top of page

BFT Kandidaat: AZ Sint MaartenIn 2018 heeft AZ Sint-Maarten ook haar 3 campussen verzameld in 1 grote nieuwbouw, wat ook voor de nodige afgeleide effecten heeft gezorgd op het finance team.

In de zorgsector is de complexiteit de voorbije jaren sterk toegenomen. Om die complexiteit op een goede manier aan te pakken en voldoende tijd vrij te maken hiervoor hebben we ervoor gekozen om alle eenvoudige taken te automatiseren. Daarnaast hebben we verder ook meer focus gelegd op de samenwerking tussen de verschillende diensten.


1) Facturatie en debiteurenbeheer


1.1.) Centralisatie & wijziging structuur

Het nieuwbouwproject zagen we als een mooie opportuniteit om de dienst versneld te laten samen komen. Een jaar voor de effectieve verhuis hebben wij de dienst facturatie- en debiteurenbeheer reeds gecentraliseerd. We hebben er bovendien voor gekozen om onze dienst te herstructureren.

1.2.) Toepassingsbeheer van ICT naar finance

Finance wordt binnen ons ziekenhuis meer en meer zelf de toepassingsbeheerder, in plaats van ICT. Het beheer van deze pakketten diende ons inziens naar de werkvloer getrokken te worden omdat ICT onvoldoende kennis heeft van de functionele processen en van de wetgeving om deze correct te kunnen implementeren in een softwarepakket.

1.3.) Automatisering en digitalisering

We hebben binnen onze dienst ook heel wat automatiseringsprojecten uitgerold om onze dienst efficiënter en effectiever te maken.


2) Stafmedewerker financiële rapportering & analyse en Honorariabeheer


2.1.) Nieuwe financiële modellen

Aangezien we vroeger verspreid waren over 3 campussen, waren er ook verschillende financiële modellen om de reële kosten aan te rekenen aan de artsen. We hebben dit naar aanleiding van de nieuwbouw gestroomlijnd in nieuwe financiële modellen. We hebben gezocht naar een manier om deze transparant en ook financieel aantrekkelijk te maken voor de artsen.

2.2.) Ondersteuning medische strategie

In samenwerking met het medische departement hebben we daarnaast de focus gelegd op het uitwerken van medisch-strategische plannen. We willen daarbij de artsen steunen in de innovatieve elementen die ze willen introduceren in het ziekenhuis en hen stimuleren om te subspecialiseren.

2.3.) Toewijzing kostenplaatsen in de nieuwbouw

Er werd tot op de vierkante meter duidelijk gemaakt hoe deze zouden worden gefinancierd (FOD-financiering versus artsen financiering versus eigen financiering). Zo hebben we ongeveer 5.000 lokalentoegewezen aan een 100-tal kostenplaatsen.


3) Boekhouding & crediteurenbeheer


3.1.) Bouwperiode nieuwbouw: wisselwerking technisch directeur en projectteam

De boekhouding heeft er mee voor gezorgd dat we gedurende de ganse bouwperiode steeds voldoende liquiditeiten konden garanderen, zonder daarbij in het verhaal van negatieve rente terecht te komen.

Op vlak van budget opvolging hebben we ook een belangrijke rol gespeeld. We zijn er in geslaagd om binnen budget te blijven èn binnen timing voor dit nieuwbouwproject!

3.2.) Verwerking vast actief oudbouw-nieuwbouw

Een andere leuke maar zeer zware oefening was het uitboeken van het vaste actief dat niet mee zou verhuizen. De boekhouding van de drie campussen was een historisch gegroeid kluwen waarin het heel moeilijk was om de vaste activa terug te vinden. We hebben dus enorm veel tijd gestoken in het uitkammen van het oude vaste actief en het uitboeken van wat niet mee zou verhuizen.

3.3.) Crediteurenbeheer

Binnen crediteurenbeheer hebben we tenslotte ook grote efficiëntieslagen behaald door door het proces van leveranciersfacturen in zekere mate te gaan automatiseren.


4) Toekomst: nieuwe dienst vanaf 2020


In januari 2020 start onze nieuwe stafdienst financiële rapportering en analyse op, om nog meer en beter te kunnen inzetten op rapportering en controlling, en nog meer interactie met de core business tot stand te brengen. Concreet willen we inzetten op responsabilisering, onder andere via de ontwikkeling van dashboards, zodat we nog meer de partner worden van de zorg

Komentarze


bottom of page