top of page

Achilles Design | Innovatie is fel besproken punt in zelfsturend bedrijfsmodel

We hebben het al vaker horen vallen bij CFO’s: “Mocht ik onbeperkt budget hebben, zet ik continu in op innovatie.” De realiteit toont ons echter dat onbeperkt budget niet bestaat en dat het bepalen van budget te spenderen aan innovatie daarom een moeilijk thema blijft voor finance. Om meer inzicht hierin te krijgen, legden we ons oor te luister bij Axel Funhoff, CEO van Achilles Design. Innovatie is er evident maar daarom niet onbesproken: “We hebben er voortdurend overleg over.”


Omzet: 3,5 miljoen euro, 35 medewerkers.

Achilles Design is een innovation agency in product design en engineering. Product mag je ruim vatten want het gaat even goed om een pure dienstverlening of zelfs ontwikkeling van nieuwe business modellen. Steevast binnen de technologiesfeer. Omzet genereert het bedrijf op basis van projecten en te factureren uren. Net als een consultancybureau heeft het daarom een klassiek professional service model.


Sinds 3,5 jaar zet Achilles Design systematisch in op groei. Mede door de verdere doorzetting van de markt is de onderneming ondertussen de op twee na grootste speler in ons land. “Kantoren in het buitenland openen hebben we tot nu toe niet gedaan, maar zeg nooit, nooit. Het is hoe dan ook moeilijk om een professional service markt te internationaliseren vanuit een kleine economie als België”, stelt CEO Axel Funhoff.


Profitable growth


Een van de grote uitdagingen tijdens de acceleratie van Achilles Design is het blijven winstgevend groeien. “Het zou niet de beste strategie zijn om mensen aan te werven en te hopen dat de business blijft binnenkomen. Profitable growth is een belangrijke pijler in onze strategie. We hebben wel een goede warchest. Een bank zou ons heel graag financieren maar dit doen we bewust niet. We wapenen ons voor toekomstige opdrachten, voor grote klanten bijvoorbeeld. We zijn voorzichtig met ons werkkapitaal en bouwen liever een buffer op zonder ons hier druk te moeten over maken. We staan ook open voor strategische opties en willen de financiële middelen hebben die een acquisitie zouden toelaten.”


Daarnaast is het belangrijk voor Funhoff om controle te houden op de groei. “De pipeline van opdrachten liet in het verleden niet altijd zo veel visibiliteit toe. We zijn altijd blij als we grotere projecten winnen waar we 6 maanden mee bezig zijn, maar tussenin krijgen we ook veel kleinere projecten. We hebben gelukkig al één en ander systematisch geprobeerd om die visibiliteit te verhogen, en op dit moment ziet het er goed uit. Maar tijden kunnen natuurlijk snel veranderen. Daarnaast is het tijdens onze groeifase ook nodig om op andere systemen over te schakelen, zoals ons ERP-systeem. Die kunnen altijd voor kleine disrupties zorgen, zo kende ons facturatiesysteem meer dan een maand problemen door overschakelingen.”


Zelfsturend bedrijf


Nog in de groeifase zette Achilles Design sterk in op de professionalisering van zijn processen. “Vooral HR-gerelateerde processen, wat essentieel is als je boven de 20 werknemers gaat”, duidt Funhoff. “Het vraagt een volledig andere discipline aan het management. Je kan met goede ondernemers een bedrijf tot 20 mensen ontwikkelen maar als je verder wil groeien, moet je beginnen professionaliseren, standaardiseren en vereenvoudigen. Concreet is Achilles Design een zelfsturend bedrijf. We hebben bepaalde cirkels die zich bezighouden met de beslissing rond hun eigen domein. Daar worden alle relevante stakeholder of hun delegates bij betrokken. We geven een maximum aan autonomie aan onze mensen en hebben daardoor een heel mondige en zelfbewuste organisatie gecreëerd waar mensen veel inbrengen om zaken te verbeteren. Zoals het CAO-90 bonussysteem, digitaliseren van het sociaal secretariaat, de facturatieprocessen, interne auditprocessen, … En wat voor ons heel relevant is: de implementatie van ISO 13485. Dit is een proces, niet zozeer financieel gerelateerd, dat ons in staat stelt een medical device volledig autonom te mogen/kunnen ontwerpen.”


KPI’s en patenten


Als CEO leidt Funhoff ook het financieel departement. “Dat eigenlijk onbestaande is”, lacht hij. “Ik beschik over twee office managers die me assisteren bij finance- of HR-vragen. Ik rapporteer aan de aandeelhouders, ook over grotere budgetten bijvoorbeeld om een brede buy-in te krijgen. De organisatie zelf heeft bij bepaalde budgetaanvragen ook mijn goedkeuring nodig. Daarnaast hebben we een accountingpartner die heel wat zaken voor ons onderneemt en ons ook adviseert. De meeste finance-processen zijn dan weer gedigitaliseerd en geautomatiseerd.”


