top of page

Balans vinden tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en optimaliseren van winstDACHSER is een van ’s werelds grootste logistieke spelers. Al ruim 90 jaar is het Duits familiebedrijf actief in zijn sector en meer dan ooit volbrengt het zijn maatschappelijke rol. Om te weten hoe DACHSER omgaat met zijn duurzaamheidsdoelstellingen en wat de link is met finance, legden we ons oor te luister bij Group CFO Robert Erni.


In macro-economische uitdagende tijden ondervindt Erni andermaal hoe dicht hij als Group CFO van een logistieke dienstverlener staat bij wat er op dit moment gebeurt in de markt en bij de operationele vraagstukken die daaruit volgen. “Als we kijken naar de logistieke sector zien we dat bottlenecks en verstoringen in de globale supply chain, waarover je bijna dagelijks leest in de kranten, op dit moment zorgen voor verontrustende markten. En dat is te zien in alle delen van onze economie. Logistieke experts als DACHSER analyseren deze veranderingen grondig en kijken naar de langetermijnimpact hiervan op het bestaansmodel.”


“In lucht- en zeevracht zien we mogelijks veranderende rollen van verschillende spelers omdat laadruimte op schepen en vliegtuigen veelgevraagd is. In het wegtransport zullen het gebrek aan vrachtruimte en het tekort aan arbeidskrachten zoals chauffeurs en magazijnpersoneel de toekomstige ontwikkelingen hervormen. Daarbovenop bouwen we verder aan onze digitaliseringtrajecten en introduceren we maatregelen om ons klimaat te beschermen. In het algemeen moet een logistieke dienstverlener hierin een duidelijk positie nemen. Onze klanten zijn op zoek naar kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie. Bij DACHSER werken we hard en investeren we veel om aan die eisen te voldoen, en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. We zijn een premium dienstverlener die veel kan bieden aan zijn globale klanten en we zullen er ook alles aan doen om dat zo te houden.”


Leidende positie in ecologie


Hoe kijkt DACHSER naar de toenemende rol van maatschappelijke en duurzame relevantie van het bedrijfsmodel en CSR? Voor Erni is het heel duidelijk. “Elk bedrijf maakt deel uit van de economische cyclus. Als logistiek dienstverlener veronderstelt DACHSER zelfs dat het een rol speelt dat heel relevant is in het volledig systeem”, zegt Erni. “In uitzonderlijke tijden, zoals vandaag in deze pandemie, wordt dat ook nog veel duidelijker. Als logistiek bedrijf maakt DACHSER integraal deel uit van de maatschappij. Dit elke dag door de diensten die we leveren maar ook in het algemeen door op een verantwoorde manier actie te ondernemen in de maatschappij. Doorheen de geschiedenis heeft DACHSER Corporate Responsibility, zoals de positionering en verankering van het bedrijf in de maatschappij, gezien als opportuniteit. Eerst en vooral is het de vraag hoe een bedrijf zakendoet, winst genereert en, door dit te doen, zijn sociale verantwoordelijkheid neemt. Pas daarna is het de vraag van welke extra bronnen worden gebruikt om bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling voorbij het huidig productieproces.”


De duurzame doelstellingen van DACHSER zijn economisch, milieu- en sociaal gebonden. “We streven deze doelen na met toewijding en met een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn sterk verankerd in onze corporate values en verzekeren richting, identificatie en stabiliteit. Economisch gezien zijn onze businessmodellen gefocust op groei en succes om de toekomst van zowel het bedrijf als zijn medewerkers te verzekeren. Duurzaamheid in corporate leiderschap wil zeggen dat we de strategische en operationele business van de organisatie beheren op een manier waar we de bestaansreden en verdere ontwikkeling op lange termijn blijven garanderen. Op vlak van ecologische duurzaamheid, dat natuurlijk ook hoog op onze agenda staat, nemen we een leidende positie in, in het beschermen van het klimaat aan de hand van efficiënte logistiek en technische innovatie. Dit doen we samen met al onze stakeholders die eveneens actief de verandering van de logistieke sector vormgeven en de transformatie realiseren naar lage of zero-emissie technologieën. Ook neemt DACHSER zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet alleen voor zijn werknemers maar ook over de nationale grenzen heen als globale organisatie. Zo heeft onze organisatie zich voor meer dan 15 jaar ver toegewijd aan verschillende projecten met kinderhulporganisatie Terre des Hommes in India, Nepal, Brazilië en Namibië.”


