuwe technologieën kunnen gewoon niet ontbreken. De technologische innovatie creëert de opening voor de CFO om te evolueren naar The Future of Finance. Het zal zijn tijd in ondersteuning in control en compliance drastisch reduceren en zijn niveau van analysis en insights hevig doen toenemen. De focus komt te liggen op new technologies, advanced data analytics en automation, met IT als een buur/partner voor finance. Finance-organisaties zullen dit met veel flexibiliteit kunnen organiseren en hebben ook de toegang tot de best skillset en new talent. Uiteindelijk zal het delivery model uitmonden in vier diensten: HQ Finance, Business Unit Finance, Operations Finance en Transactional Finance.”

“HQ Finance ontwikkelt de initiatieven die de business strategy ondersteunt en voorziet de juiste informatie voor de stakeholders, terwijl het de bedrijfskoers uitzet voor de accounting, performance management, risk management en finance diensten. Business Unit Finance is afgestemd op de HQ en BU-strategie. Als partner biedt het de inzichten en bestuurt het de BU-specifieke financial en management reporting. Operations Finance opereert de finance en accouting ‘in the field’. Dit als er gespecialiseerde, lokale vereisten zijn. Transaction Finance voert alle accounting-gerelateerde transacties uit en moet efficiëntie tonen in het naleven van compliance met de geldende wet- en regelgeving.

The Game Plan: Fitting it all together on the game board

“Elke organisatie is natuurlijk anders. Het commercieel startpunt, capabilities, resources, risico’s durven nemen en managementmaturiteit. Detailleer het startpunt en weet waar je organisatie staat. Definieer de toekomstige finance ambitie, waar wil je heen gaan? Dream big, maar blijf realistisch. Begrijp welke kloof er moet overwonnen worden en welk avontuur het best past bij jouw organisatie, doel en competitief landschap; ken de verandering en onderneem asap actie. Dit zal leiden tot een nieuwe Digital Finance functie. EY heeft hiervoor een stappenplan: discover (ontdek waar je naartoe wil), detailleer je startpunt, definieer je visie & ambitie en geef vorm aan jouw roadmap voor de Future of Finance. De ultieme output is een actionable game plan dat toelaat te evolueren naar de Future of Finance. Het principe: have a goal set and thrive forward as a real leader.”

Comments


bottom of page