top of page

Timmeren aan de weg om CFO te worden


Ambitie en aandacht voor een evenwichtige balans privé-werk gaan hand in hand. En van een glazen plafond hebben ze ook geen weet, laat staan dat het hen zou hinderen. Excel heeft geen geheimen meer voor hen, getalenteerd en inmiddels ook met een eerste rugzak aan verworven inzichten en kennis, timmeren drie jonge dames aan de weg om hun ambities in finance waar te maken.

Hebben jullie bewust voor een loopbaan in finance gekozen of zijn jullie er eerder toevallig ingerold?

Ayla: “In mijn geval was het een zeer bewuste keuze. Ik was altijd bezig met cijfers en lijstjes maken en als kind wilde ik ‘boekhouder’ worden. Tijdens mijn studies economie ben ik meer en meer interesse en passie voor accountancy gaan ontwikkelen en de start in een auditfunctie bij Deloitte was dan ook zeer logisch. Een finance functie past bij mijn persoonlijkheid en ik zie mezelf niets anders doen.”

Nele: “Ik herken me daarin. Ik amuseer me rot als ik een dag diep in Excel kan duiken om iets te modelleren. Tijdens mijn studies dacht ik misschien nog meer aan een functie in een tradingroom van een bank of een analistenfunctie, maar ik besefte al snel dat die wereld te hard en te koud zou zijn voor mij.”

Eline: “Tijdens mijn studie heb ik een duidelijke voorkeur ontwikkeld voor de meer bedrijfseconomische vakken en nog een extra studie in corporate finance heeft me helemaal overtuigd om voor een loopbaan in finance te kiezen. Ik heb het me nog niet beklaagd, maar ik besef wel dat ik geen routinejob heb. Dat zou de kijk op een finance functie wel kunnen beïnvloed hebben.”

Is zo’n junior auditfunctie echt zo’n geweldige leerschool en de ideale springplank naar een finance functie in het bedrijfsleven?

Eline: “Ik vind van wel. Je leert niet alleen de finance functie van een bedrijf kennen, maar je komt in verschillende sectoren, verschillende type bedrijven en verschillende bedrijfsculturen terecht. Ik wist daardoor al vrij snel dat ik beter zou aarden in een kleinere, informelere omgeving dan in pakweg een grote multinational. Mijn eerste functie heeft ervoor gezorgd dat ik een goed beeld had van wat me te wachten stond als ik de finance functie in het familiebedrijf van mijn schoonouders opnam. En ook al had (en heb) ik nog veel te leren, ik ben toch kunnen starten in mijn huidige functie met een stevige rugzak aan kennis en inzichten.”

Ayla: “Zeker. Je leert ook omgaan met deadlines, teamwerk, zelfstandig werken… Ik moet wel zeggen dat ik niet met voorbedachten rade aan die functie ben begonnen: ik wilde echt auditor worden en heb toch een tijd met het idee gespeeld om carrière te maken als bedrijfsrevisor. Het is pas gaandeweg dat een functie in het finance departement van een bedrijf is beginnen dagen. De opgedane inzichten in de auditfunctie zijn goed van pas gekomen.”

Nele: “Ik vind dat ik toch minstens een even leerrijk traject heb kunnen bewandelen door in verschillende functies bij Johnson & Johnson te werken. Het is een zeer complexe omgeving en de verschillende rollen die ik heb mogen invullen in treasury en controlling en FP&A zijn een basis waar ik nog steeds kan op verder bouwen. Nu is het een modewoord, maar ik heb finance bij Johnson & Johnson nooit anders geweten dan als zijnde een sterke aanwezige en hard geapprecieerde businesspartner.”


Eline, als je in het bedrijf van je schoonfamilie binnenstapt om de finance functie verder te ontwikkelen en uit te bouwen, word je dan niet een beetje als een ‘bedreiging’ gezien?

Eline: “Het zal wel zo zijn dat de leden van de familie zich misschien altijd iets meer moeten bewijzen, maar ik heb dat zelf nooit ervaren. Ik heb me van in het begin als één van de teamleden gevoeld en ik denk dat de collega’s mij ook zo zien. Mijn focus ligt ook op de uitbouw en introductie van controlling in het bedrijf, wat er tot dan nog niet was. En lid van de familie of niet: ik ben niet te beroerd om mee de handen uit de mouwen te steken.”


Als buitenstaander heb je de perceptie dat de bedrijven waar jullie voor werken veel meer operationeel en commercieel gedreven zijn dan wel finance gestuurd. Maakt dat de druk op jullie functie minder groot?

Nele: “Dat kan wel kloppen. De eerste reflex is altijd om een helikopter in de lucht te krijgen en dit niet altijd na een grondige financiële analyse. Maar ik vind dat dit juist de uitdaging van de finance functie groter maakt. We moeten nog meer awareness creëren rond het belang van finance.”

Eline: “Ja, in een familiale KMO zit de prioriteit bij ondernemerschap en buikgevoel. Treasury, onderhandelen met banken, … dat is onderdeel van het ‘ondernemen’, nog niet van de finance functie. Maar tegelijkertijd duidt de beslissing om meer in te zetten op controlling, om finance verder gericht te digitaliseren en onze zoektocht naar efficiëntie toch op het groeiende belang van de finance functie.”

Ayla: “In ons geval zou ik je stelling wel willen counteren. We zijn als beursgenoteerd bedrijf gewend om met meerdere stakeholders om te gaan. Het onweer waar het bedrijf de voorbije maanden door moest, heeft het belang van de finance functie alleen maar onderstreept. En recent in de Covid-19 crisis was finance toch alom tegenwoordig. Ik denk dat finance mee de transformatie van het bedrijf uitstippelt en dat we bij alle beslissingen betrokken zijn. We dragen ook bij aan een verdere professionalisering waarbij we als echte business partner de juiste tools proberen aan te reiken en support te bieden, bijvoorbeeld voor de opvolging van werkkapitaal of de analyse van potentiële business cases.”


