top of page

Isocab Construct | “Een degelijke cashflowforecast in onze sector is heel tijdsintensief”

Toen Bieke Labeeuw in april 2020 aan de slag ging bij Isocab Construct werd meteen duidelijk dat de finance functie toe was aan een sterke professionaliseringronde. In haar eerste jaar stuurde ze de boekhouding volledig bij, ze beet zich vervolgens vast in het HR-luik en de specifieke wetgeving van de sector, en ook de visibiliteit per project kreeg een heuse opwaardering. “En dat terwijl de uitdagingen van het moment – inflatie & grondstofprijzen – ook blijvende aandacht vroegen”, vertelt ze.


Geconsolideerde omzet: 55 miljoen euro; 200 medewerkersIsocab Construct is een project business die isotherme constructies voor geconditioneerde hoogbouw, clean rooms, dak- en gevelbekleding en modulaire koelkamers plaatst. Dit in hoofdzaak voor de voedingsindustrie. De sterkte van Isocab Construct ligt in hoogbouw. Isocab Construct is gevestigd in Ingelmunster, waar het straks een stevige uitbreiding voorziet, en in Steenvoorde (Fr.) waar binnenkort wordt verhuisd naar een eigen nieuwbouw. Het bedrijf is in handen van Mathieu en Pierre Castelein nadat vader Jacques Castelein vorig jaar de aandelen overdroeg. Pierre is al enkele jaren algemeen manager en heeft al een heuse reorganisatie doorgevoerd in het bedrijf.


“Ideale wereld bestaat, zeker in de bouwsector, niet”


Aan het hoofd van de financiële afdeling staat Bieke Labeeuw. Ze is sinds april 2020 aan de slag bij Isocab Construct en kreeg in januari dit jaar de CFO-titel toegewezen. “Mijn keuze voor Isocab was zeker een bewuste. Het bedrijf groeit sterk en is een uit de kluiten gewassen onderneming. Belangrijk is dat deze functie de diversiteit van de CFO-rol bewaakt. Ik zou binnen een multinational, waar te veel vakjes zijn, minder goed gedijen. Het is ook een familiebedrijf waar ik mijn impact kan hebben. Dat is voor mij als persoon niet onbelangrijk.”


Labeeuw maakt daardoor ook deel uit van het directieteam. “Mijn impact ligt er vandaag vooral bij de rapportering en het brengen van de actuele financiële issues. Ik ben er de enige vrouw en beperk me er natuurlijk niet alleen tot finance. Ik zorg graag voor wat tegengewicht (lacht). De vrouwen in dit bedrijf zitten ook voornamelijk in mijn team. Dat is gezien de sector waarin we actief zijn natuurlijk niet zo verwonderlijk.”


“Ik ben de enige vrouw in het directieteam en zorg graag voor wat tegengewicht.”


Zonder eerdere opgedane ervaring in de bouwsector greep Labeeuw haar opportuniteit in 2020. “Ik heb me in het begin weleens afgevraagd: is dit wel mijn wereld? Als financial heb ik al snel het idee van de ‘ideale wereld’ moeten loslaten. Die bestaat nergens, maar in de bouw al helemaal niet. Toch blijf ik wel ambiëren om alles zo goed mogelijk te plannen en te hebben zoals we het idealiter willen. De opportuniteiten tot optimalisaties en professionalisering bijvoorbeeld. Bij momenten lukt dat heel goed maar soms moet je ook het omgekeerde vaststellen…”


Van dringende bijsturing in de boekhouding…


De eerste werkdag bij Isocab Construct zal Labeeuw alvast niet snel vergeten. “In volle coronalockdown”, lacht ze. “Er was weliswaar niemand aanwezig op mijn eerste werkdag. Het is een beetje tekenend voor hoe de finance functie er toen ook uitzag.” Isocab Construct maakte immers de afgelopen jaren een serieuze groeifase door waardoor het bedrijf “een beetje uit zijn voegen dreigde te barsten”. “Er zou dringend moeten worden bijgestuurd om alles op orde te krijgen. Ik ben opgestart met een pure boekhouder aan mijn zijde en we hebben alles zelf een beetje moeten uitpluizen. In de eerste plaats dus die boekhouding. Er werd nog veel extern gedaan en het was mijn doel om alles zoveel mogelijk intern te trekken. Binnen het jaar is dat gelukt, in combinatie met het aantrekken van boekhoudkundige medewerkers natuurlijk.”


