top of page

Best Finance Team of the Year: Kleine en middelgrote organisaties


Op 16 mei zal de jaarlijkse prijsuitreiking van Best Finance Team of the Year weer plaatsvinden. De jury heeft al plaatsgevonden op 18.04.23 en deelt op basis van objectief meetbare criteria vooraf de kandidaten in categorieën in.  Bij elke categorie hoort een award je hebt de Best Finance Team of the Year: Grote organisatie, dan Best Finance Team of the Year: Kleine en middelgrote organisatie en ten slotte de Belfius ESG Ambition Award. Hier stellen wij jullie graag de kandidaten voor de categorie: Best Finance Team of the Year: Kleine en middelgrote organisaties voor.

 

N-sideOmzet: 28 miljoen euro 

Medewerkers: 228


N-SIDE is een wereldleider in het vergroten van de efficiëntie van de biowetenschappen- en energie-industrie door software en diensten te leveren die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren, waardoor de transitie naar een duurzamere wereld wordt vergemakkelijkt. Om dit te bereiken maakt N-SIDE gebruik van haar diepgaande industrie kennis, technische expertise en begrip van toegepaste wiskunde om mondiale farmaceutische en energiebedrijven te helpen hun beslissingen te anticiperen, aan te passen en te optimaliseren.De afgelopen jaren heeft het bedrijf een snelle groei gekend. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de financiële afdeling als geheel. Het financiële team heeft stappen ondernomen om de groei van het bedrijf op een duurzame manier gaande te houden.


FP&A

Er ontstond een toenemende behoefte aan forecasts. Alle soorten forecasts, maar vooral cash forecasts, omdat het bedrijf een duidelijk beeld moest hebben van de kasstromen gedurende het jaar (en over een horizon van twaalf maanden) om indien nodig passende maatregelen te kunnen nemen. Dit impliceert dat N-SIDE in staat is zijn cashbehoeften beter te plannen en wendbaarder te zijn in tijden van hoge cashrotatie.


Naast cash forecasting wordt er veel aandacht besteed aan omzet forecasting op basis van actuals en salesforce data voor nieuwe deals.


Finance heeft naast de klassieke boekhoudkundige P&L (die zich meer richt op de aard van de kosten) ook een management-P&L geïmplementeerd, die het management meer informatie geeft over de winstgevendheid van het bedrijf.


Financiële operaties

Het financiële operationele deel van het team heeft zich vooral gericht op efficiëntiewinst. Finance automatiseerde alles wat ze konden, zodat het team toch maximale toegevoegde waarde kon bieden.

Een andere stap is het internaliseren van het salarisbeheer, omdat dit echt belangrijk is voor de core business. En ook de grootste kostenpost. Dit maakt nu deel uit van de financiële afdeling en is van onschatbare waarde gebleken.


Duurzaamheid

Duurzame groei is voor N-Side heel belangrijk. Met zo’n sterke groei is het belangrijk om te onthouden dat ESG niet alleen over “milieu” gaat, maar veel breder is. N-Side behaalde vier jaar geleden als eerste bedrijf in Wallonië het B Corp-certificaat. Om dit te bereiken zijn naast de milieuaspecten ook de sociale dimensie en governanceaspecten van belang.


Voor de financiële afdeling is consistentie een kernwaarde als het gaat om het realiseren van duurzaamheid. Consistentie is essentieel als je het vertrouwen van investeerders en klanten wilt hebben. Je moet hiervoor aan je eigen organisatie werken, je kunt niet zomaar een duurzaam product verkopen zonder daar in je manier van werken zelf aan te voldoen.


Finance loopt voorop bij initiatieven op het gebied van duurzaamheidsrapportage en werkt momenteel aan onze dubbele materialiteitsmatrix.


 

SilverfinOmzet: 34 miljoen euro

Medewerkers: 170


In iets meer dan tien jaar ging technologiespeler Silverfin van een kleine start-up naar een internationale onderneming die in meer dan 15 landen werkt voor meer dan 900 klanten en 170 mensen tewerkstelt. In 2023 werd het bedrijf ook onderdeel van de multinationale Visma-groep. 


