top of page

Ekopak's Duurzame Groei

#266 CFO magazine, interview met Els De Keukelaere, CFO bij Ekopak

 

Het is een drukke tijd geweest voor Ekopak sinds oktober 2020, met een indrukwekkende groei en verschillende strategische ontwikkelingen die het bedrijf heeft doorgemaakt. Het finance team is op corporate niveau gegroeid naar 7 personen. Els De Keukelaere, CFO van Ekopak verteld in dit interview over de integratie van ESG in bedrijfsstrategie, rapportage-inspanningen en toekomstplannen.

 Els De Keukelaere, CFO BIJ Ekopak


Strategische Uitbreiding en Portfolioversterking

Met de recente overnames van iServ, H²O Production en GWE Groep en de oprichting van Ekopak France heeft men zijn aanwezigheid uitgebreid en zijn portfolio versterkt met innovatieve technologieën en serviceaanbiedingen. Deze strategische hebben niet alleen bijgedragen aan de groei van het bedrijf, maar hebben ook geleid tot een verbreding van de geografische reikwijdte en klantenbasis. Het hart van Ekopak's missie ligt in het bevorderen van watercirculariteit in de industrie. “Wij willen het drinkwaternetwerk loskoppelen, de purpose is het realiseren van 100% watercirculariteit in de industrie” Dit doen ze onder het motto “Re-use, reduce en revalue”. Door geavanceerde waterbehandelingsoplossingen aan te bieden, streeft Ekopak ernaar om de afhankelijkheid van drinkwater te verminderen en de hergebruikscapaciteit te maximaliseren. Dit streven naar duurzaamheid komt ook tot uiting in Ekopak's inspanningen om zijn eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, met de ontwikkeling van energieneutrale en waterrecyclerende hoofdkantoren.

 

Integratie van ESG in Bedrijfsstrategie

Een van de meest opvallende aspecten van Ekopak's groeiverhaal is de integratie van ESG (Environmental, Social, and Governance) in zijn bedrijfsstrategie. Terwijl het bedrijf streeft naar duurzame groei, heeft het ook een rigoureuze aanpak aangenomen om zijn ESG-praktijken te verbeteren en te rapporteren. Deze inspanningen zijn niet alleen gericht op het voldoen aan externe eisen, maar ook op het bevorderen van een cultuur van verantwoordelijkheid en impact binnen het bedrijf. “Wij voelen dat dat veel belangrijker wordt. Dat ook investeringsfondsen die in ons zitten, meer en meer focussen op die ESG.”  Ook ziet men het belang van een goeie ESG score, uitgegeven door ratingbureausn toenemen. Het bedrijf heeft echter ervaren dat ratingbureaus niet altijd up-to-date zijn, wat kan leiden tot misinterpretatie van hun duurzaamheidsprestaties. Om dit aan te pakken, heeft Ekopak stappen ondernomen om hun ESG-rapportage te verbeteren en meer transparantie te bieden aan investeerders en andere belanghebbenden.

 

Toewijding aan Duurzaamheid en Circulaire Economie

In April 2023 heeft Ekopak hun jaarlijks, geïntegreerd rapport gelanceerd waar men veel verder gaat op vlak van sustainability. Er werden KPI’s vastgelegd op vlak van ESG die ook gemeten zullen worden. “Het vraagt heel veel werk, zeker door onze snelle groei, om een integrated jaarverslag te hebben, met alles erop en eraan. We zijn er nog niet, maar we hebben eigenlijk al zeer veel, maar dan we wettelijk moeten. "

 

ESG zit in de core van het product dat Ekopak aanbied. “Wij doen heel wat savings bij ons klant. Enerzijds water savings want het kan tot 90% worden hergebruikt, anderzijds in CO2 reductie en een vermindering van chemicaliën.  Ook wil Ekopak zijn eigen ecologische voetafdruk verkleinen door hun nieuwe hoofdkandtoor energie neutraal te maken. Men wil niet aan de waterleiding gaan hangen, maar eigen water blijven recycleren.

