top of page

Credo Software stroomlijnt complexe boekhoudkundige en risicoberekeningen

In partnership met Credo


Credo Software biedt een oplossing aan bedrijven die te maken krijgen met complexe rekenuitdagingen op het vlak van boekhouding en risicobeheer.


Het IFRSx-platform van Credo Software treedt op als rekenmotor achter de resultaatberekeningen van heel wat Belgische financiële instellingen. Terwijl het softwarehuis zijn product verder uitbreidt met nieuwe functionaliteiten en extra IFRS-modules, blijkt de oplossing ook bijzonder geschikt voor het zwaardere rekenwerk bij niet-financiële organisaties, onder meer in het kader van de IFRS16-boekhoudnorm voor leasingberekeningen.


Credo Software is gevestigd in Aartselaar. Het Belgische bedrijf ontstond in de context van de IFRS9-norm voor de berekening van verwachte kredietverliezen. Die norm vroeg een diepgaande herziening van de financiële berekeningen in het risicobeheer en de boekhouding bij banken en verzekeraars. “De grote, internationale softwarehuizen boden geen concrete oplossing voor de Belgische markt”, zegt David Vanden Abeele, partner bij Credo Software. “Die grote spelers domineren de internationale markt, waardoor er weinig incentive is om naar de specifieke behoeften van de Belgische bedrijven te kijken. Het zijn bovendien leveranciers die doorgaans met implementatiepartners werken. De afstand tot de Belgische banken bleef daardoor erg groot.”


Credo Software zag de opportuniteit en beschikte over de nodige kennis. Om zo’n complexe rekenmotor te ontwikkelen moet je immers diepgaande expertise hebben over verschillende domeinen: accounting en risicobeheer, maar ook data science en IT. “Het gaat om complexe producten op de balans”, zegt partner Stefan Buyst. “Wat IFRS daarbij oplegt, is op zich ook complex. Om dat geheel in een robuuste IT-oplossing onder te brengen, dat is een bijzonder grote uitdaging.”


Optimale keuze

Credo Software maakt het verschil met diepgaande end-to-end kennis van het complete boekhoudkundige proces. Het resulteerde in een off the shelf platform, dat Credo Software vervolgens op maat van de klant modelleert en parametriseert. “Toen we in 2017 met Credo Software van start gingen, hadden we de luxe dat we konden vertrekken van een wit blad”, zegt David Vanden Abeele. De vier partners van Credo moesten geen rekening houden met legacy. Ze konden voluit hun decennialange ervaring met IT en number crunching in de financiële en softwaresector inzetten.


“We maakten steevast de optimale keuze”, zegt partner Herman Van der Stichelen. “Het resultaat is een heel flexibele en performante software, ontwikkeld in Java. Onze software kan zowel algemene als heel specifieke berekeningen aan.” Dat is voor klanten vaak een belangrijke reden om de stap naar Credo te zetten. “We zien dat een bestaande oplossing vaak de flexibiliteit mist om een antwoord te bieden op heel specifieke vragen”, legt Herman Van der Stichelen uit. De software van Credo is volledig cloud-enabled, wat onder meer toelaat om makkelijk een testomgeving op te zetten in de cloud. In de praktijk kiezen de meeste organisaties – zeker wanneer het om banken en verzekeraars gaat – voor een on-premise implementatie, in het eigen datacenter.


Slanke oplossing

Behalve met het flexibele karakter van de software – ook functioneel – maakt Credo het verschil via zijn dienstverlening. “Nabijheid is voor onze klanten heel belangrijk”, legt David Vanden Abeele uit. Credo kent de behoeften van de Belgische onderneming door en door. Dat zorgt ervoor dat het bedrijf end-to-end advies op maat levert. “Dat kan inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld rond fiscaliteit of risicomodellering, maar evengoed technisch”, zegt partner Jean-François Distave. “We implementeren en integreren onze software namelijk zelf. Dat zorgt voor korte communicatielijnen en een duidelijk zicht op het ownership over de toepassing.”


Daar komt nog bij dat Credo zijn IFRSx-platform bewust zo slank mogelijk in de markt zet. “We bieden exact wat de klant nodig heeft”, zegt Herman Van der Stichelen, “zonder de toeters en bellen die de kosten nodeloos opdrijven.” Dat zorgt voor een total cost of ownership waarbij Credo steevast als beste keuze uit de bus komt. “Bedrijven proberen hun behoefte soms af te dekken met een eigen ontwikkeling”, zegt Stefan Buyst, “maar stellen vast dat de kosten dan snel oplopen.” Het is net aan die bedrijven dat Credo Software met zijn platform een valabel alternatief biedt.


Nieuw toepassingsgebied

Terwijl banken en verzekeraars initieel de doelgroep van Credo Software vormden in het kader van IFRS9, heeft het softwarebedrijf zijn actieterrein intussen verruimd. Vandaag richt Credo zich op alle ondernemingen uit de Benelux die te maken krijgen met complexe rekenuitdagingen op het vlak van boekhouding en risicobeheer. Een nieuwe, concrete toepassing is de module voor de boekhoudkundige verwerking van leasingcontracten onder IFRS16.