Silverfin is een bedrijf dat van een idee en zeer weinig middelen snel is uitgegroeid tot een grote speler, en ze dragen die energieke start-up mentaliteit sterk mee tot vandaag. Toch is ook dat een genuanceerd verhaal, want in tegenstelling tot sommige andere tech-bedrijven met een snelle start zijn ze altijd zeer sterk op omzet gericht geweest en gebleven, met zelffinanciering en efficiënte omgang met middelen als focuspunten. Zelfs als er investeringsrondes kwamen en ze ahead of the curve werkten, was dat altijd met duidelijke en concrete groeidoelen voor ogen.


Wegleiden van druk 

CFO Tom Libbrecht zag de job van het financiële team altijd in het kader van het wegleiden van druk bij het management zodat dat zich kan focussen op de business zelf. Als je je als ondernemer zorgen moet maken over cash of winstgevendheid dan heb je de handen niet vrij om de projecten uit te voeren die je wil realiseren, en daaronder lijdt uiteindelijk iedereen. Het financiële team is er altijd in geslaagd om hier zeer proactief in te handelen, dicht bij de business te werken en  voor de nodige transparantie te zorgen, zelfs als de business in een stroomversnelling kwam en er door de steile groei andere noden en prioriteiten kwamen.


Structuur van finance

Silverfin heeft gaandeweg belangrijke stappen genomen om het financiële team te structureren en te ontwikkelen zodat het de groei van het bedrijf zoveel mogelijk kon ondersteunen. De CFO en de andere leden van het management zagen daarbij steeds het belang van de juiste mensen op de juiste plaatsen, met de klemtoon op hands-on werken en flexibiliteit. 


Focus op efficiëntie

Na de overname door Visma is de focus van het structureren en het ondersteunen van de groei eerder komen te liggen op efficiëntie. Vandaag bestaat het financiële core-team uit een 6-tal toegewijde professionals die zich verenigen in het finance cluster en die nauw samenwerken met het legal & security en het business operations & data cluster. Samen vormen ze een multi-disciplinair team van een 16-tal mensen. 

Automatisering blijft hierbij een factor van groot belang om de efficiëntie zowel intern als extern te verbeteren. Silverfin kiest ervoor om geen centrale ERP te implementeren, omdat deze systemen gemiddeld vaak goed werken, maar voor veel deelprocessen suboptimaal zijn. Ze hanteren in plaats daarvan een best-of-breed aanpak, allemaal cloud-based, waarbij ze meer dan honderd SaaS-tools gebruiken doorheen het bedrijf. Elk met hun nut of toepassing, en sterk met elkaar gelinkt door open API’s. Een set-up die nauw aansluit bij de gedachte van het open ecosysteem van het Silverfin product op zich.


Business partnering is een ander enorm belangrijk aspect in het finance verhaal van Silverfin, en samen met de CFO neemt hun business controller hierin het voortouw. Het Silverfin finance team ziet het als een hoofdopdracht om met de cijfers naar de business te gaan en te zorgen dat er daar voeling ontstaat met die cijfers. Data-informed decision making is wat Silverfin’s groei tot op vandaag mee dreef, en in de toekomst verder zal toelaten.


