top of page

Ardo herfinanciert schulden via clubdeal met groene lening


Ardo rondde vorig jaar een ingrijpend financeproject af. Het ‘vergroende’ 265 miljoen euro schulden via een clubdeal bij een consortium van acht banken. Die herfinanciering is gekoppeld aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. “De clubdeal resulteert in tijds- en efficiëntiewinst, bevestigt onze duurzaamheidsambities en liet ons toe om op de stijgende rentes te anticiperen”, blikt Group Treasury & Tax Manager Lies Dejaeghere terug.


“De organisatiestructuur van Ardo was voorheen eerder decentraal ingericht. We gingen dus vooral lokaal op zoek naar financiering. Voor een investering in Oostenrijk klopten we bijvoorbeeld bij de plaatselijke banken aan. Dat was historisch op die manier gegroeid”, blikt Group Treasury & Tax Manager Lies Dejaeghere terug. “Bovendien bevinden we ons in een zeer kapitaalsintensieve omgeving met hoge CAPEX. Het onderhandelen en afsluiten van financieringen vergde met een gedecentraliseerde aanpak veel tijd en inspanningen van onze lokale mensen. Dat kon mogelijk anders en beter. Bovendien onderneemt Ardo al vele jaren intensieve inspanningen op het vlak van duurzaamheid. Hoewel het een hoeksteen van ons ondernemerschap vormt, traden we er als organisatie niet nadrukkelijk mee naar buiten. Een derde factor waren de marktsignalen die wezen op een einde van de gunstige rentevoeten.”


Met die argumentatie kaartte Lies Dejaeghere een herziening en centralisering van de bestaande schulden aan bij haar CFO. “De CFO stapte al snel mee in mijn verhaal en ook het management bleek mijn voorstel genegen. De familiale aandeelhouders schaarden zich eveneens achter het project.”


Thesaurie neemt het voortouw

Thesaurie nam binnen dat project een coördinerende rol op. Dat blijkt wanneer Lies Dejaeghere de tijdslijn duidt. “Alles begint met het gedetailleerd in kaart brengen van de huidige situatie: van CAPEX, over investeringskredieten, tot werkkapitaallijnen. Nadat we het mandaat van de raad van bestuur hadden gekregen, trad BNP Paribas Fortis op als coördinator en sparringpartner. Een belangrijke uitdaging bestond erin de focus te bepalen: hoe wil ik de financiering structureren? Integreren we al dan niet een duurzaamheidscomponent? … Eenmaal die knopen waren doorgehakt, stond de presentatie voor de banken op de planning. We stelden een forecastplan op voor de komende vijf jaar en staafden onze voornemens aan de hand van gedetailleerde data en diepgravende analyses. Zelf lichtte ik het financiële luik toe, een familiale aandeelhouder zoomde in op het duurzaamheidsaspect. De CEO benadrukte vooral de strategie, waarna de CFO het waarom van onze vraag uit de doeken deed. We wezen er onder meer op dat Ardo na jaren van stevige overnames de focus wil leggen op een duurzame roei, met bijzondere aandacht voor digitalisering en duurzaamheid. We legden ook onze risicospreiding voor.”


Snel schakelen loont

Na deze uiteenzetting kregen de banken enkele weken tijd om verdere vragen voor te leggen. “Het hoeft geen betoog dat onze afdeling een ferme kluif had aan de voorbereiding van die presentatie en het beantwoorden van de vervolgvragen”, blikt Lies Dejaeghere terug. Enige tijd later kreeg Ardo groen licht. Acht banken verenigden zich in een consortium, dat zich bereid toonde tot een herfinanciering van de schulden voor 265 miljoen euro. Tussen de start van het project, over het mandaat, tot de ondertekening van de overeenkomst verstreek amper zes maanden tijd. “We hebben het gaspedaal bewust stevig ingedrukt”, aldus Lies Dejaeghere. “We wilden de stijgende rentes voor zijn en op die manier de lening tegen gunstige voorwaarden afsluiten. We namen ook een hedge op toekomstige intrestratio’s. Achteraf bleek dat een goede keuze. Mochten we dergelijk project nu uitwerken, dan zou dat ons veel meer kosten. Initieel vroegen de familiale eigenaars zich ook af waarom het allemaal zo snel moest gaan. Vandaag zijn ze ons dankbaar voor die gretigheid.”


Sustainability Linked Loan

Door de herfinanciering te linken aan verschillende milieudoelstellingen kon Ardo een aantrekkelijk interestniveau bij de banken onderhandelen. Het familiebedrijf engageerde er zich onder meer toe om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met veertig procent te laten dalen tegenover 2019. “Duurzaamheid zit sowieso al in onze genen. In weinig sectoren is de impact van de klimaatverandering zo voelbaar als in de groenteverwerkende nijverheid. Dat bleek onder meer tijdens de overstromingen van 2021 en de aanhoudende droogte vorig jaar. We hebben er dus alle belang bij om in te zetten op duurzaamheid. Die benadering begint al op het veld. Met het MIMOSA programma (Minimum Impact, Maximum Output, Sustainable Agriculture) ondersteunt Ardo al meer dan tien jaar de boeren met innovatieve landbouwtechnieken om de teeltkwaliteit te maximaliseren terwijl we de impact op het milieu minimaliseren. Dit jaar wil Ardo samen met de boeren nog een stap verder richting regeneratieve landbouw gaan, met onder meer een focus op waterverbruik, bodemkwaliteit en biodiversiteit. We leveren tevens stevige inspanningen om ons energieverbruik te reduceren, water te recupereren en hernieuwbare energie op te wekken. Het is een engagement dat we al lange tijd geleden aangingen en aan de hand van de clubdeal nu verder hebben geconcretiseerd.”