Wat zien jullie als jullie grootste uitdaging vandaag?

Nele: “Voor mij is dat meer businesscases bouwen in samenspraak met de business. Meer awareness creëren rond de lange termijn impact van beslissingen en op die manier het management helpen de juiste beslissingen te nemen voor het bedrijf. Soms moet je dan de lange termijn doelstellingen verzoenen met de beperkingen die er zijn op korte termijn. Dat is niet altijd gemakkelijk.”

Eline: “Meer efficiëntie en structuur in de finance functie krijgen, dat zeker. Want dat zal maken dat we ook de juiste prioriteiten kunnen leggen. En die prioriteit is voor mij controlling op de kaart zetten en zorgen dat die inspanningen op korte termijn zichtbare resultaten opleveren.”

Ayla: “Ik zou nog meer agile willen werken. Finance nog sneller op de bal laten spelen, meer (re)forecasting, meer sensitiviteitsanalyses. Ook op het finance departement kan het efficiënter en kunnen we nog verder digitaliseren. Het zal ervoor zorgen dat we minder met de rapportering an sich bezig zijn, maar meer met de analyse en het verhaal achter de cijfers. Verder is, gezien onze missie, sustainability een belangrijk topic binnen Greenyard, waar we als finance departement meer aandacht aan willen geven door betere opvolging met de juiste KPI’s.”


Wat is jullie persoonlijke ambitie en welke gap moet je daarvoor nog dichten?

Nele: “Ik zou ooit wel eens de stap willen zetten om als CFO de algehele leiding van een finance functie te nemen. Mijn beeld daarbij is dat ik nog meer inzicht moet verwerven in accounting, … al is dat beeld misschien te veel bepaald door de finance managers die ik rondom mij had tot dusver. Je ziet immers vaak ook CFO’s met een compleet andere achtergrond dan finance opduiken. Ik heb het idee dat ik al wat ervaring in people management heb door de kleine teams die ik hier en bij Johnson & Johnson heb mogen leiden, maar allicht is er toch nog wel wat leergeld te betalen. Het moeilijkste aan people management is ‘de juiste persoon op de juiste plaats zetten,’ vind ik. Als dat lukt, dan loopt al veel vanzelf.”

Ayla: “Ik zou me bij zo’n stap ook maar comfortabel voelen als ik nog meer gediversifieerde ervaring heb. Ik denk dat het bijvoorbeeld zeer nuttig zou zijn om M&A ervaring op te doen: ook al zit je niet constant in een M&A traject, het geeft je toch nieuwe inzichten en een bepaalde manier van naar de zaken kijken. Ook mijn skills om leiding te geven en people management kunnen nog worden versterkt.”

Eline: “Bij ons is “CFO” een groot woord, maar ik ambieer wel degelijk om een sterke finance functie uit te bouwen en die te leiden. Het geeft me veel voldoening daar te kunnen aan bouwen van bij de start en telkens de veranderingen te zien. “

Wat houdt je wakker?

Eline: “Ik stel mezelf regelmatig de vraag: breng ik wel genoeg toegevoegde waarde? Soms wil ik daardoor te snel gaan: je wil de impact zien van wat je doet.”

Nele: “Ik ben voortdurend begaan met de financiële gezondheid van ons bedrijf. De impact van Covid-19 op onze business verplicht ons hier nog extra focus op te leggen”

Ayla: "Op dit moment is dat de gezondheid van onze medewerkers. Zij zijn moedig blijven doorwerken tijdens deze crisis. Met de foodheroes campagne werden ze in de bloemetjes gezet, maar het is onze verantwoordelijkheid verder te ontwikkelen en te professionaliseren en daarmee onze relevantie als voedingsbedrijf in de maatschappij nog meer in de kijker te zetten.”

Wat is blijven hangen van de COVID-19 crisis? Is jullie functie zwaar geïmpacteerd geweest?

Eline: “We hebben zoals iedereen de focus verlegd naar opvolging van cash-flow. We hebben een kredietlijn opgenomen voor de zekerheid. Maar we komen er redelijk ongeschonden uit. Puur naar de organisatie van de finance functie beseffen we wel dat we in digitalisering nog verder kunnen gaan. Maar ondanks de hindernissen die we nu moesten overwinnen, is alles wat kunnen blijven doorgaan.”

Nele: “Het viel me toch op hoe agile we waren en hoe kort we op de bal konden spelen. Heel snel nieuwe forecasts maken, wat zeker een blijvende impact zal hebben op het toekomstige budgetteringsproces. We hebben nu bewezen dat een minder zwaar proces tot een goede sturingstool kan leiden. We hebben op zich een redelijk stabiele business: het gaat meestal over contracten over verschillende jaren. Maar als dan de helikopters aan de grond blijven en je geen duidelijk zicht hebt op wanneer ze wel en niet moeten ingezet worden, dan is het lastig om een juist beeld te hebben. Daarom hebben we snel het model van forecasting herbouwd, tracking van de vlieguren geïntegreerd en nu kunnen we op weekbasis sturen.”

Ayla: “Ik ben enthousiast over ‘hoe geconnecteerd’ we toch gebleven zijn. Thuiswerk was voorheen geen evidentie, nu blijft het ongetwijfeld ingeburgerd. Zowel het thuiswerk- als reisbeleid worden grondig herbekeken. En onze capaciteit om ad hoc analyses te maken is ongetwijfeld iets waar nog veel beroep op zal worden gedaan.”

Comments


bottom of page