top of page

BauWatch: het belang van cash management als groeistrategie


Omzet: 72 miljoen euro, aantal medewerkers: 400+


BauWatch is een bedrijf gespecialiseerd in het leveren van beveiligings-, veiligheids- en compliance-oplossingen voor bouwsites en industriële faciliteiten. Hun diensten omvatten zowel mobiele als semi-permanente bewakingsoplossingen om te helpen beschermen tegen diefstal, vandalisme en veiligheidsrisico's.. Met een sterke groeiambitie is de financiële functie gericht op het voortdurend leveren van toegevoegde waarde om de groei van het bedrijf te faciliteren. "We willen groeien door elke euro te investeren waar we recht op hebben", zegt CFO Matthias Weigert. "Het innen van cash is dus ook essentieel in deze snel draaiende molen."


Matthias Weigert is precies één jaar actief als CFO van BauWatch, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van uitgebreide beveiligingsdiensten voor (bouw)terreinen. Met hun geavanceerde mobiele en tijdelijke oplossingen heeft BauWatch zich gevestigd als leider in de sector. Hun kernactiviteit is gericht op het leveren van mobiele bewakingsbeveiligingsdiensten, evenals semi-permanente oplossingen en compliance. Weigert ziet een heuse kans om de kleinere compliancediensten in de toekomst verder te ontwikkelen, maar BauWatch ervaart momenteel een snelle groei in zijn kernactiviteiten. Hoewel de bouwsector hun primaire focus is, ziet BauWatch potentieel in alle sectoren waar de veiligheid kan worden verbeterd, zoals energie en infrastructuur.


Hoe ziet de groeistrategie van BauWatch eruit?

"De groeistrategie bij BauWatch is erop gericht om het klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun (bouw)terrein te beveiligen met snelle en eenvoudige oplossingen. Momenteel richt onze productportfolio zich voornamelijk op de beveiligingstorens. We willen echter blijven groeien in Europa en hebben wereldwijde ambities. Ons doel is om nieuwe markten aan te boren met onze oplossingen en mensen te informeren over onze innovatieve benadering van beveiliging. We willen mensen laten zien dat er betere oplossingen beschikbaar zijn dan traditionele beveiligers. Bij BauWatch kunnen we 24/7 bewaking leveren tegen lagere kosten en met een hogere kwaliteit."


Produceert BauWatch zijn eigen producten?

"BauWatch heeft de beveiligingstorens zelf ontwikkeld en in het verleden ook geproduceerd. We zijn echter afgestapt van de productie omdat dit een knelpunt was voor snellere groei. In plaats daarvan hebben we besloten de torens te laten assembleren door externe partners die dat doen volgens ons ontwerp en onze specificaties."


In een bedrijf in volle groei, hoe ziet uw rol eruit als CFO?

"Als CFO van BauWatch is mijn rol niet beperkt tot de typische verantwoordelijkheden van boekhouding, belasting, controle en cash management. Ik houd ook toezicht op het Project Management Office (PMO) om ervoor te zorgen dat projecten wel degelijk goed verlopen. Ik neem actief deel aan strategische discussies, onder meer over waar we ons op moeten richten, waar we moeten investeren en welke aanvullende diensten we kunnen aanbieden om onze diensten een meerwaarde te geven. Organisatieontwerp is ook een belangrijk aspect van mijn rol, omdat we ervoor moeten zorgen dat onze organisatie snel kan worden aangepast aan de groei. Dit omvat het ontwikkelen van een draaiboek voor nieuwe landen en het vinden van manieren om efficiënt te werken bij snelle groei. In het algemeen is mijn rol als CFO het ondersteunen van de groeiambities van het bedrijf met behoud van financiële stabiliteit en efficiëntie."


Is het financiële team momenteel erg lean? En is dat een aandachtspunt van u als CFO?

