top of page

Veerkracht troef op CFO Top!


Op de CFO Top, die plaatsvond op 25 november, gaven achtereenvolgend Nicolas De Clercq (CFO Kinepolis), Els De Keukelaere (CFO Ekopak), Nina Oewerdick (CFO Brussels Airlines), Jan Adam (CFO Port of Antwerp) en Stef De Corte (CEO Smartphoto) hun inzichten op het voorbije jaar, de toekomst van de organisatie en de rol van de CFO. De kennisdag werd afgerond door minister van Financiën Vincent Van Peteghem.


Ook in 2021 kunnen we niet rond COVID-19. In zijn openingskeynote schetste Nicolas De Clercq dan ook de impact van de pandemie op Kinepolis. “De directe impact was duidelijk. We hadden achtereenvolgens periodes van lange sluiting en hebben daarom belangrijke maatregelen getroffen in alle landen”, duidde hij. Uiteindelijk kende Kinepolis in 2020 een nettoverlies van 69 miljoen euro. “De focus bij finance aan de start van de pandemie lag volledig op kostenbeheer en duurzame maatregelen om de herstart en de toekomstige activiteiten te ondersteunen. De liquiditeit werd nadrukkelijk opgevolgd en dat leidde uiteindelijk tot een positieve cashevolutie vanaf Q3 dit jaar. Ook de netto financiële schuld daalde vanaf 30 september 2021. Eveneens openden we drie nieuwe filmzalen dit jaar.” De Clercq benadrukte ook de noodzaak van communicatie. “Zowel intern als extern met banken, investeerders, aandeelhouders en obligatiehouders. We hebben de motor abrupt onderbroken en zijn snel tot de conclusie gekomen: cash is king. We hebben maatregelen getroffen en zijn ook de overheidsmaatregelen strik gaan volgen. Het herstartplan lag klaar. Daarnaast hebben we heel wendbaar geacteerd en zijn we van een maandelijkse naar wekelijkse cashforecast gegaan. Het was daarbij essentieel om elke lijn van de P&L goed te begrijpen en de impact op onze cashpositie te kennen.” In context met de pandemie volgden ook nieuwe initiatieven, waar De Clercq graag op wees. “Dit naast de verdere uitzetting van onze business strategie en onze projecten.”


Naar de beurs!


Els De Keukelaere leidde als CFO de IPO van Ekopak. Het Tielts bedrijf dat waterconsumenten in -producenten verandert, luidde daarmee als eerste Belgische onderneming de bel van de beursgang dit jaar. Voor een kleine organisatie een heuse krachttour. Dit met een finance-afdeling van 1 adminstratieve kracht en een extern boekhoudkantoor, geen ERP, boekhouding volgens BE GAAP, jaarafsluiting eind april en geen formele rapportering noch formele organen. “Daarnaast vonden alle meetings virtueel plaats gezien de actuele toestand van onze maatschappij”, lachte De Keukelaere. “Op 30 september zag onze organisatie er dus nog volledig anders uit. Er zijn vier grote lijnen die door elkaar lopen in ons IPO-proces, dit behalve de dagdagelijkse taken. Namelijk de general preparation, due diligence, prospectus en marketing dus. In de eerste plaats coverteerden we de cijfers van 3 boekjaren (2020-2019-2018) naar IFRS tegen mid-december 2020. Tegelijkertijd gebeurde de audit van de IFRS-openingsbalans. En tot slot moesten we deze financials ook afleggen bij de FSMA. De eerste 15 dagen van het jaar moesten we dan ook 2020 afsluiten door de implementatie van de closing check list, en daar volgde dan opnieuw een IFRS-conversie en audit. Verder viel er ook een beslissing rond de toekomstige organen: Raad van Bestuur, renumeratiecomité, auditcomité en een aanpassing van de statuten (van bv naar nv, …). De due diligence had een doorlooptijd van 5 maanden waarin we meteen een selectie hebben gemaakt van een virtual data room-provider. Daarin hebben we de toegangsrechten bepaald van de gebruikers en laden we alle documentatie in op.” De prospectus had eveneens een doorlooptijd van 5 maanden. “Die betreft 255 pagina’s en heeft meerdere filing-rondes gekend met de FSMA. Finance is hier verantwoordelijk voor alle essentiële informatie, onder andere de working capital statement, en een operationele en financiële review.” Post-IPO werden de organen, net als de recurrente rapportering, geformaliseerd. Het finance team werd uitgebreid van 2 naar 5 personen. Ook de ERP zit in een transitiefase. “De succesfactoren voor deze tour de force: drive van de betrokken mensen, planning/taakverdeling en extra resources. Meteen ook mijn aanbevelingen voor collega’s die in de toekomst een IPO tegemoet gaan vanuit een kleine organisatie.”Stabiliteit en procesinnovatie


