top of page

Blik op fondsen werven om steile groei te realiseren


FEops is een spin-off van de Universiteit Gent die in 2009 door Matthieu De Beule en Peter Mortier werd opgericht. FEops ontwikkelde een cloudgebaseerde-tool, FEops HEARTguide™. Ondertussen heeft FEops twee kapitaalrondes achter de rug waarmee het in totaal 7,3 miljoen euro ophaalde. Het voorziet binnenkort een derde kapitaalronde om patiëntspecifieke, predictieve simulaties rond minimaal invasieve hartinterventies te financieren. “We staan aan het begin van verdere commercialisatie en een steile curve omhoog”, zegt CFO Isabelle Decroos. “Voor finance is het essentieel om voldoende middelen te voorzien om het ontwikkel en commercialiseringstraject te kunnen financieren.”


Opgehaald kapitaal: 7,3 miljoen euro; aantal medewerkers: 40+


FEops is een internationale speler in de digitale gezondheidszorg die software ontwikkelt voor de ondersteuning van artsen bij het plaatsen van hartimplantaten, de FEops HEARTguide™.

Deze software kan op basis van artificiële intelligentie en digitale tweeling technologie accuraat voorspellen hoe de interactie zal zijn tussen het implantaat en het hart. Artsen kunnen zo mogelijke complicaties op voorhand inschatten en hartoperaties op een efficiëntere en veiligere manier uitvoeren. Fabrikanten van implantaten kunnen op hun beurt nieuwe ontwerpen virtueel uittesten en zo kwalitatievere producten ontwikkelen.

“Enerzijds heeft FEops een consultancy-zijde”, zegt CFO Isabelle Decroos. “Hoe vroeger we in de cyclus van de hardware-ontwikkeling betrokken worden , hoe groter de kans is dat we kunnen helpen met de klinische studie, de opleiding van de artsen en finaal de klinische praktijk. Anderzijds is er meer en meer inkomstenstroom van het FEops HEARTguide™-platform.”


FEops is niet alleen in Europa actief. “We hebben CE-markeringen voor twee predictieve modellen, de vervanging van de aortaklep en het afsluiten van het linkerhartoortje, in Europa. Maar we zijn ook actief in Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Sinds eind 2021 beschikken we eveneens over FDA-clearance, en dus een ingang tot de Amerikaanse markt, voor onze predictieve modellen voor het linkerhartoortje. Het parcours was langer dan voorzien omdat het klassieke parcours, waarbij vergeleken wordt met bestaande technologie, niet kon gevolgd worden aangezien we te vernieuwend zijn en we het De Novo parcours moesten volgen, maar hierdoor hadden we veel interactie met de FDA. Dat is een groot voordeel.”


Fund raising modus

FEops kijkt ook verder naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden. “We zijn na de A- en B-ronde opnieuw in fund raising modus. We willen 10 miljoen euro ophalen om enerzijds de business rond de hartkleppen verder te commercialiseren. Anderzijds willen we onze diensten uitbreiden met automatische analyse van de beelden van de kransslagaders. De structural heart-markt is al een grote en groeiende markt en met de uitbreiding naar kransslagaders mikken we op nog grotere groeimarkt binnen het hartdomein.”


In totaal haalde FEops al 7,3 miljoen euro aan kapitaal op in de markt. Daar stond een quasi vergelijkbare subsidiestroom tegenover. “Eigenlijk hebben we het opgehaalde kapitaal kunnen verdubbelen met subsidies. Deze hebben we bekomen bij zowel de Vlaamse overheid (VLAIO) als op Europees niveau bij de EIC-accelerator. In 2019 haalden we 3,2 miljoen euro aan subsidies op bij Europa. Europa vond ons idee zo baanbrekend dat ze zelfs nog 1,65 miljoen euro aan kapitaal ter beschikking hebben gesteld onder de vorm van een converteerbare lening. Die converteerbare lening hebben we in september 2022 nog eens verdubbeld met 1,65 miljoen euro van onze huidige investeerders.


