top of page

Guardsquare | Finance als key business partner in groeiverhaal
Door de groei van Guardsquare moet de finance functie duidelijk anticiperen op toekomstige uitdagingen. CFO Tim Dehaes: “Onze belangrijkste KPI is de groei van het bedrijf en de acceleratie van die groei. Als we extra kosten moeten maken om het bedrijf meer te doen groeien, dan doen we dat gewoon.”


Omzet: 10+ miljoen; aantal medewerkers: 100+


Guardsquare is de globale marktleider in de beveiliging van mobiele apps voor zowel Android- als iOS-toepassingen. Het verkoopt in SaaS-model jaarlijkse licenties aan bedrijven die hun mobiele applicaties willen beveiligen tegen reversed engineering, een methode waarbij men een product onderzoekt om de precieze interne werking te achterhalen en finaal een concurrerend product te ontwerpen. In het begin van Guardsquare, anno 2014, focuste de tech-speler zich vooral op financiële instellingen. Over de jaren heen zijn daar ook big corporates bijgekomen en zelfs kleinere bedrijven die meer en meer hun mobiele app-mogelijkheden verkennen en beveiligen. “In hoofdzaak brengen we producten in de markt die zo makkelijk mogelijk te integreren zijn voor development teams”, vertelt CFO Tim Dehaes. “We leveren natuurlijk ondersteuning maar over het algemeen kunnen onze klanten relatief gemakkelijk aan de slag met onze toepassingen. Op die manier zorgen we er ook voor dat onze producten heel scalable zijn. Als we morgen plots zoveel meer verkopen, dan kunnen we dat volgen en moeten we geen batterij aan consultants inhuren om dit in goede banen te leiden.”


CRM, ERP en technologie-acquisitie


Sinds het uitbreken van de coronapandemie heeft Guardsquare enkele belangrijke mijlpalen bereikt. Zo stapte de finance functie over op een volledige interne boekhouding en kwam er meer digitalisatie. “Zo initieerden we een CRM- en ERP-systeem waar we nu dus volledig up-and-running mee zijn”, zegt Dehaes. “Op corporate gebied hebben we daarnaast enerzijds de introductie van een nieuw product waarmee bedrijven real time kunnen monitoren wat de bedreigingen zijn van hun mobiele applicaties zijn. Anderzijds hebben we de acquisitie van de App-Ray-technologie gedaan. Die laatste is de voorbode geweest van een ander nieuw product die we in de markt hebben gezet: AppSweep.”


Guardsquare bestaat vandaag uit meer dan 100 medewerkers. Het hoofdkwartier zit in Leuven en met kantoren in Boston en Ottawa is er een concrete focus op de Noord-Amerikaanse markt. Daarnaast is er sinds eind 2018 ook de komst van venture capitalist Battery Ventures in het kapitaal van de onderneming. “De meerderheid van onze medewerkers zit in Leuven. Dit komt in hoofdzaak door het aantrekken van ingenieurs in de Computerwetenschappen van de KU Leuven. Daarnaast is er een sales & marketing-afdeling verantwoordelijk voor de ‘rest of the world’, en natuurlijk, behalve de finance functie, is hier ook admin operations gecentraliseerd. Onze dochteronderneming in Boston telt 20 mensen, hoofdzakelijk salespersonen en marketeers, gefocust op de Verenigde Staten en Canada. In Ottawa is er een kleine entiteit. Tot slot hebben we ook nog een R&D-office in München met 7 personen.” Vooraleer Battery Ventures aan boord is gekomen, was Noord-Amerika al een heel specifieke markt voor Guardsquare. “Wel kwam het besef eind 2018 (toen de venture capitalist 29 miljoen euro investeerde voor de groei van de onderneming, red.) dat we daar meer mensen zouden nodig hebben. In 2019 hebben we daarom dat kantoor sterk uitgebouwd met het oog op verdere groei. We worden er nu serieus genomen en kunnen op die manier veel grotere deals afsluiten. In onze nichemarkt zijn we de grootste speler maar we zijn natuurlijk ook actief in een green field market. Het is belangrijk om nieuwe deals te sluiten en klanten te overtuigen hun apps te beschermen, eerder dan te concurreren om deals met onze concurrenten.”