“In tegenstelling tot vroeger weten onze projectleiders dat ze vragen doorheen het project kunnen krijgen.”


Daarna volgde het HR-luik. “Accountancy en fiscaliteit zijn mijn core business, maar hier neem ik ook HR onder mijn hoede en juridische kennis was zeker aangeraden. We zitten met een heel specifieke wetgeving waar ik initieel niet in onderlegd was maar in coronatijd deed ik een zelfstudie om de materie te kennen. Dat was helemaal niet overbodig, zeker ook op vlak van detachering, en dit in beide richtingen door onze activiteit in verschillende landen. Ik overschouw in het luik van de projecten dan ook of alles correct blijft verlopen op financieel en juridisch vlak.”


... naar duidelijke nacalculatie per project


Om het correct verloop te waarborgen van elk project veranderde dan ook veel. Zoals op vlak van calculatie. Klassiek in deze business is het belang van de nacalculatie, maar om voor minder verrassingen te staan kwam een maandelijkse opvolging van elk project. “Als er zaken slecht lopen dan willen we meteen kunnen inschatten hoe dat komt”, duidt Labeeuw. “Daarom is het essentieel om een goede samenwerking te hebben met de projectleiders. Daar kwam een eerste grote evolutie. In tegenstelling tot vroeger weten onze projectleiders dat ze vragen doorheen het project kunnen krijgen en dat ze gealarmeerd kunnen worden als wij zelf iets opmerken. Een tweede uitdaging die daaraan is verbonden, is de voorraad. Voor ons is het heel moeilijk om per project een voorraadprojectie te doen. Tot op vandaag ben ik er nog niet aan uit wat de vlotste manier is om een correcte voorraad in onze sector te bepalen. We doen het elke maand zowel op groeps- als projectniveau maar die berekening is heel arbeidsintensief. Voor elk project wordt het aangekochte materiaal vergeleken met wat er gefactureerd werd. Hier hebben we nu wel een rapporteringsprogramma als grote hulp want vroeger hielden we zo’n 10 Excelsheets bij…”


“Controlling is zeker een post die kan verder worden uitgediept en ontwikkeld.”


Ook het ERP-pakket stond nog in zijn kinderschoenen toen Labeeuw aan de slag ging. “En dan bleek na de volledige ERP-integratie dat dit pakket niet flexibel genoeg bleek te zijn voor de stappen die we wilden zetten in calculatie per project. Gelukkig kwamen we snel uit bij een lokale speler en konden we op een goede basis beginnen bouwen. In een volgende stap hebben we dan het rapporteringssysteem geïntegreerd. Daar lopen dus drie stromen naartoe: ERP, boekhouding en de uurregistraties. En belangrijk: we kunnen meteen cijfers analyseren en moeten deze niet meer zelf uit de systemen halen… Elke maand gebeuren hier en daar nog correcties maar in grote lijnen stroomt alles door.”