 

Lab9 ProOmzet: 150 miljoen euro

Medewerkers: 255


In 1993 richtten Geert Coolman, Stefaan Seye en een derde vennoot samen Online Grafics op. Het bedrijf, dat tegenwoordig beter bekend staat als Lab9 Pro, betrad de markt als gespecialiseerde ICT-dienstverlener voor de grafische sector met als doelstelling grafische bedrijven te ondersteunen bij de digitalisering van hun productieprocessen. Het bedrijf ging al heel vroeg samenwerkingen aan met softwareontwikkelaar Adobe en computerfabrikant Apple. Die laatste samenwerking zorgde ervoor dat het bedrijf in 2007 de kans kreeg om zijn eerste Apple Premium Reseller-winkel te openen in de Kortrijkse binnenstad. De Lab9 Group bestaat vandaag uit twee bedrijven die samen 147 miljoen euro geconsolideerde omzet realiseerden in 2023. Moederbedrijf Lab9 Pro is actief als systeemintegrator in de brede b2b-markt. Het bedrijf helpt zowel bedrijven, scholen als overheidsinstellingen bij het digitaliseren van bedrijfsprocessen. Dochterbedrijf Lab9 Stores is met zijn 30 fysieke winkels en webshop dé Apple-expert in jouw buurt. Apple-gebruikers kunnen er terecht voor professioneel advies, voor service, herstellingen en gratis trainingen.


Groei 

De Lab9 Group kende de voorbije jaren een exponentiële groei. Sinds 2018 deed de groep twee volwaardige overnames en drie overnames van handelsfondsen. Eind 2018 nam Lab9 Stores zo Apple Premium Reseller CAMi over. Nog geen jaar later nam Lab9 Pro de Antwerpse b2b-speler Xpert-IT over. De Lab9 Group bestond op dat moment uit vier verschillende juridische entiteiten met drie verschillende boekhoudpakketten. Alle financiële processen werden hierdoor een pak complexer. 


Efficiëntie troef 

Een herstructurering en automatisering drong zich op. De vier bedrijven werden overgeschakeld naar één boekhoudpakket, gekoppeld aan een efficiënter kassasysteem. Silverfin werd geïmplementeerd als rapporteringstool om te voldoen aan de groeiende vraag van Apple naar financiële rapportering. In een latere fase werden de juridische entiteiten van CAMi en Xpert-IT respectievelijk gefusioneerd met Lab9 Stores en Lab9 Pro. 


Deze maatregelen resulteerden in een veel efficiëntere workflow, wat enerzijds een grote tijdsbesparing opleverde en de kosten voor de gedeeltelijk uitbesteding van de boekhouding verminderde. Dit bood ook ruimte om de fiscaliteit zelf onder de loep te nemen, waardoor nog eens 60.000 euro aan consulting fees konden uitgespaard worden. 


De gigantische inspanningen die op korte termijn door ons team werden geleverd hebben ervoor gezorgd dat de Lab9 Group financieel sterk stond om de coronacrisis te overbruggen en in 2021 de overname van vijftien extra winkels te realiseren.  Vandaag moeten regelmatige bijsturingen en kleine automatisatieprojecten het financiële team in staat stellen om de toekomstige groei van het bedrijf verder te ondersteunen. 

QBDOmzet: 60 miljoen euro

Medewerkers: 600


QbD Group is een kennisorganisatie in life sciences. Het zag het levenslicht in 2011 toen Bart Van Acker het idee lanceerde om life sciences consultancy aan te bieden aan lokale bedrijven en multinationals. QbD stelt 600 mensen wereldwijd te werk, waarvan 350 in België.  


De voorbije jaren is QBD enorm gegroeid. In vijf jaar tijd verviervoudigde het bedrijf zich op vlak van omzet en aantal medewerkers. Het finance team is de voorbije jaren ook sterk gegroeid Vandaag is het team bijna 20 mensen sterk. Om de groeiambitie waar te maken, heeft een heuse reorganisatie plaats gevonden op vlak van finance en rapportering. 


Implementatie van Netsuite

Ruim twee jaar geleden botste finance op de grenzen van de tools en groeide de realisatie dat een nieuw ERP pakket noodzakelijk was, vooral als gevolg van de snelle internationale groei. 


De implementatie van Netsuite heeft een aantal grote voordelen voor de dienstverlening aan de business: 

  Alle users werken op 1 platform en werken volgens dezelfde processen;

  Financial services worden centraal gemanaged, wat vooral leidt tot sneller closings en betere kwaliteit van rapporting;

  De business wordt volledig via divisies gestuurd, die over entiteiten en landsgrenzen heen opereren. 