Een andere organisatie die heel zwaar geïmpacteerd werd door de coronacrisis is Brussels Airlines. Huidig CFO Nina Oewerdick zat bij aanvang van de pandemie in een ‘reboot’ van de organisatie. Dit met de focus op sustainable profitability. “Natuurlijk werden we geconfronteerd met een ongeziene crisis en dat eiste van ons een hoge wendbaar- en weerbaarheid”, duidde ze. “In die periode hebben we onze vluchten aan de grond gehouden om zoveel mogelijk kosten te besparen. Na de zomer van 2020 gingen we dan met een Reboot Plus-programma van start waarbij we 30 procent minder vliegtuigen en 25 procent minder werknemers telden. In september hebben we een significant pakket aan steunmaatregelen gekregen met onze aandeelhouder Lufthansa om de crisis te doorkomen. De jaarresultaten toonden bijgevolg een groot verlies: zijnde meer dan 290 miljoen euro. De focus lag in het begin van 2021 op cash positief vliegen en micromanagement. We keken expliciet om geen cash te verbranden. Vanaf Q3 hebben we eindelijk positieve resultaten gekend, ook al zijn ze minimaal.” Voor finance is de taak nu vierledig. “We moesten het bestaan van het bedrijf verzekeren. We kijken in de eerste plaats naar het stabiliseren van de processen en procesinnovatie. Daarnaast willen we de financiële set-up optimaliseren en uiteindelijk gaan voor transparantie en datakwaliteit. We zien licht aan het einde van de tunnel en hebben ondertussen enkele belangrijke beslissingen genomen.”


Duurzame transitie


Port of Antwerp zit dan weer in een opmerkelijke transitie, dit gestuurd op de duurzame ambities. CFO Jan Adam ziet een belangrijke rol weggelegd voor de finance functie. “Onze toekomst moet duurzaam zijn”, vertelt hij. “We willen duurzaam groeien, een doelgerichte transitie neerzetten en een veerkrachtige haven zijn. Om dit te verwezenlijken definiëren we 6 SDG’s als prioriteit. Dit moet uiteindelijk leiden tot een verbreding van de eigen inkomsten en initiatieven, het optimaliseren van de ruimte in de haven en een license to operate met oog voor de omgeving. De finance functie moet een ondersteunende factor zijn in het waarmaken van die ambities. Het is noodzakelijk dat we actief meezoeken naar oplossingen en ook zicht hebben op de inkomsten/uitgavenplaatje. POA heeft voldoende rendement nodig om te blijven bestaan, niet om koste wat kost een grotere marge te hebben.”


Leerpunt: klantengedrag


Stef De Corte, CEO van Smartphoto, gaf eveneens inspiratievolle keynote. Hier lag de focus op klantengedrag en de verandering hierin. “Dit is de angel om klanten te blijven voeden met juiste producten”, zegt De Corte. “Ook wij zijn van mono- naar multi-kanaal gegaan. Alle processen moesten van begin tot einde worden herdacht. En de snelheid waarmee dit is gebeurd, is schrikwekkend. Niet de technologie van de digitale foto is belangrijk, wel het klantgedrag. Dat is ons grootste leerpunt geweest. De rapportering en KPI’s zijn hierdoor volledig gewijzigd. Nu spreken van klikgedrag in plaats van reactie op directe mails. Een change van 9 maanden is verleden tijd en dat legt enorm grote druk op de verschillende afdelingen. Key take-away: speel in op het gedrag dat verandert en de toegevoegde waarde die je kan leveren, en verander niet om te veranderen zoals bijvoorbeeld met machine learning. Verander mee met het klantgedrag.”


Duurzame transitie realiseren


Minister van Financiën Vincent Van Peteghem rondde uiteindelijk de CFO Top af met een oproep naar alle Belgische ondernemingen. “We hebben jullie allemaal nodig om deze duurzame transitie te realiseren”, sprak hij. “Jullie zijn de hoeksteen van de duurzame toekomst van ons land. De investeringen zijn een hefboom in het halen van de klimaatdoelstellingen, en hoeven géén impact te betekenen op rendement. Integendeel. Duurzaam zijn is groter dan ecologie alleen. Laten we de sociale doelen zeker niet vergeten. De focus wordt nu wel gelegd op een ecologisch ‘herstelbeleid’ maar het is meer dan ecologie alleen. De omslag naar een duurzame toekomst is ingezet en daar moeten we elke dag verder aan bouwen.”


We bedanken behalve de keynotes ook onze partners van deze CFO Top. Zijnde diamond partner Isabel Group en golden partners EY, Workday, Board, Anaplan en Seefo/LucaNet.

Komentarze


bottom of page