top of page

Financiële afdelingen moeten dringend hun rapportageproces herschapen


Door Dorien Roes, Country Manager Belux bij Workday


Financiële teams worden gevraagd steeds meer financiële gegevens te verzamelen en CFO's dienen steeds vaker inzicht te hebben in gegevens die kunnen dienen als leidende indicatoren voor bedrijfsprestaties. Volgens een onderzoek van Workday verwacht bovendien 58% van de CFO's dat de hoeveelheid gegevens die zij verwerken zal blijven toenemen. Daarnaast blijkt dat een kwart van de financiële teams nu al 30% van hun tijd aan rapportage besteedt. Financiële afdelingen moeten dus dringend beginnen nadenken over hoe ze hun rapportageproces anders en efficiënter kunnen aanpakken.


CFO's vinden dat hun teams vandaag nog te veel tijd besteden aan het verzamelen van gegevens en te weinig aan strategie. Er wordt nu namelijk ook van de financiële afdeling verwacht niet langer op te treden als louter verzamelaars van financiële gegevens, maar begeleiders te worden in het strategische besluitvormingsproces van de hele organisatie. De herziening van het gehele rapportageproces van de financiële afdeling is hiervoor de oplossing.


Meer interpretatie dankzij geautomatiseerde dataverzameling

Door de dataverzameling te automatiseren dankzij financiële software in de cloud kunnen bedrijven talloze uren besparen. Op die manier elimineren ze namelijk handmatige processen en fouten die het gevolg zijn van verkeerd getypte gegevens. Eenmaal de medewerkers van de financiële afdeling die nieuwe manier van gegevensverzameling onder de knie hebben, moeten ze hun vaardigheden op het gebied van de interpretatie ervan verbeteren. Het is niet langer voldoende om te denken als een accountant die alleen een spreadsheet met cijfers aflevert. Leden binnen de financiële afdeling moeten denken als strategen en ontwikkelaars, en de data analyseren en visualiseren om zo leidinggevenden te helpen de informatie te begrijpen.


Duidelijke visualisatie van bedrijfsprestaties

CEO’s of operationele managers hebben geen lijst met 100 cijfers nodig; ze moeten alleen weten welke het belangrijkst zijn en wat ze met die informatie moeten doen. Door de gegevens te visualiseren, kan een rapport het verhaal duidelijk vertellen waardoor leiders sneller kunnen handelen. Die transformatie van datavisualisatie is al aan de gang in veel organisaties: zo zegt meer dan de helft van de CFO's dat hun team al gebruikmaakt van datavisualisatie. Er komt dan ook een tijd dat ‘datavisualisatie-ingenieur’ op de financiële afdeling net zo'n gebruikelijke rol zal zijn als boekhouders, accountants en analisten.


Rechtstreekse inzichten via dashboards

Naast de formele, geplande rapporten moet de financiële afdeling vaak ook maandelijks tientallen ad-hocrapporten maken. Hoewel die rapporten waardevol zijn voor de eindgebruiker, kunnen ze een groot deel van de tijd van de financiële medewerkers in beslag nemen, waardoor ze geen ruimte meer hebben om hun dagelijkse taken uit te voeren. Bovendien moeten eindgebruikers vaak dagen of weken wachten voordat ze de gevraagde informatie kunnen ontvangen. Via realtime dashboards kunnen operationele managers en leidinggevenden daarentegen rechtstreeks toegang hebben tot wat er op dat moment in het bedrijf gebeurt, en dat alles op gevisualiseerde, begrijpelijke manier.


Kortom, dankzij datavisualisatie en realtime dashboards zijn CFO’s en financiële teams in staat beter te begrijpen wat hun data hen probeert te vertellen en kan een bedrijf een datagedreven organisatie worden.


Σχόλια


bottom of page