Finance Talent management

Dit future proof finance team heeft een sterke evolutie meegemaakt. Eerst werden alle finance processen geïnternaliseerd, vervolgens werd hard gewerkt aan het bouwen van een gestructureerde finance organisatie met duidelijke omscheven processen en procedures. Er werden verschillende manuals geschreven die geborgd worden in ons eQMS. 


M&A

QBD heeft de voorbije jaren heel wat overnames gerealiseerd, wat bijzonder veel waarde creëert. De drive is hier niet alleen het creëren van aandeelhouderswaarde, maar een grotere groep kan nu eenmaal interessantere en grotere projecten binnenhalen wat voor de medewerkers dan weer veel waarde bijbrengt. Ook de “knowledge sharing” in een grote internationale groep werpt veel vruchten af en is bijzonder belangrijk in een kennisorganisatie als QbD.  Het belang van de M&A strategie is dan ook niet te onderschatten. Om deze strategie te kunnen blijven uitrollen, moet finance ook de nodige funding voorzien en ervoor waken dat de financieringsstructuur van de organisatie gezond blijft.


Niettegenstaande er nog ruimte is, heeft Finance afgelopen jaar pro-actief een plan gemaakt om ook grotere overnames te kunnen blijven doen. Zo werd er ingezet op processen in functie van het optimaliseren van het werkkapitaal, werden cash pooling en factoring geïmplementeerd, en werd een proces ingegaan voor het ophalen van mezzanine financiering die in Q2 2024 zal gerealiseerd worden. 


Ook werd op vlak van rapportering een nieuwe structuur ingericht met maandelijkse rapportering op divisie niveau en een geconsolideerde rapportering op kwartaalbasis. Heel belangrijk was ook de implementatie van PowerBI om de business niet alleen tools te geven om hun operaties beter te kunnen sturen en opvolgen, maar ook mee te krijgen in de optimalisering van het werkkapitaal. 


 

Edgard & Cooper


Omzet: 80 miljoen euro

Medewerkers: 195


Edgard & Cooper is een bedrijf dat hoogwaardige voeding verkoopt voor honden en katten. Het werd opgericht in 2016 door drie vrienden die een alternatief wilden bieden voor traditionele huisdiervoeding. Sinds de oprichting heeft het bedrijf een aanzienlijke groei doorgemaakt, van een veelbelovende start-up tot een stabiele en snelgroeiende scale-up. Deze transformatie werd mede mogelijk gemaakt door een competent financieel team dat evolueerde van een puur ondersteunende afdeling naar een strategische businesspartner die mee de toekomst van het bedrijf vormgeeft.


Duurzaamheid en Groei

Het merk Edgard & Cooper staat bekend om zijn gebruik van verse natuurlijke ingrediënten, zijn focus op duurzaamheid en toewijding aan dierenwelzijn. Het bedrijf doneert 1% van zijn omzet aan goede doelen die het leven van honden en katten in nood verbeteren. Met 195 medewerkers en een bruto omzet van ongeveer €80 miljoen in 2023, heeft het bedrijf ambitieuze plannen om zijn omzet te verhogen naar €100 miljoen in 2024.


Waardegerichte Partners in Groei

Het financiële team van Edgard & Cooper bestaat uit 9 professionals en is onderverdeeld in 4 vakgebieden: Accounting, Controlling, Credit Control en Projects/Legal. Het team kenmerkt zich door een sterke teamgeest en een "work-hard, play-hard" mentaliteit.


Het Finance team streeft ernaar te transformeren van een ondersteunende afdeling naar een proactieve partner die waarde toevoegt aan de bedrijfsactiviteiten. Dit door actief in te zetten op vier strategische assen: Transactioneel Management, Proces Management, Business Partnering en Value Management.