Inflatiekoorts


De grootste actuele uitdagingen voor Labeeuw zijn de inflatie en aanleveringstermijnen. “Dit jaar hebben we hierdoor al op een andere manier aan zaken moeten doen”, zegt ze. “Normaal nemen wij onze materialen af volgens de planning van montage maar nu zitten we al door bepaalde prijsafspraken heen. Daardoor moeten we af en toe verplicht vroeger afnemen en betalen. Cashflowmatig zijn de voorfinancieringen daardoor groter en dat heeft al eens voor meer spanningen gezorgd. We hebben gelukkig een goede cashflow en krijgen daardoor ook nog altijd het vertrouwen van de bank. Doen de banken moeilijker dan vroeger? Ja, maar dat geldt overal. Cashflowforecasts zijn dan weer moeilijk, maar dat is voor onze sector niet uitzonderlijk. Daarnaast zitten we ook met vorderingsstaten die wel eens met vertraging worden gemaakt door onszelf. Daar speelt de grote drukte bij de projectleiders ook haar rol in. Deze kunnen door omstandigheden bij de bouwheer dan nog eens pas met uitstel worden goedgekeurd. Dan sta je snel weer een maand verder en schuift je eigen facturatie constant op. Ik heb al aanbiedingen bekeken van cashflowplanningpakketten maar het gaat eigenlijk altijd over de input. Die moet goed zijn. Als dat niet gebeurt, sta je opnieuw even ver. Daar houd ik bewust de boot af en schakel ik meer IT in. Dat blijft echter een uitdaging want de bouw blijft de bouw… De rol van finance is gelukkig, ook dit jaar, weer wat groter geworden. Vroeger ging alles een beetje vanzelf. Dat is nu helemaal anders.”


Ook de blijvende grondstrofprijsstijgingen volgt Labeeuw met bijzonder aandacht. “Dat is het luik waar Pierre (CEO) dan weer het verschil maakt. Hij coördineert het aankoopteam en heeft goede contacten met de hoofdleveranciers, wat noodzakelijk is voor onderhandelingen natuurlijk. Ik kan de marges goed opvolgen maar in het beleid zelf heb ik geen rol. Wij bouwen met sandwichpanelen, staal met isolatie in en daar hebben de grondstofprijsstijgingen natuurlijk een impact op. De prijzen zijn sinds vorig jaar de lucht in gegaan maar we hebben dit goed opgevolgd. Dit jaar trekken deze door, alle prijzen stijgen immers, en is het zaak om onze marges goed te bewaren. In dat opzicht kijken we niet meer puur op brutomarge maar gaan we verder kijken op andere niveaus. Op die manier kan je op andere manieren gaan anticiperen.”


Organisatie


Het team van Labeeuw bestaat uit twee boekhouders en drie gecombineerde administratieve functies. Die vallen voor een deel onder de verantwoordelijkheid van finance. Ook de payroll-medewerker is in het team van Labeeuw ingebracht. “Zelf ben ik CFO maar dus ook hoofdcontroller. Het loopt vandaag goed en de functie blijft divers, wat voor mij belangrijk is. Als we echter blijven verder groeien zoals we nu doen, moeten we natuurlijk keuzes maken. Controlling is zeker een post die kan verder worden uitgediept en ontwikkeld. Na twee jaar mag ik wel trots zijn op wat we hebben verwezenlijkt. We hebben een aantal vooropgestelde mijlpalen bereikt en de afgelegde weg is mooi. Op die route moeten we ook verder gaan.”


In maart 2022 deed Isocab Construct ook de overname van HOSA in Moeskroen. “Het aantal spelers in de markt is vrij beperkt maar dit bedrijf is een zeer mooie aanvulling op onze activiteiten. Voor finance betekent dit dat er 1 persoon extra van hen ons finance team komt vervoegen.”


Biografie


Bieke Labeeuw is economist-fiscalist. Ze studeerde in 2003 af aan de UGent en ging vervolgens aan de slag bij accountant/auditkantoor Vandelanotte. Daar was ze 9 jaar aan de slag als consultant. Nadien wenkte het bedrijfsleven en trok Labeeuw naar productiebedrijf MercuryFlooring. Ze was er 8 jaar actief alvorens in april 2020 aangesteld te worden als finance manager bij Isocab Construct. In januari 2022 werd ze CFO.
Comentarios


bottom of page