“Naar de cijfers kijkend is onze belangrijkste KPI ‘year on year groei van te factureren uren’. Daarnaast kijken we ook naar ‘group utilization’ en ‘utilization per team’. Secundair, maar wel ook belangrijk zijn de ‘conversion click-through rates’ via de website.” In de opdrachten die Achilles Design doet voor zijn klanten, zijn ook patentaanvragen verwerkt. “We hebben al heel wat patenten neergelegd maar altijd in opdracht van de klant. Zelf hebben we slechts twee patenten, die eerder met methodologie te maken hebben en omdat de klant er zelf geen nood in zag. Ze vormen zeker geen primaire inkomstenbron.” Zaak bij het neerleggen van patenten is het uitsluiten van risico op namaak. “Het is een risico maar dat geldt natuurlijk voor iedereen die geld genereert met een patent. Het is een kunst om een patent zo neer te leggen dat het niet te omzeilen valt. Daarvoor moet je met de juist instanties samenwerken, de reden waarom we heel wat contacten hebben in de markt.”


"We hebben bepaalde kerncompetenties die zich verder ontwikkelen en waarvan we weten er heel goed in te zijn. We zijn bijvoorbeeld heel vooruitlopend in extended reality."


Inzetten op innovatie


Overeenstemmend met het bedrijfsmodel is innovatie drijven een groot aandachtspunt. Maar in welke mate is finance ook enabler van innovatie? “Het inzetten op innovatie wordt fel besproken in de zelfsturing”, zegt Funhoff. “Hiervoor hebben we de strategy cirle. We hebben bepaalde kerncompetenties die zich verder ontwikkelen en waarvan we weten er heel goed in te zijn. We zijn bijvoorbeeld heel vooruitlopend in extended reality. Of het nu virtual of augemented reality is, of projections. Voor andere toekomsttechnologieën wordt er breed gediscussieerd met de seniors uit de circles. Op basis daarvan nemen we een beslissing waarin we willen investeren. In het verleden hebben we zo geïnvesteerd in een bedrijf dat gespecialiseerd was in blockchain. Dat was toen nog vroeg en used cases waren moeilijk te vinden, maar we vonden dit heel verkijkend en geloofden in die toekomst. We spreken nu ook telkens meer over kunstmatige intelligentie in onze sector. Voor meer en meer applicaties zal dit relevant worden. De vraag is alleen of we daarvoor kennis in huis moeten hebben of strategische partners? Onze kerncompetenties genieten binnenshuis kennis maar er is ook altijd de mogelijkheid om kennis in te schakelen via onafhankelijke partners. Innovatieprojecten zijn heel divers en ook wij kunnen niet voor alles intern mensen inschakelen. Voor projecten in textiel doen we zo steevast een beroep op een onafhankelijke textielingenieur. Ook dat zijn permanente discussies die we voeren afgaande op de opdrachten en de technologische markten.”


Code of conduct


Tot slot is ook duurzaamheid een belangrijk thema voor Achilles Design. Dit verbindt het evenwel nog niet aan harde cijfers. “Wel kiezen we altijd voor de meest duurzame oplossing als we een keuze hebben. Nadat ik hier ben aangeworven heb ik een internal survey gedaan waaruit bleek dat dit thema heel belangrijk was voor onze medewerkers. Daaropvolgend hebben we beslist om een code of conduct te formuleren waarbij mensen verplicht worden de meest sustainable oplossing te kiezen. Daar staan uiteraard nog andere ethische eisen in. Heel wat klanten vragen volledig recycleerbare producten, cradle to cradle, en daar helpen we hen dus bij. We hebben een externe adviseur die ons helpt met de documentatie van deze projecten vast te leggen. En ook bij ons luidt de vraag of we voor een certificaat moeten gaan maar daar zijn we nu nog niet aan toe. We twijfelen sterk of dit moet gaan naar een zelfverplichting of gewoon deel moet uitmaken van ons DNA. Formalisering hoeft volgens mij niet noodzakelijk omdat onze mensen gewoon geïnteresseerd zijn iets te ontwikkelen dat de wereld verbetert. Projectmogelijkheden zonder maatschappelijke waarde wijzen we sowieso af.”


Over Achilles Design


Achilles Design is een innovation agency die zich bezighoudt met product/brand/digital design en engineering, alsook innovatie consultancy. Dit gaat van producten, dienstverleningen tot digitale applicaties en zelfs businessmodellen. Het bedrijf bestaat meer dan 25 jaar en telt actueel 35 medewerkers.


Biografie


Axel Funhoff begon zijn carrière bij Deloitte als consultant. Daarna trok het voor 5 jaar naar Londen als associate director bij Bear Stearns & Co. Na zijn terugkomst in België werkte Funhoff achtereenvolgens bij Fortis Private Equity, ING en Elysion Capital. In oktober 2016 zette hij de stap naar Duval Union. In oktober 2018 werd hij CEO van Achilles Design. Funhoff is eveneens professor Advanced and Corporate Finance aan AMS.Comments


bottom of page