De vier strategische assen

Transactioneel Management richt zich op het efficiënt organiseren van transacties in een snel schalende omgeving, het opleveren van kwalitatieve info binnen de verwachte deadlines en het waarborgen van compliance in alle landen waar het bedrijf actief is. Dit doet het team door in te zetten op automatisering en optimalisatie zodoende te voldoen aan de groeiende vraag en complexiteit.


Proces Management gaat over het standaardiseren van datastructuren en processen om de groei te faciliteren en vertrouwen te bieden aan zowel interne als externe stakeholders. Dit omvat het implementeren van pragmatische processen, procedures en interne controles, evenals risicomanagement en governance.


Business Partnering omvat het gebruik van efficiënt verworven en goed gestructureerde data om bruikbare informatie te genereren voor operationele besluitvorming. Hiertoe werd een self-service rapportageomgeving opgezet, waardoor de tijd die vrijkomt gebruikt kan worden voor het aanbieden van ondersteuning en om te schakelen van retroactieve naar proactieve rapportering.


Value Management richt zich op het strategische aspect, zoals het combineren van groei met winstgevendheid, het mee helpen bepalen van de strategische richting van het bedrijf en het zorgen voor voldoende financiering om de groei te ondersteunen.

Het financiële team van Edgard & Cooper heeft een cruciale rol gespeeld bij de professionalisering en groei van het bedrijf. Door hun toewijding, competentie en wendbaarheid staan ze klaar om verder hun steentje bij te dragen aan  de ambitieuze plannen van het bedrijf.


 

AminolabsOmzet: 88 miljoen euro

Medewerkers: 260


Aminolabs is een bedrijf dat gespecialiseerd is in eiwitrijke gezondheidsvoeding en sportsupplementen, met een sterke nadruk op innovatie en onderzoek. Het bedrijf volgt nauwlettend de markttrends en streeft naar een klantgerichte, kwalitatieve aanpak met aandacht voor voedselveiligheid, die onderhevig is aan strenge Europese regelgeving. Sinds de oprichting in 1993 heeft Aminolabs een indrukwekkende groei doorgemaakt, met een uitgebreide productlijn die voortdurend evolueert om aan de behoeften van de markt te voldoen.Een cruciaal moment in hun geschiedenis was de instap van private-equity firma Waterland in 2015, wat leidde tot verdere groei en ontwikkeling. Echter, de eerste jaren (2016-2020) waren zeer moeilijk voor de poeder divisie. Diverse directieteams slaagden er niet in het schip te keren.


Een nieuw tijdperk , een moeilijke start

Vanaf medio 2021 onderging het bedrijf een financiële transformatie om de winstgevendheid te verbeteren, met een focus op het identificeren en aantrekken van de juiste klanten, kostenbesparingen en het optimaliseren van het werkkapitaal. De nieuwe prijsstrategie werd geïmplementeerd, waardoor Aminolabs terug een duidelijk beeld had welke klanten en productcategorieën winstgevend zijn en zo bijdragen aan een positief resultaat en geen belasting vormden van het werkkapitaal.


Deze strategie resulteerden in aanzienlijke verbeteringen van de financiële prestaties van Aminolabs. De omzet steeg met 14% tussen 2020 en 2023, terwijl het bedrijf er in slaagde om de arbeidskosten met 20% te verlagen over diezelfde periode. Dit zorgde voor een zeer sterke turnaround van het bedrijf van -2% EBITDA naar +5,5% EBITDA of een verbetering van 6,4 M EUR. 


Financiële team als drijvende kracht

Het financiële team van Aminolabs speelt een essentiële rol in het succes van het bedrijf. Onder leiding van ervaren professionals zoals Managing Director & CFO Vincent Vanhooymissen en Finance Manager Ancy Mangelschots, heeft het team met succes een strategische koers uitgestippeld om de financiële prestaties te verbeteren en groei te stimuleren. Met hun toewijding en expertise blijft het financiële team van Aminolabs een drijvende kracht achter het succes en de groei van het bedrijf.