Professionalisering

Bij aanvang van haar rol als CFO bestond FEops uit 15 mensen. Ondertussen zijn er 40 medewerkers actief met diverse expertise, waarvan 12 met een doctoraatsdiploma. “De eindige elementen-ingenieurs houden zich bezig met onze kernactiviteit”, zegt CFO, Isabelle Decroos. “Daarnaast hebben we ook AI-ingenieurs en webontwikkelaars aangezien ons platform cloud-gebaseerd is. We hebben ook een intern QARA (Quality Assurance Regulatory Affairs)-team, dat zorgt voor de wettelijke goedkeuring om ons product commercieel aan te bieden in de verschillende markten, waaronder Europa, Canada, Verenigd Koninkrijk, Australië en niet te vergeten Amerika. Over de laatste jaren werd ook een team van een 10-tal case analysten uitgebouwd die instaan voor de vlotte verwerking van de predictieve simulaties. Vervolgens hebben we nog de diensten Therapy- en Business Development die de contacten onderhouden met de artsen en de klanten. En ten laatste, maar niet de minste, het team voor de administratieve ondersteuning. FEops is een heel divers bedrijf met een passie voor innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er werken mensen met 9 verschillende nationaliteiten en een derde vrouwen.


Wat de finance functie betreft, is de organisatie typisch voor een scale-up. “Om het schaalbaar te houden doen we een beroep op externe partners. EY doet onze boekhouding, btw-aangiftes, berekening van de vennootschapsbelasting, … We hebben dan intern nog een legal & finance administrator en een HR & payroll administrator. Als het aantal verkoopfacturen in de toekomst toeneemt dan moeten we misschien wel meer kijken naar ons facturatiemodel zodat we credit & collections professionaliseren. Actueel is er geen nood aan, maar op het juiste moment voorzien we die implementatie wel.”


“Onze verkoop- en aankoopfacturen zijn op dit moment vooral in Euro. We hebben een kleine natuurlijke hedging, aangezien we ook een klein aantal verkoopfacturen hebben in Britse pond en US dollar. In de toekomst zou het wel eens kunnen dat we dit niet meer met een natuurlijk hedging kunnen fixen en zullen we moeten kijken hoe we dit kunnen optimaliseren.”


CFO als bruggenbouwer

De rol van CFO mag je zien als ‘brug’ tussen een resem van partijen. “Ja, dat is deze inderdaad”, vertelt Isabelle Decroos. “Er is een verbinding met de banken, met onze investeerders en natuurlijk ook intern. Alsook met de financiële revisor, die er op vraag van de investeerders na de A-ronde is bijgekomen. Jaarlijks gebeurt nu dus ook een audit. Mijn taak is ervoor zorgen dat er voldoende middelen zijn om onze technologie te ontwikkelen, zowel extern kapitaal als subsidies en ervoor te zorgen dat de middelen zo optimaal mogelijk worden ingezet. Het blijven zoeken naar non-dilutive funding is trouwens een erg belangrijke rol voor deze scale-up. De medewerkers die op R&D werken, schrijven de meer technische stukken in de subsidie-aanvragen terwijl het financeteam meer het business model en de valorisatie uitschrijft. Daarnaast blijven we een belangrijke rol spelen in het afsluiten van partnerships, zodat we met goede, onderbouwde samenwerkingen zitten en dat er goede contracten worden onderhandeld.”


