top of page

EDCO I OEFENING TUSSEN BUIKGEVOEL EN CIJFERS


EDCO is een erkend opleidingscentrum en staat in Limburg en omstreken bekend als ervaringsdeskundige in de transport- en logistieke sector. Hun doel: kennispartner zijn voor iedereen actief binnen de sector. Wat ooit begon als een transportbedrijf, groeide uit tot een heus kenniscentrum. De drijfveer bleef evenwel ongewijzigd: passie voor de sector en de mensen. Financial Media sprak met Ester Meeus, die samen met haar partner Frank Van Langendonck aan het stuur zit en de financiële kant voor haar rekening neemt. 

Lees dit artikel indien u wilt weten:

- Hoe de finance functie binnen EDCO is meegegroeid met het bedrijf.

- Wat vandaag de voornaamste uitdagingen zijn binnen finance.

 

EDCO bestaat al sinds 2000, maar neemt sinds 2009 de vorm aan van een opleidingscentrum. Daarvoor was EDCO een vergunnings- en begeleidingskantoor voor uitzonderlijk vervoer, het toenmalige bijberoep van Frank Van Langendonck. Na jarenlange ervaring in de sector sprong hij op de kar van de vereisten voor vakbekwaamheid voor de rijbewijzen C/CE. De nood was plots hoog, want sinds 2009 moeten chauffeurs verplicht vijf dagen bijscholing volgen binnen een periode van vijf jaar, en dit bij een erkend opleidingscentrum om hun bewijs van vakbekwaamheid te behouden, beter bekend als code 95 op de rijbewijzen. Al snel groeide de passie van Frank voor de chauffeursstoel uit tot een passie om ervaring en kennis door te geven.


EDCO is een erkend opleidingscentrum voor de vereisten voor vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs. Kan je EDCO even kaderen?


ESTER MEEUS: “EDCO is een opleidingscentrum voor de transport- en logistieke sector, maar verder doen we ook werving en selectie voor de sector en luisteren we naar de noden en zorgen van transportbedrijven en ondersteunen we hen hierin. In 2009 bestond EDCO nog enkel uit Frank en waren we blij met een omzet van 100.000 euro. Vorig jaar zaten we rond de drie miljoen. Als je ziet van waar we komen, dan denk ik dat we toch fier mogen zeggen dat we sinds 2009 een heel mooie weg hebben afgelegd.”


Hoe waren de beginjaren van EDCO?


“De eerste jaren waren heel zwaar, een pas opgestart bedijf is hard werken. Maar EDCO groeide zeer snel. Naast de opleidingen vakbekwaamheid kwam er al snel een rijschool bij. Het was zeven op zeven, bijna dag en nacht werken om te zorgen dat we konden blijven groeien. In de transportsector voelde Frank dat er nood was aan goed geschoolde vrachtwagenchauffeurs. Dat is zijn drijfveer om te blijven groeien. Hij merkte snel dat iedereen het ritme van de vijfjarige cyclus volgde, en pas in het vierde of vijfde jaar in actie schoot. Grote transportbedrijven met veel werknemers waren er uiteraard vroeger bij, maar pas in het vierde en vijfde jaar werd het voor ons moeilijk om de trein bij te houden. Dat betekent dat je financieel ook meegaat met die golfbeweging en telkens naar dat vijfde jaar toegroeit. Het betekent ook dat we moesten nadenken wat we gingen doen na dat vijfde jaar. Dan is Frank een rijschool gestart met enkel opleidingen voor vrachtwagenchauffeurs. De rijschool zorgde voor een constante lijn en vlakte de golfbeweging van de opleidingen af.”


Op welke manier bleef EDCO zich heruitvinden?


“We voelen heel sterk dat onze kennis en vaardigheden in de transportsector een enorm voordeel zijn en dat we heel veel in huis hebben waardoor we snel kunnen schakelen. Het mooie is dat we én opleidingen, én een rijschool, én een wervings- en selectiekantoor hebben: dat is heel wat knowhow onder één dak. De transportsector verandert zo snel, maar door onze ervaring en expertise hebben we toch telkens een stapje voor. Frank ademt transport en blijft op de hoogte van alles door nauw contact te houden met de sector, bedrijven en chauffeurs. Zo hoort hij ook wat de noden zijn om op in te spelen, zoals de tekorten aan chauffeurs. Zo ontstond EDCO Jobs. Het wervings- en selectiekantoor is intussen sterk gegroeid. Vandaag is EDCO ook bezig met een instroomproject voor jongens en meisjes die chauffeur willen worden, maar waarvoor een rijbewijs te duur is. EDCO biedt hen een opleiding aan waarbij ze dan wel minstens twee jaar bij een klant van ons tewerkgesteld worden. We kijken uiteraard wel naar de ligging en de woonplaats van de jongere en zijn of haar voorkeuren. Het project loopt nu al enkele jaren en zorgt best wel voor goede resultaten. De volgende noden waar we willen op inspelen zijn opleidingen voor heftrucks en hoogtewerkers.”ESTER MEEUS, FINANCIEEL VERANTWOORDELIJK EDCO

 

"We voelen heel sterk dat we door onze jarenlange ervaring een stapje voor hebben."