De financiering heeft een zogenaamde ‘5+1+1’-horizon. Lies Dejaeghere licht toe: “De eerste twee jaar zitten we jaarlijks opnieuw samen met het consortium om de progressie te evalueren. We krijgen telkens de gelegenheid om een verlenging van vijf jaar aan te vragen. Na zeven jaar neem je dus sowieso opnieuw plaats rond de tafel. Dat biedt ons het voordeel om tussentijds zaken terug te koppelen.”


Intensief documenteren

Lies Dejaeghere blikte in juli – acht maanden na de ondertekening – voldaan terug op het herfinancieringsproject. “Het heeft onze complexiteit teruggedrongen. Vanuit de financiële afdeling beschikken we met de financieringsclub nu over één centraal aanspreekpunt. De oefening bood ons ook de gelegenheid om bestaande processen onder de loep te nemen. Binnen de clubdeal moesten we bijvoorbeeld onze hedgingstrategie toelichten. Dat leidt tot nieuwe inzichten en biedt perspectieven voor verdere optimalisering. Het groene aspect heeft onze duurzaamheidsbenadering nog verder aangescherpt. Het hele proces vormde een grote uitdaging voor onze afdeling. Maar wanneer je duidelijk aangeeft waar je naartoe wil, krijg je zaken nu eenmaal sneller gedaan.”


De centralisatie heeft ook een impact op het dagelijkse beheer van thesaurie en taks. “Beide liggen binnen dergelijke context dicht bij elkaar. De rol van de inhouse bank is cruciaal. De groenteverwerkende nijverheid biedt stevige uitdagingen op het vlak van transfer pricing. Jouw producten bevinden zich binnen de teeltzones. Maar daar ligt niet noodzakelijk jouw afzetmarkt. Je oogst en vriest dus op de ene locatie, om dan elders te mixen, verpakken en verkopen.”


Voorfinanciering en werkkapitaalevenwicht

Lies Dejaeghere noemt het aspect voorfinanciering cruciaal. “Het beheersen van het werkkapitaal is behoorlijk intensief. We oogsten in de lente en zomer, maar ontvangen onze inkomsten pas in het najaar. Het werkkapitaal piekt op het moment dat je verkoopt, maar de klant nog niet heeft betaald en de voorraad op een hoog peil staat. Sinds de centralisatie maken we intensiever gebruik van commercial invoicing en factoring. Onze stabiele en evenwichtige portefeuille leent zich daar perfect toe. Het biedt ons de gelegenheid om via onze inhouse bank middelen toe te wijzen aan de productie-entiteiten die hun stock opbouwen.”


Lies Dejaeghere looft de nauwe band tussen controlling en thesaurie. “De controllers signaleren hoe de oogsten en voorraden evolueren. De informatie leert ons of we een piek op het vlak van werkkapitaal moeten opvangen. Als de kwaliteit er is, dan zullen we die opslaan. In 2022 kennen onze landbouwers een lastige teelt voor verschillende gewassen. Onze overstock van het jaar voordien zorgde ervoor dat tekorten in de markt zoveel mogelijk beperkt konden worden. Wanneer de voorraad onze limieten nadert, zoeken we naar afzetmarkten waar de verkoop vroeger op gang komt. Als inhouse bank hoeven we dus nooit voorraden te weigeren omwille van financieringsredenen.”


Inhouse bank

De inhouse bank is naast de luiken werkkapitaal en CAPEX-financiering ook verantwoordelijk voor derivaten en het indekken van wisselkoersrisico’s. “Wat FX betreft, verlopen de meeste transacties in Britse ponden en Amerikaanse dollar. De risico’s blijven dus enigszins beperkt. Al zorgde de Brexit bijvoorbeeld wel voor wat stress. We dekken ons in via natural hedging.”


Naast het centrale treasuryteam beschikt Ardo ook over lokale verantwoordelijken. “Dat laat ons toe om sneller te schakelen. We beschikken over een rechtstreekse lijn, zodat het overzicht altijd behouden blijft. Intern heeft iedereen een eigen rol, maar zijn we zeer complementair. We fungeren waar nodig als back-up voor elkaar. De korte communicatielijnen typeren Ardo als bedrijf. Hoewel het uitgegroeid is tot een internationale grootspeler blijven de familiale context en de passie voor de producten nog altijd sterk aanwezig. Dat is een fijne omgeving om in te vertoeven.”


Tekst: Kurt Deman – Foto’s: Jerry De Brie (The Image Factory)

Commenti


bottom of page