Naar Nieuwe Hoogten

Na deze succesvolle turnaround, kocht de oprichter, samen met het management, samen met de steun van LRM, het bedrijf terug van Waterland in 2023. Met een solide basis voor verdere groei en innovatie, streeft Aminolabs naar het verhogen van de EBITDA naar 10% en het bereiken van een omzet van 120 miljoen euro in 2027. Hun voortdurende inzet voor nieuwe projecten en initiatieven, zoals Project Platinum, Smart Protein Blend-project en Project Puzzle, getuigt van hun vastberadenheid om hun positie in de markt te versterken en hun groeidoelstellingen te realiseren.


Essentiel Antwerp


Omzet: 50,9 miljoen euro

Medewerkers: 165


Essentiel, een Belgisch modemerk dat zich exclusief richt op damescollecties, werd in 1999 opgericht door ontwerper en voormalig model Inge Onsea en Esfan Eghtessadi, die meer gericht is op het zakelijke aspect van het bedrijf. Dit jaar viert het merk zijn 25-jarig bestaan. Het begon bescheiden met bedrukte T-shirts en groeide uit tot een internationaal erkend merk met een uitgebreide collectie van dameskleding, waaronder jassen, jurken, rokken, truien en accessoires. Het bedrijf opereert momenteel in 40 landen en heeft 35 eigen fysieke winkels.De roots van Essentiel zijn nog steeds zichtbaar in de focus op kleuren en prints, wat resulteert in een opvallende en modieuze uitstraling. Het merk streeft ernaar om zijn klanten blij en vrolijk te maken, en biedt betaalbare luxe aan binnen de mode-industrie. Het staat bekend om zijn constante vernieuwing en frisheid, wat hen onderscheidt in een markt waarin originaliteit en voortdurende verandering essentieel zijn.


De business in vogelvlucht

Essentiel heeft drie belangrijke kernsterktes die de basis vormen van zijn bedrijfsvoering: styling, branding en commercialisering. Het stylingproces is uiterst creatief en flexibel, met constante prototyping en aanpassingen om aan de veranderende smaak van de consument te voldoen. Op het gebied van branding heeft Essentiel geïnvesteerd in een intern team dat sterke content creëert voor digitale platformen, waardoor het zijn merkidentiteit en -imago verder kan versterken. Commercialisering omvat een hybride verkoopmodel dat groothandelsverkoop aan multimerkenwinkels, eigen fysieke winkels en een groeiende online aanwezigheid omvat.


De Financiële reis

Sinds 2016 heeft Essentiel een financiële transformatie ondergaan om zijn groeistrategie te ondersteunen. Tijdens de coronacrisis heeft het bedrijf zijn strategie herzien en het aantal winkels verminderd om de winstgevendheid te verbeteren. Het finance team speelt een cruciale rol in het monitoren van verkoopkanalen en het optimaliseren van de cashflow, waarbij het zich heeft ontwikkeld van een puur boekhoudkundige rol naar meer adviserende en controlerende functies. Efficiëntie en automatisering zijn essentieel geworden om de groeiende complexiteit van de modewereld aan te kunnen.


Het verkoopmodel van Essentiel omvat groothandelsverkoop, eigen fysieke winkels en een groeiende online aanwezigheid. Het finance team speelt een essentiële rol in het monitoren en optimaliseren van deze kanalen om de cashflow te verbeteren en de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. Collegialiteit, professionaliteit en diversiteit kenmerken de cultuur binnen het finance team, wat bijdraagt aan een nauwe samenwerking en het behalen van successen.


Al met al toont de reis van Essentiel in de modewereld de uitdagingen en successen van een groeiend modemerk in een snel veranderende markt. Met een sterke focus op flexibiliteit, efficiëntie en samenwerking blijft Essentiel streven naar succes en innovatie, waarbij het finance team een cruciale rol speelt in het ondersteunen van de bedrijfsdoelstellingen en groeistrategieën.


 

Commentaires


bottom of page