Limburg is de bakermat van EDCO. Hoe zijn jullie hier georganiseerd?


“Sinds februari zit ons hoofdkantoor in Genk met kantoren, bedrijfshal en ons oefenterrein. We hebben lange tijd op verschillende locaties gezeten, in Hasselt, Tessenderlo, Leuven, Overpelt, … Voor de nascholing hebben we verschillende opleidingspunten over heel Vlaanderen.


Hoe ervaart u het om die verschillende afdelingen en locaties aan te sturen?


“Dat lukt vandaag bijzonder goed. Voor de nascholingen hebben we een dertigtal freelance lesgevers. Die wonen ook verspreid over heel Vlaanderen. Met een geautomatiseerd systeem gaat het zeer vlot om hen opdrachten te geven. Online kan iedere lesgever alle opleidingen bekijken vanuit hun locatie.


Je sprak daarnet over de impact van de vijfjarige opleidingscyclus op het bedrijfsmodel. Wat betekent dat voor de financiële kant van het verhaal?


“Het was een grote uitdaging om de cyclus van de code 95 op te vangen. Dat hebben we nu wel onder controle door onze andere activiteiten. Maar dat vormt dan weer een nieuwe uitdaging op dit moment. De rijschool is zo groot geworden en er zijn nieuwe inspanningen nodig om die groei te blijven volgen en te financieren. Tot nu toe zorgen de opleidingen nog steeds voor de meeste omzet. Stel me volgend jaar dezelfde vraag, dan zal dat de rijschool zijn. We willen naar een model waarbij we niet meer zo afhankelijk zijn van de opleidingen en waarbij EDCO meer draait op rijschool en dienstverlening. De omzet uit de opleidingen fluctueert vandaag nog te sterk.”


Wat zijn de grootste uitdagingen op vlak van financiering?


“Voor mij blijft cashflow een dagelijkse uitdaging. Niet alleen in de goeie jaren, maar ook op dit moment: de opleidingen vallen nu gedeeltelijk stil omwille van een vijfjarige cyclus die ten einde loopt. Je voelt dat toch wegen op de cashflow. Vandaag zijn we ook heel sterk bezig met budget. Voor mezelf weet ik dat we safe zitten als ons budget rond een bepaald percentage zit, afgaand op de ervaring van de afgelopen tien jaar.”


Leiden jullie EDCO vandaag op basis van buikgevoel of toch cijfers?


“Tot dat we de beslissing namen om in Genk een industriegebouw neer te zetten ter waarde van een aantal miljoen euro, heeft Frank EDCO altijd geleid vanuit zijn buikgevoel. Hij kon dat ook perfect. Maar die investering was toen zo groot voor ons dat we het niet meer aandurfden om dat op buikgevoel te doen. Dan hebben we voor het eerst een raad van advies samengebracht om ons daarin te sturen. Vanaf toen zijn we vooral beginnen sturen op basis van cijfers en voor een klein stukje nog buikgevoel. Het zorgt voor een leuke oefening tussen Frank en ik. Hij laat vooral zijn buikgevoel spreken, maar dan leg ik de cijfers ernaast en die bepalen uiteindelijk wat we doen. Voor Frank is het toch wat moeilijker om zijn buikgevoel los te laten.”


Hoe is de financiële kant van het verhaal geëvolueerd over de jaren heen?


“Van bij het begin hebben we gewerkt met een externe boekhouder, dat werkt goed als je een kleine ondernemer bent. In 2013 zijn we overgestapt naar een andere, grotere boekhouder. We gingen toen maandelijks langs en wilden we eigenlijk gewoon weten hoeveel ruimte er was om te investeren. Maar blijven groeien betekent ook dat een boekhouder moet meegroeien. Op dat moment besef je echt hoe belangrijk een boekhouder is die kort op de bal zit en alles mee opvolgt. In 2017 zijn we dan terechtgekomen bij Van Havermaet als accountant en adviseur.”


Is alles qua boekhouding en financiën volledig uitbesteed?


“Tot april dit jaar wel. We zijn de afgelopen jaren verder gegroeid en we zijn de kosten en baten gaan afwegen van een eigen interne boekhouder, wat we dan uiteindelijk gedaan hebben. Onze boekhouder factureert, boekt de facturen in, doet btw-aangiftes, … Hij volgt ook de rapportering en budgettering op, maar dat verloopt met de steun van de externe boekhouder. Ook de business controlling, voor mij een belangrijke ruggensteun, zit volledig extern bij Van Havermaet. Ze hebben toegang tot onze volledige boekhouding en kunnen analyses uitvoeren. Maar door een eigen interne boekhouder kunnen we toch voor een stukje korter op de bal spelen.”


ESTER MEEUS, FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE EDCO

 

"Het buikgevoel versus de cijfers zorgt voor een leuke oefening tussen Frank en ik."


Wat zijn jullie voornaamste verwachtingen van een externe boekhouder?