“Die standaard is al in gebruik sinds 2019”, vertelt David Vanden Abeele. “Bij de meeste bedrijven liep de introductie daarvan heel vlot. Meestal kozen ze voor snel gebouwde Excel-oplossingen of voor een al beschikbare module voor vaste activa om de nodige IFRS16-cijfers te berekenen. Alleen stellen vele ondernemingen intussen vast dat de toen gekozen oplossing een hoge recurrente werklast veroorzaakt – en dus hoge kosten met zich meebrengt – om aan de complexe norm te blijven voldoen. Dat gebeurt met name wanneer de onderneming zich geconfronteerd ziet met veranderingen in de modaliteiten van de leasingcontracten. Tegenover die hoge werklast staat dat de impact van leasing op de jaarrekening over het algemeen beperkt blijft. Kortom: hoge administratieve kosten om IFRS16-compliant te rapporteren en in de meeste gevallen zonder een materiële impact op de financiële rapportering.”


Onder meer tijdens de coronacrisis – en in de nasleep ervan – beslisten heel wat bedrijven om hun leasingportefeuille bij te sturen, en bijvoorbeeld de leasingcontracten voor bedrijfswagens en het gebruik van kantoren aan te passen. Daarnaast kiezen bedrijven er ook meer en meer voor bestaande leasecontracten aan te passen, of ze helemaal stop te zetten en te vervangen door nieuwe in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen die ze zichzelf opleggen. “Rekentechnisch zorgt dat voor een grote complexiteit”, legt Jean-François Distave uit. “Maar hier is het opnieuw de flexibiliteit van onze software die het verschil maakt.” Dat is een belangrijke vaststelling. De leasingmarkt was lange tijd vrij statisch, maar dat is niet langer zo. “Er verandert veel en het gebeurt heel snel”, vervolgt Jean-François Distave. “Denk onder meer aan de leasing van fietsen, van kantoorinrichting, enzovoort, in het kader van de zoektocht naar meer duurzaamheid.”


Alle data op centrale locatie

Het levert extra werk op voor de teams die rapporteren onder IFRS16. Ze moeten een groeiend aantal leasecontracten verwerken, met frequente wijzigingen in de waardering van het gebruiksrecht en de leaseverplichtingen, onverwacht complexe (sub)leasingconstellaties, tijdverlies bij de voorbereiding van toelichting aan de accountants, enzovoort. “We stellen hierbij vast dat de bestaande IFRS16-implementaties vaak niet toelaten om efficiënt een antwoord te bieden op die nieuwe vraag”, zegt David Vanden Abeele.


De IFRS16-module van Credo’s IFRSx-platform, ontwikkeld in samenwerking met IFRS Leasing-expert Nico Deprez, doet dat wel. De toepassing verzamelt alle leasecontractgegevens van een bedrijf op een centrale locatie. Ze kan ook de meer complexe leasesituaties aan die voor andere tools niet haalbaar zijn. De module integreert met de bestaande financiële tooling en biedt alle resultaten die nodig zijn voor de boekhouding en voor het genereren van rapportering.


Bereikbare partner

Argenta is één van de bedrijven die de IFRS16-module van Credo Software in gebruik nam. “We hadden al ervaring met Credo en de IFRS9-module van het IFRSx-platform”, zegt Robin Van Berlo, Manager Regulatory Reporting bij Argenta. “In de praktijk bleken we op een redelijk eenvoudige manier het gebruik van het platform te kunnen uitbreiden met de IFRS16-module.”


Argenta gaf de voorkeur aan een lokale, bereikbare partner die op een flexibele manier de nodige ondersteuning zou kunnen bieden. Zo kwam het bedrijf bij Credo Software terecht. “We zochten een partner die over de juiste expertise beschikt en ons vlot kan helpen wanneer we inhoudelijke en technische vragen hebben”, vervolgt Robin Van Berlo. “Het platform overtuigde ons met zijn duidelijke proces en gebruiksvriendelijke interface, en niet met een overdadige lijst van toeters en bellen.”


Doorgelicht en goedgekeurd

Wanneer een bedrijf voor Credo Software kiest, is de CFO doorgaans de drijvende kracht achter het traject. “Het is de CFO die een duidelijk doel heeft”, zegt Stefan Buyst. “Het is de CFO die ervoor moet zorgen dat het bedrijf aan de IFRS-norm voldoet. Maar evengoed is ook de Chief Risk Officer betrokken partij, net als de Chief Information Officer.” De berekeningen die het IFRSx-platform van Credo Software levert, vinden vervolgens hun weg naar het IFRS-rapport van het bedrijf.


“Daarna zijn het externe auditors die er hun licht op laten schijnen”, vervolgt Stefan Buyst. Ook die zijn intussen overtuigd van wat Credo Software te bieden heeft. “De big four hebben de resultaten van ons platform allemaal goedgekeurd. En daar is een goede reden voor. We brengen alle complexiteit namelijk samen op één platform: robuust, flexibel en perfect auditeerbaar.”

Comments


bottom of page