"Vanuit het perspectief van BauWatch zijn we momenteel gericht op het lean en efficiënt blijven van ons financiële team. We introduceren een ERP-systeemlandschap om efficiëntere processen op te zetten waardoor we kunnen groeien zonder veel mensen te hoeven toevoegen. Het gaat er niet om de finance-organisatie kleiner te maken, maar wel om ervoor te zorgen dat ons team waarde toevoegt en efficiënt werkt.”


Hoe eenvoudig is het om vandaag kwaliteitsvolle financiële cijfers te produceren?

"Ons managementteam gelooft heilig in data-based management. Vanaf het begin van mijn ambtstermijn als CFO hebben we prioriteit gegeven aan het opzetten van dashboards die zich richten op zes belangrijke categorieën: veiligheid, werknemerservaring, klantervaring, groei, kosten en cash. Binnen elke categorie hebben we KPI's gedefinieerd waarmee we ons bedrijf efficiënt kunnen beheren. Deze dashboards zijn in de hele organisatie ingevoerd, zowel op het niveau van de groepsfuncties als van de landen. Ons doel is elke discussie over gegevens weg te nemen en ons besluitvormingsproces te baseren op feiten in plaats van anekdotes. Deze aanpak heeft bedrijfsbeoordelingen veel gemakkelijker gemaakt, aangezien wij een duidelijk inzicht hebben in onze gedefinieerde KPI's, doelstellingen en vastgelegde data. Zo zorgen we ervoor dat onze beslissingen gebaseerd zijn op betrouwbare informatie en niet alleen op subjectieve meningen. Bovendien gebruiken we onmiddellijk root cause maatregelen om de database te analyseren en eventuele uitdagingen aan te pakken. Ons streven naar data-based beheer is de sleutel tot het produceren van hoogwaardige financiële cijfers en het stimuleren van de groei van ons bedrijf."


Maakt finance al gebruik van geavanceerde technologie? En wat vindt u ervan?

"We maken momenteel nog geen gebruik van geavanceerde technologie in finance, maar we erkennen het belang van AI in onze business, met name in onze software en operaties. We moeten echter realistisch zijn over waar we nu staan en waar we vandaan komen. We beschikken momenteel niet over optimale gegevens om ML- of AI-oplossingen in finance te implementeren. Vorig jaar hebben we onze laatste entiteit op het financieel systeem gezet, dus we missen nog altijd datahistorie. Onze prioriteit is nu om de basis goed te krijgen voordat we overwegen om geavanceerde technologie in finance te implementeren. We zijn wel bezig met het implementeren van geautomatiseerde oplossingen voor het scannen van facturen, als je dat geavanceerd wilt noemen.”


Hoe ziet de finance-organisatie er vandaag uit?

"We hebben momenteel een finance-organisatie die bestaat uit ongeveer 25 mensen. Op landenniveau zijn onze finance teams voornamelijk verantwoordelijk voor de boekhouding, AP en AR. Op groepsniveau hebben we een financieel directeur, controller, accountant, SAP-specialist en een bedrijfsanalist die verantwoordelijk is voor het projectmanagementbureau."


Is het makkelijk om als finance de bedrijfsgroei te volgen? Traditioneel loop je altijd een beetje achter de zaken aan....

"Als bedrijf vinden we het belangrijk dat finance boven op de bedrijfsgroei blijft zitten. Met de bedrijfsdashboards die we hebben, kunnen we de organisatie voortdurend uitdagen en stimuleren om haar doelen te bereiken. Onze doelstellingen zijn ambitieus, en we volgen tal van KPI's om ervoor te zorgen dat we op schema liggen. Hoewel we misschien achterlopen met het analyseren van bestaande data, zorgen we ervoor dat we de landen op de hoogte houden van alle uitdagingen die we vaststellen, zodat operaties proactief stappen kunnen ondernemen om ze aan te pakken. Wachten tot finance een probleem signaleert is geen doeltreffende aanpak, en we streven ernaar om ervoor te zorgen dat operations de zaken altijd onder controle heeft."


Met welke andere uitdagingen wordt u, behalve business partnering en data, geconfronteerd?