“In de eerste plaats dat de facturatie volledig en correct is (lacht). Maar vooral het dashboard was een belangrijke verandering. Het is een zeer handige tool waar ik heel veel uit leer en dagelijks mee bezig kan zijn om budgetten op te maken en aan te passen aan verschillende parameters, forecasten volgens verschillende scenario’s, … Het mooie is dat ik per afdeling van EDCO kan zien hoeveel ze oplevert en waar de pijnpunten zitten. Zo kan ik maandelijks ingrijpen, zowel naar budget als per afdeling.”


“Met Van Havermaet zit ik één keer per maand samen, om de cijfers te overlopen maar vooral om te kijken waar we kunnen optimaliseren. Zo bekeken we recent onze leningen en waarborgen, waaruit we weer wat wijzer werden. Daarnaast kunnen we ook op advies rekenen over welke bedrijfsvorm het best is voor welke afdeling, en hebben we ook eens de oefening gemaakt om een waardering op te stellen. We kunnen er dus terecht met al onze financiële vragen en gedachten. Er komt nu een moeilijk jaar aan omdat er een vijfjarige cyclus ten einde loopt, en dan leunen we echt op hun expertise om aan te geven waar we stappen moeten zetten en waar we moeten afwachten. Ze zijn een sparringpartner voor mij.”


Is er bij jullie sprake van automatisatie van finance?


“In beperkte mate wel. Die automatisatie is fijn meegegroeid met het bedrijf, met vandaag een CRM-systeem en onze admin-tool.Op dat vlak durf ik te zeggen dat we best ver geautomatiseerd zijn volgens de omvang van het bedrijf. Nu hebben we een nieuwe stap gezet om onze boekhouding te automatiseren en komt alles automatisch in het CRM-systeem terecht. De gegevens die bij ons binnenkomen en waar Van Havermaet mee aan de slag gaat komen nu via een centraal sturingsprogramma terecht in ons CRM-systeem. In plaats van dat de boekhouder en wijzelf naast elkaar in twee systemen werken, kan Van Havermaet nu in hun systeem werken en met één druk op de knop alles naar ons CRM-systeem sturen en kunnen onze automatische processen verder doorlopen. Dat is opnieuw een stap voor ons naar meer efficiëntie.”


Zien jullie het finance team van EDCO snel uitbreiden in de toekomst?


“Dat zal afhangen van onze groei. Wat we nu doen is voorlopig behapbaar voor onze boekhouder. We hopen natuurlijk dat we de groei van de afgelopen tien jaar kunnen verderzetten en dat de plannen van Frank aanslaan. Dan zal het team allicht uitbreiden.”


Tegen welke risico’s of bedreigingen kijken jullie aan in de sector?


“Voor onze rijschool en heftruckopleidingen zie ik niet meteen bedreigingen, maar bij de opleidingen voor het bewijs van vakbekwaamheid wel. Men begint te evolueren naar e-learning, dus dat is iets waar we zelf ook mee zijn begonnen. Er waait heel veel over uit Nederland, waar men verder staat en op een andere manier werkt. Met EDCO willen we wel vernieuwend zijn en dus niet de Nederlandse pakketten aankopen, maar op een kwalitatieve manier onze eigen unieke stempel drukke. Dat loopt met vallen en opstaan. We hebben net wel de goedkeuring gekregen voor een subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor een e-learningprogramma. We zijn nu volop bezig om met onze nascholingsinstructeurs de eerste stappen te zetten daarin, maar het staat nog in de startblokken.”


Had of heeft de coronacrisis een bepaalde impact voor jullie?


“Tijdens de eerste coronagolf moesten we sluiten van de overheid, van 16 maart tot 1 mei 2020. In oktober-november 2020 moesten we nog eens sluiten. Dat waren zeer moeilijke periodes die onzekerheid brachten. Maar hebben ons hier samen goed doorgeslagen. We hebben de verplichte sluitingen ook gebruikt om samen met Van Havermaet eens ons kompas te leggen en na te denken waar EDCO voor staat. Dat heeft geholpen om nieuwe lijnen uit te zetten op alle vlakken en zo kunnen we verder blijven groeien.”
BIO

 
FRANK VAN LANGENDONCK heeft er reeds een lange carrière binnen de transportsector opzitten: eerst vijf jaar als vrachtwagenchauffeur, de volgende vijftien jaar als transportplanner. In bijberoep geeft hij begeleiding bij uitzonderlijk transport, en in 2009 startte hij met EDCO als erkend opleidingscentrum. Ook in zijn vrije tijd blijft hij actief op en naast de baan, op het kartcircuit.
ESTER MEEUS behaalde haar Master algemene geneeskunde aan de KU Leuven in 2007, en werkte tot 2012 als arts. Ze volgde de passie van haar man en besloot mee in het verhaal van EDCO te stappen, waar ze sinds 2016 voltijds aan de slag is als financieel verantwoordelijke. Naast deze job spendeert ze graag tijd samen met haar gezin.

Comments


bottom of page