Goede balans vinden


De links van finance in de duurzaamheidsuitdagingen zijn legio voor Erni. “Er zijn heel wat gedeelde interesses, zoals bijvoorbeeld in efficiëntie. In logistiek moeten we efficiënt omgaan met vrachtruimte en er alles aan doen om te vermijden dat we bijvoorbeeld met quasi lege truck rijden. Dit is kostenbesparend maar helpt ook in de verwezenlijking van onze klimaatdoelstellingen. Het toont eveneens dat duurzaamheidsmaatregels, zoals het beschermen van het klimaat, niet per se tot hogere kosten moeten leiden. In het duurzaamheidsverhaal is kostentransparantie ook heel belangrijk. Het moet altijd duidelijk zijn welke kosten eruit voortkomen en wie ervoor betaalt, idealiter diegene die de kost veroorzaakt. Vandaag is dit niet het geval als we kijken naar milieukosten en dat moet volgens mij veranderen in de toekomst. Als logistiek bedrijf zitten we in een positie om onze klanten hierover te adviseren en ondersteunen om deze uitgaven te vermijden. Als de kosten meer transparant zouden zijn inzake duurzaamheid, zou het duidelijker zijn wat zinvol is en wat niet wanneer we kijken naar onze productiesites en logistieke ketens.”


Het duurzaamheidsbeleid bij DACHSER wordt door verschillende actoren binnen het bedrijf gevoerd, zowel op corporate als lokaal niveau. En de interactie met finance en controlling is er natuurlijk altijd. “Vanuit mijn perspectief als CFO is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen het optimaliseren van winstgevendheid en de langetermijndoelstellingen van het familiebedrijf, die niet altijd te verwoorden zijn via cijfers en balance sheets. De CFO moet hier aandeelhouderswaarde creëren, net als in elk ander bedrijf. En dat kan ik doen binnen het sustainability-kader dat we onszelf hebben toegeëigend. We verkiezen geen kortetermijnoptimalisaties. We kijken altijd naar het langetermijnperspectief in alles wat we doen en hebben altijd ons duurzaamheidsconcept in gedachten. We kijken naar het bredere plaatje bij DACHSER, en dat correspondeert met onze duurzaamheidsinspanningen.”


Zoals eerder aangegeven zijn de duurzaamheidsmissie en het duurzaamheidsframework helder gedefinieerd. “Directe kosten kunnen opduiken, maar deze mogen niet de hoofdfocus zijn”, vertelt Erni. “Investeren in duurzaamheid is en blijft investeren in de toekomst. Als we nu investeren in bepaalde technologieën, zoals e-vrachtwagens, kunnen we in de toekomst kosten voorkomen. Dit door heel vroeg te anticiperen op de veranderingen die op ons afkomen. Investeren in duurzaamheid betekent opportuniteiten scheppen. Zoals onze zonnepanelen die we installeren in al onze Europese afdelingen of investeringen in LED-verlichting. Hierdoor zien we meteen een grote ROI. Het is dus een kerncompetentie van de CFO om cash te alloceren in projecten die het meest waarde brengen voor het bedrijf.”


Missie, cultuur en waarden


Toen Erni voor het eerst in aanraking kwam met DACHSER voelde hij meteen het succes van het door familie gerunde bedrijf. Een groot pluspunt was voor hem zelfs de duurzame strategische planning bij DACHSER, zo geeft hij zelf aan. “In DACHSER vond ik een bedrijf dat gealigneerd was en is met mijn ideeën over missie, cultuur en waarden, en op de lange termijn denkt. Ik was meteen overtuigd dat ik hier als Chief Financial Officer maar ook als persoon veel zou kunnen bieden.” Dat weerklinkt ook in hoe Erni zijn Group CFO-rol beleeft. “Een CFO moet beschikken over een hoog niveau aan zowel professionele als sociale skills. Zelf heb ik mijn carrière uitgebouwd met het vergaren van kennis in alle relevante disciplines en heb in zowat elke rol gewerkt in het Corporate Finance-departement. Behalve de gekende basics moet een moderne CFO zijn vitale rol als business partner vervullen. Hiervoor moet je heel dicht staan bij de operationele business en de noden van de verantwoordelijke departementen, zowel in het hoofdkantoor als doorheen de verschillende entiteiten. En natuurlijk, deel uitmakend van de executive board, ben ik dicht betrokken bij alle strategische zaken die het parcours tekenen voor de hele organisatie.”


Erni is ondertussen meer dan een jaar Group CFO bij DACHSER en ziet die kortstondige periode zeker niet als gebrek. Integendeel. “Ik kan ervaring meebrengen door mijn internationale carrière in logistiek”, vertelt hij tot slot. “Op hetzelfde moment kan ik ook nog altijd met een frisse, externe blik kijken op de organisatie. Het is niet mijn intentie om DACHSER om te vormen als bedrijf. Er is een goede reden waarom DACHSER duurzaam net zo succesvol is, en er is geen reden om hieraan te sleutelen.”コメント


bottom of page