top of page

Dovy Keukens | Finance als voortrekker op weg naar automatisering

Dovy Keukens – meer dan 40 jaar geleden opgezet – is verspreid over heel België en welbekend geraakt door de fameuze slogan. Peter De Cuyper werkt de voorbije 15 jaar als CFO bij Dovy en heeft de sterke groei mee in goede banen geleid. Die groei is zeker ook te danken aan het ondernemerschap van de oprichter, en de strategische keuzes die hij steeds durfde te nemen over het hele parcours. “Als er een makkelijke of moeilijke weg is, heeft onze zaakvoerder nogal dikwijls gekozen voor de moeilijke omdat hij op die manier sneller zijn doel bereikt. Het is een ondernemer die nooit schrik heeft gehad om vooruit te gaan. Het zit dan ook in het DNA van iedereen in het bedrijf om snel te beslissen en te reageren,” aldus Peter.

Omzet: 104 miljoen euro; medewerkers: 650


Al sinds de oprichting door Donald Muylle in 1980 heeft Dovy Keukens dezelfde visie: een keuken bouwen met een sterke focus op hoge kwaliteit aan een betaalbare prijs. Dit doen ze door komaf te maken met tussenpersonen en de op maat gemaakte keukens rechtstreeks te leveren van de fabriek naar de klant. In 1981 stond de eerste toonzaal er, gevestigd in Roeselare. Ondertussen zijn dat er al 37, waarvan één in Frankrijk sinds begin november dit jaar, een primeur voor Dovy. Dovy is de voorbije jaren dus sterk kunnen groeien en heeft met een omzet van 104 miljoen euro de symbolische grens van 100 miljoen overgestoken, een verdubbeling tegenover 2012.


Geografische groei en hoge kwaliteitseisen


Die stijging is volgens Peter het resultaat van twee belangrijke factoren. Dovy is stelselmatig geografisch beginnen uitbreiden. Er werden steeds meer toonzalen geplaatst in Vlaanderen, waarna Dovy ook de markt in Wallonië betrad in 2010. De voorbije tien jaar hebben ze de gaten in de kaart volgebouwd en is het totaal aantal toonzalen in België gestegen van 15 naar 36. Daarom is Dovy recent ook naar Frankrijk getrokken, waar ze van start gaat met Dovy France. Dat die geografische groei zo sterk is kunnen zijn, is ook te danken aan de kwaliteit die Dovy levert en de marketing die daarop focust in de befaamde slagzin van Donald Muylle. Hij wou een pure boodschap brengen, die mensen zou overtuigen en zou tonen dat de onderneming echte kwaliteit levert. Het succesverhaal van die campagne had niemand bij Dovy durven denken. Door weinig dividendenuitkeringen te doen en gestaag te groeien, zijn de middelen steeds geherinvesteerd in het bedrijf. “De groei gebeurt veel met eigen middelen, ook op het vlak van investeringen bijvoorbeeld. Vorig jaar hebben we voor 15 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 9 miljoen euro met eigen middelen. Dit jaar is dat 20 miljoen euro, waarvan opnieuw 11 miljoen euro met eigen middelen zal zijn. We zitten met een sterke solvabiliteit,” geeft Peter mee.


“We zijn de enige afdeling binnen Dovy die niet gegroeid is in FTE’s. Daar ben ik wel trots op."


Focus op lean werken en automatiseren


De uitbreiding van Dovy betekende geen uitbreiding van haar finance functie. “Het is een afdeling van een vijftal werknemers. Ikzelf ben financieel verantwoordelijke, en vorm ook de link met HR. Verder is er telkens iemand voor aankoop, verkoop, algemene boekhouding en nacalculatie. We zijn de enige afdeling binnen Dovy die niet gegroeid is in FTE’s terwijl we zo sterk gestegen zijn in omzet. Daar ben ik wel trots op.” Om dat zo te behouden zette finance steeds volop in op automatisering, bijvoorbeeld met het boekhoudpakket Adfinity van Easi en met een eigen ERP-pakket. De nacalculatie verfijnen was een belangrijke eerste stap. “Dat was een complex proces. De informatie zat ergens in ons ERP-pakket in verschillende tabbladen, waar je dan cijfers, bedragen en getallen moest zoeken. Een jaar of zes geleden hebben we dat met ons eigen IT-team geautomatiseerd en nu is alle informatie geïntegreerd in één klantendossier.” Daardoor kan de eindfactuur van een keuken altijd twee dagen na de plaatsing opgemaakt worden, zelfs met de sterke groei van de voorbije jaren. “We plaatsen nu 35 keukens per dag, 10 jaar geleden waren dat er 10. Maar er is nog altijd maar één persoon binnen het finance team die bezig is met nacalculatie. Omdat we ingezet hebben op die digitalisering slagen we erin om de omzetgroei op boekhoudkundig vlak nog altijd met hetzelfde aantal mensen aan te kunnen.”