"Als managementteam staan we voor uitdagingen met betrekking tot cashflowbeheer, vooral gezien het kapitaalintensief karakter van ons bedrijf. Onze investeringen in beveiligingstorens gaat vooraf aan het aanbieden van onze diensten, en we moeten ervoor zorgen dat we onze kasmiddelen goed beheren. Gelukkig hebben wij een sterke eigenaar die ons steunt, maar wij moeten ervoor zorgen dat wij over goede gebruiken inzake kasbeheer beschikken. Daartoe zijn wij van plan onze financiële middelen uit te breiden via externe financiering, waarschijnlijk in de vorm van bilaterale kredietfaciliteiten met enkele banken. We moeten ook onze behoefte aan werkkapitaal zorgvuldig beheren en ervoor zorgen dat we op tijd betaald worden, aangezien onze 24/7-dienstverlening aanzienlijke middelen vergt. Helaas zijn niet alle klanten even ijverig met onze facturen als wij met onze diensten, zodat wij een financieringsbehoefte hebben. Hoewel we ernaar streven dit zo veel mogelijk te beperken, willen we elke euro investeren om ons bedrijf te blijven laten groeien en de wereld een beetje veiliger te maken."


Neemt u de beveiliging van de klant af wanneer hij niet betaalt?

"Het is belangrijk om op te merken dat het wegnemen van de beveiliging van een klant wegens wanbetaling een ernstige zaak is en geen beslissing die lichtvaardig wordt genomen. Het is geen standaardpraktijk bij BauWatch en we proberen dergelijke situaties te voorkomen door onze klanten bewust te maken van het belang van tijdige betalingen en het handhaven van transparantie in hun financiële transacties. Het finance team werkt nauw samen met de debiteurenafdeling om ervoor te zorgen dat betalingen soepel en efficiënt worden geïnd en om het risico dat dergelijke situaties zich voordoen, te minimaliseren."


Houdt u als CFO voortdurend de ROI bij?

"Het bijhouden van de ROI is zeker een van mijn topprioriteiten. We controleren voortdurend ons rendement op investeringen om ervoor te zorgen dat we in de juiste richting gaan en de beoogde resultaten behalen. Onze eigenaar is ook zeer geïnteresseerd in hoe onze waarde zich ontwikkelt en evalueert ons bedrijf elke maand, wat ons helpt om op koers te blijven. We hebben ook een S&OP-proces ingevoerd dat de productie koppelt aan de verkoopvraag om ervoor te zorgen dat we niet meer produceren dan we nodig hebben om onze klanten te bedienen, wat onze ROI zou beïnvloeden. Hoewel winstgevendheid belangrijk is, is het ook een constante uitdaging, vooral wanneer wij uitbreiden naar nieuwe landen en zwaar moeten investeren in producten, verkoop, marketing, chauffeurs en vrachtwagens. Dit vergt aanzienlijke investeringen vooraf die moeten worden geherfinancierd door andere delen van de groei om de totale winstgevendheid te verhogen. Het is een constante cyclus van investeringen en verfijningen die we zorgvuldig moeten beheren om onze duurzame groei te handhaven."


Tot slot, waar ziet u zichzelf over 10 jaar?

"Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden om te groeien binnen het bedrijf. In de komende 10 jaar zie ik mezelf een sleutelrol blijven spelen in het aanjagen van BauWatch's groei en winstgevendheid. Ik ben van plan om op de hoogte te blijven van opkomende technologieën en trends die ons kunnen helpen onze activiteiten te stroomlijnen en betere strategische beslissingen te nemen. Een gebied van bijzondere interesse voor mij is AI, en ik geloof dat we deze technologie kunnen gebruiken om waarde toe te voegen en de klantervaring te verbeteren. Ik ben ook enthousiast over het vooruitzicht om uit te breiden naar nieuwe markten en nieuwe bedrijfsmodellen te verkennen. Wat de toekomst ook in pacht heeft, ik ben er klaar voor om het frontaal aan te pakken en BauWatch te helpen nog meer succes te boeken.”

Comments


bottom of page