Cruciale Rol van Finance

Finance speelt een cruciale rol bij het opstellen van geïntegreerde rapporten die financiële en niet-financiële informatie combineren. Dit omvat het vaststellen en meten van KPI's (Key Performance Indicators) op het gebied van duurzaamheid, zoals waterbesparing, CO2-reductie, gebruik van duurzame energiebronnen en diversiteit op de werkvloer. Els De Keukelaere is als CFO van Ekopak zeer betrokken in de rapportering “De board is verantwoordelijk voor het jaarverslag, maar intern ben ik de trekker om te maken dat dit in orde komt. Wij zoeken een nieuwe collega in domein van ESG en deze zal ook aan mij rapporteren, omdat je met KPI’s en rapporteringsverplichtingen zit.” Ekopak heeft voor deze rapporten met een consultant samengewerkt omdat er specifieke technische kennis ontbrak. “Die consultant heeft dan op basis van gesprekken met onze MT leden (operations, finance, sales, R&D, HR) een draaiboek gemaakt voor dat integrate report. Een draaiboek rond de inhoud en de uitwerking ervan.”
BIO: Els De Keukelaere is de CFO van Ekopak, een toonaangevend bedrijf op het gebied van waterbehandeling en duurzaamheid. Met haar uitgebreide ervaring onder andere bij KPMG als director en betrokkenheid speelt ze een cruciale rol in het financiële management en de rapportage-inspanningen van Ekopak. Haar inzet voor duurzaamheid blijkt uit haar actieve rol bij het integreren van ESG-praktijken in de bedrijfsstrategie en het streven naar transparantie en verantwoording binnen het bedrijf.


 

“Bij ons zit ESG in het DNA,

het feit dat we dat nu per kwartaal ook willen rapporteren

is geen last omdat we daardoor doordrongen zijn.

Omarm duurzaamheid en zie het als een toegevoegde waarde

naar alle stakeholders.”

 Els De Keukelaere, CFO BIJ Ekopak

 

Toekomstplannen en Integratie van ESG in Bedrijfsactiviteiten

Ekopak moet in 2025 CSRD compliant zijn en men beseft dat er nog veel werk is. “We hebben natuurlijk de goede stappen gezet, maar we moeten ook nog de volledige integratie doen van GWE. Met mensen in de Filipijnen, Thailand enzovoort, dat maakt het toch wel wat complexer dan een groep met bedrijven in Europa. Dus, dat integratietraject ook op vlak van ESG zit er ook in voor volgend jaar.”

Bovendien is Ekopak van plan om hun rapportagepraktijken te verfijnen en meer KPI's op te nemen in hun kwartaalrapportages, waardoor ze hun voortgang op het gebied van duurzaamheid beter kunnen volgen en communiceren.

 

Tips voor CFO's

Els de Keukelaere geeft wat tips mee voor mede CFO’s:

Onderwijs jezelf “Ik pak alle trainingen over duurzaamheid mee. Het helpt om Interesse daarin  te wekken om zo zelf het ‘steering wheel’ te blijven hebben.

Begin er tijdig aan: Als je geen ESG profiel hebt, omdat je zegt “oké, we gaan dat gradueel doen”, start er vandaag mee. Neem een consultant onder de arm en maakt een actieplan over de komende jaren, kijk wanneer je moet compliant zijn, en begint eraan  en doet dat geleidelijk aan.

Sparren en netwerken: “Praat met mensen over het thema op  networking events. Durf vragen stellen aan andere CFO’s: hoe doen jullie dat? Ik gebruik dat netwerk echt.”

Wees proactief en assertief: “Het heft ook in handen durven nemen. Als je ziet dat je ESG score niet klopt, neem direct contact op met het bureau. Zorg dat je op de hoogte bent wanneer inversteerders vragen hebben over die score zodat je hen kan duiden”

Niet alleen een good news show:  “Je moet de dingen niet mooier voorstellen, maar je moet het natuurlijk ook niet negatiever voorstellen dan het is.  Breng het op een eerlijke en positieve manier. En daarvoor is iemand die goede copywriting doet wel belangrijk. Iemand die ook snapt wat er speelt en dit kan kaderen in het verhaal.”

 

Ekopak's betrokkenheid bij ESG is geen oppervlakkige verplichting, maar een integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering. Het bedrijf meet niet alleen zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid, maar integreert ook ESG-overwegingen in zijn besluitvormingsprocessen en klantrelaties. Door transparantie en verantwoording te omarmen, streeft Ekopak ernaar om een voorbeeld te stellen voor de industrie en een blijvende impact te creëren op het gebied van duurzaamheid.


 

Interview: Niels De Boysere

Tekst: Emma Lagast

Foto's: Jerry De BrieComments


bottom of page