Uitdagingen met voorraad


Een groot deel van de balans bedraagt natuurlijk de voorraad. Bij Dovy was voorraadbeheer vijf jaar geleden een grotere uitdaging dan nu. “We stellen vast dat ons productieapparaat beter rendeert eens we boven die 70 à 80 miljoen omzet kwamen. Stapsgewijs konden we zo onze straigt loan afbouwen, liquiditeit beginnen opbouwen, en investeringspakketten voor meer dan de helft met eigen middelen financieren.” Bij elke nieuwe toonzaal die opengaat horen natuurlijk ook nieuwe modellen, die ongeveer een derde van de voorraad bedragen. Het grootste deel van de stock zijn echter de goederen in bewerking: de keukens die geplaatst worden waar nog geen eindfactuur van gemaakt is. Maar dat vangt Dovy goed op. “Voor de levering maken we een deelfactuur op van 70 procent. We vragen dus geen voorschot aan de klant bij bestelling, de klant moet pas betalen eens de keuken geproduceerd is, een tweetal weken voor de levering. Zo wordt een groot deel van het werkkapitaal opgevangen.” Er wordt bij Dovy niet alleen sterk belang gehecht aan het leveren van kwaliteitsvolle producten, maar ook aan het kwaliteitsvol plaatsen van die producten. “We zitten er heel kort op dat de keuken zo snel en zo goed mogelijk afgewerkt wordt. De plaatsers worden zo opgeleid dat ze werken volgens de regels van de kunst. Ons product is kwaliteit en de kwaliteitseisen van het plaatsen zelf zijn ook heel hoog. Op die manier kan de eindfactuur zo snel mogelijk gemaakt worden.”


“We hadden gehoopt dat er meer parallellen zouden zijn tussen België en Frankrijk, maar alles is daar anders”


Dovy France


Dovy’s grootste tijdbesteding op dit moment? De opstart van Dovy France. Daar komt natuurlijk veel bij kijken, zeker voor de finance-afdeling. “Het is de taak van onze jurist en van finance om alles in kaart te brengen op wetgevend, fiscaal en sociaalrechtelijk vlak, om de nodige contacten te leggen en de juiste adviezen in te winnen zodat we correct kunnen rapporteren bij de opstart. We hadden gehoopt dat er meer parallellen zouden zijn tussen België en Frankrijk, maar alles is daar anders. De wetgeving is nog veel strenger. Daarbij zit je ook met een ander rekeningstelsel. We werken daar achterliggend wel met ons Belgisch rekeningstelsel zodat we toch kunnen blijven consolideren. We moeten rekening houden met al die elementen om dat volledig conform de Franse wetgeving te kunnen opmaken, zodat we niet op verrassingen zouden stuiten. Tot nu toe zijn we steeds gegroeid in toonzalen in Vlaanderen en Wallonië, maar daar zat een routine in. Alles bleef binnen dezelfde entiteit. Maar nu is het een bijkomende toonzaal binnen een volledig nieuwe entiteit volgens een andere wetgeving, anders op alle vlakken. Dat is wel uitdagend.”Biografie


Peter De Cuyper is bij de Generale Bank in Gent begonnen als kredietanalyst, waar hij investeringsdossiers van bedrijven analyseerde om dan voor te leggen aan het directiecomité. Na een vijftal jaar stond hij als accountmanager aan de andere kant van de bank: de commerciële kant. In die functie had hij de portefeuille van bedrijven in handen en met zijn ervaring als kredietanalyst kon hij zijn dossiers grondig voorbereiden. Op die manier kwam hij ook in aanraking met Dovy Keukens. Hij is vijf jaar relatiehouder geweest van Dovy. in 2006 is Dovy verhuisd naar een nieuwe, grotere locatie en moest er een nieuwe fabriek gebouwd worden. Peter heeft heel dat project op financieel vlak helpen vormgeven. Daarna kreeg hij van Donald Muylle het voorstel om mee in zee te gaan met Dovy en hen als financieel directeur te ondersteunen in hun groeiverhaal. “Blijkbaar waren ze tevreden met mijn rol als bankier. Ik ben hier ondertussen al 15 jaar, even lang als ik bij de bank heb gewerkt.”

Comments


bottom of page