SaaS-KPI’s


De rol van de finance functie formuleert Dehaes zeer concreet. “Het is onze prioriteit om de groei van Guardsquare te ondersteunen”, duidt hij. “En dat kan op een aantal vlakken. Enerzijds door administratieve ondersteuning te bieden en te zorgen dat alles op vlak van controleprocessen in orde is en blijft. Dat kan zowel extern naar compliance toe met verschillende regelgeving, als intern met procescontroles. De grote insteek daarin is om de andere departementen te kunnen laten doen waar ze goed in zijn en wat ze moeten doen. Anderzijds hebben we, dit hangt samen met de algemene accounting, ook een rol te spelen voor rapportering en business partnering in het algemeen. We moeten het management snel de adequate cijfers kunnen leveren zodat het de juiste beslissing kan nemen. Daar hebben we een aantal evoluties in gemaakt. Zo rapporteren we maandelijks vrij snel onze cijfers, onze closing cadence komt overeen met die van big corporates. De forecasting maken we voor het lopend jaar. Op kwartaalbasis bekijken we dan telkens de predicties en wat deze van invloed hebben op de volgende kwartalen. We hebben recent ook de visie en de missie opnieuw scherp gesteld met een meerjarenplan. Met het budget gaan we dan weer vrij flexibel om. De belangrijkste pijler waar zowel het management als de board naartoe kijken, is de mate waarin we groeien. Dat is onze belangrijkste KPI. Als we extra kosten moeten maken om het bedrijf meer te doen groeien, dan doen we dat. Qua kostenzijde kijken we dus niet of elke euro in lijn ligt met het budget. Daarnaast zijn de SaaS-KPI’s natuurlijk ook belangrijk. Van de meeste finance-medewerkers vraagt dit een learning curve om te leren omgaan met annual recurring revenue, churn, net retention rates, … Die moeten goed worden gecapteerd.”


Selectie van tools met langetermijnvisie voor ogen


Begin 2020 integreerde Guardsquare een aantal nieuwe mensen in de finance functie door de introductie van NetSuite als nieuwe ERP-tool. “Voordien werkten we over het algemeen met manuele spreadsheets. De SaaS-KPI’s werden toen nog in Excel bijgehouden. Nu wordt dit door het systeem zelf berekend. Die KPI’s monitoren we voortdurend en de tool laat het toe om heel gemakkelijk de vergelijking te maken tussen actuals en budgetten. De tool is vrij corporate-gericht. We hebben voor NetSuite gekozen omdat we weten dat we er jaren mee verder kunnen gaan en als we verder groeien, kunnen we er extra entiteiten eenvoudig toevoegen. De rapportering naar de verschillende departementen is wel nog Excel-gebaseerd. We zitten voorlopig goed voor de grootte waar Guardsquare nu in vertoeft.”


Actueel bestaat het finance-departement uit zeven medewerkers. “Vier medewerkers zijn puur finance-gerelateerd. Eén controller, twee algemene boekhouders en AP en één medewerker die zich focust op AR en credit collection. De twee andere medewerkers steken in wat wij het customer service departement noemen. Dat wordt 50 procent met sales en 50 procent met finance administration ingevuld. We zorgen ervoor dat de klanten hun licenties hebben maar de customer service departement is verantwoordelijk voor het renewal process. Dat moet immers een goed geoliede en constante oefening zijn, zodat er weinig discussie is met de klant en alles op tijd klaar is. Dat wordt ook deels vanuit NetSuite ondersteund. Belangrijk bij ons is dat operations ook rapporteert naar finance. Dit is in 2021 gegroeid aangezien we toen even zonder operations manager zaten en ik die functie ad-interim heb ingevuld. De nieuwe operations manager houdt dit stramien nu gewoon aan. Het staat los van finance maar het is wel een heel interessant ontwikkeling aangezien de operations-afdeling over meer analist-profielen beschikt. Die kunnen we dan in ruimere zin ook inzetten voor de finance functie om zo verschillende gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen en tot concrete data te kneden.”


Focus op M&A


De functie van Dehaes groeide de afgelopen jaren van een quasi volledig operationele- naar een strategische finance rol. “Er kwamen nieuwe mensen bij, er werd een nieuw systeem ingezet, … Het was zaak om eerst de fundamenten te leggen en het finance team een betrouwbare pilaar te maken. Daar ben ik de eerste maanden vooral mee bezig geweest. Daarna zijn telkens meer de strategische zaken gekomen. Dat voel ik ook bij de zaken die we nu in het executive team bespreken. Nu gaat het over de strategische zaken. Dat is een bewuste evolutie die ikzelf ook graag zie gebeuren. We moeten meer tijd spenderen aan het strategische en het operationele loslaten aan het middle management.” Met een missie-oefening is het ook duidelijk waar de focus ligt richting 2026. “We hebben de ambitie om te blijven groeien met het tempo waarmee we nu groeien of deze zelfs nog te accelereren. Daar zijn twee paden naartoe. Enerzijds door organische groei en binnen het team zelf nieuwe producten te ontwikkelen en te commercialiseren. Anderzijds zal M&A de komende jaren een belangrijk aspect zijn. Dat stond in COVID-tijden op een lagere trede en willen we nu ook meer op inzetten. Daarom kijken we uit naar welke technologieën en bedrijven er op de markt zijn die een toevoeging kunnen zijn bij Guardsquare.”


Comments


bottom of page