Ook legal is een verantwoordelijkheid van Decroos. “Dat komt erbij vanuit het risicoperspectief”, duidt ze. “Zijn de nodige clausules opgenomen om onze liabilities te beperken? Maar dat gaat even goed over hoe we onze intellectueel eigendom kunnen beschermen. Dit is een heel belangrijk aspect aangezien de sterkte van FEops de brains zijn om de technologie te ontwikkelen, en dus de patenten en know-how die eruit voortkomen. Je wil immers geen twijfel hebben bij projecten over wie nu de eigenaar is van het intellectueel eigendom. Voor juridisch werk doen we, wanneer het complexe contracten betreft, ook een beroep op extern juridisch advies. De eenvoudige contracten doen we zelf. Dat is het voordeel van het werken binnen een scale-up. Je bent zowel verantwoordelijk voor HR, payroll, financiële rapportering, planning als legal. Je bent actief betrokken bij business development… en zelfs bij R&D. Door de betrokkenheid bij al deze domeinen, kan je gemakkelijk de linken liggen. Hierdoor kunnen we heel snel schakelen.”


Financial KPI’s

Er zijn drie financiële KPI’s die heel belangrijk zijn voor FEops: runway (Het aantal maanden dat een startup kan overleven met de beschikbare middelen), omzet én winstmarge. “Die laatste is niet zo eenvoudig te bepalen want in het begin lanceer je een product en beschik je nog niet over zoveel volume”, stelt Decroos.


Voor het optimaliseren van de winstmarge grijpt Decroos naar de groeistappen die FEops intern zette. “In 2018 waren er medewerkers met een PhD-diploma die repetitieve taken uitvoerden”, zegt ze. “Stelselmatig hebben we hen vervangen door mensen die een goed 3D-inzicht hadden maar niet per se over een PhD-diploma beschikken. Deze case-analysten vinden het fijn om nauwgezet de procedures voor het segmenteren en analyseren van medische beelden uit te voeren. Medewerkers met een PhD hebben daarentegen iets meer uitdaging nodig om langdurig gelukkig te zijn in hun job. De volgende stap, waar we volop mee bezig zijn, is om de manuele taken te vervangen door AI-algoritmes. Door het implementeren van deze AI-algoritmes is onze kost of goods sold, de kost van onze service dus, drastisch gedaald. FEops wil immers een rendabele business en voor ons is dat de weg ernaartoe.” Het team van case analysten kan die vrijgemaakte tijd dan weer inzetten voor het uitvoeren van nieuwe manuele stappen waarbij de resulterende geannoteerde beelden weer dienen als grondstof voor het ontwikkelen van AI-algoritmes.


Hoe ziet het budget- en forecastingplan er tot slot uit? “Het is heel belangrijk om onze cash te monitoren en de runway correct in te schatten”, aldus nog Decroos. “En dat is vrij normaal in een scale-up. Wanneer loopt de cash ten einde, hoeveel tijd hebben we nog, … We hebben een 3 à 5-jarenplan dat we regelmatig fundamenteel herzien. We hebben een jaarlijks budget en elke maand doe we een variantie-analyse om te zien waar we staan en waar we kunnen verbeteren. Toen ik hier startte, werkten we nog met kwartaalafsluitingen. We zijn echter snel overgestapt naar maandelijkse afsluitingen om echt de vinger aan de pols te houden.


De ultieme business partner

“Mijn betrachting voor het finance en HR admin team, is om altijd zoveel mogelijk van onze tijd business partner te zijn en zo weinig mogelijk met administratie bezig te zijn. Daarom hebben we wel een aantal inspanningen gedaan om veel van de processen te digitaliseren. Bijvoorbeeld op vlak van facturen verloopt ongeveer 97 procent volledig digitaal. Dat maakt de gegevensuitwisseling met EY ook eenvoudiger. Het boekhoudpakket zelf is Exact Online en EY doet de verwerking. We kunnen zelf wel continu meekijken en de resultaten opvolgen. We zitten nog niet met een doorgedreven ERP-pakket want we het aantal facturen per maand is nog beperkt. Dat is ook een verantwoordelijkheid van finance, om zo lang mogelijk de tools te gebruiken die we hebben alvorens we zware investeringen gaan doen in de financiële processen.”Comments


bottom of page