top of page

Maes Containers | Finance ontbolstert na komst private equity investor

Maes Recycling Group zag in 2001 het levenslicht dankzij oprichter Yves Maes. Het focust zich op het verzamelen en verwerken van afvalstoffen en uiteindelijk herwinnen van secundaire grondstoffen. Maes Recycling Group is de grootste afvalverwerker voor bouw- en sloopactiviteiten in België maar is actief in diverse afvalstromen in de grote industrie, kmo- en particuliere markt. Het bedrijf investeerde in 2003 in een industrieel terrein in Tessenderlo en bleef over de jaren heen zowel organisch als via kleinere overnames groeien. In 2013 volgde de grote stap na de overname van Star Recycling in Vilvoorde. Op die manier kon de groep de Brusselse markt betreden. In 2018 kwam de site in Tienen en ook de ingang in Wallonië met de overname van WRWS in Waremme.85 miljoen euro omzet; 350 medewerkers


Nieuwe kapitaalbasis


In 2020 besliste Yves Maes om de groei van het bedrijf verder te ondersteunen en er kwam een financiële (equity) partner, Integra Fund, aan boord voor 40 procent van de aandelen. Hierdoor ontstond een nieuwe kapitaalbasis om in 2021 opnieuw 15 procent organisch te groeien en vervolgens verschillende zaken organisatorisch te herstructureren. “De ambitie luidt om een sleutelrol te kunnen spelen met de groep in de maatschappelijke omslag naar een meer circulaire economie”, zegt CEO Patrick Laevers. “Een duurzaamheidsverslag publiceren we vandaag nog niet maar het spreekt voor zich waar de focus ligt. We hebben ongeveer 900.000 ton inkomende materialen per jaar, waarvan ongeveer 95 procent buitengaat als nieuw materiaal of gerecupereerde energie. Een kleine 5 procent vindt zijn weg naar stortplaatsen, een noodzakelijk eindstation om de circulaire economie te kunnen realiseren. We drukken het nog niet uit in het aantal gespaarde tonnen CO2-uitstoot en dergelijke maar je voelt wel aan waar het vermogen ligt van ons bedrijf om een rol te spelen in de circulaire economie.”


Private equity partner die strategie ondersteunt


De afvalverwerkende sector is een kapitaalintensieve markt waarin een heuse consolidatiegolf aan de gang is. Behalve de organische groei heeft Maes Recycling Group dan ook bewust over de jaren heen tal van acquisities gedaan met als doel een nationale dekking te verwerven. “Daar zijn we vandaag – er zullen nog een aantal sites volgen – zo goed als volledig in geslaagd”, zegt Laevers. “Onze strategie is gebouwd op het enerzijds kunnen afdekken van heel België. Anderzijds is het de bedoeling om meer in de diepte te kunnen werken. Zo willen we plastics verder kunnen scheiden in mate van kwaliteit, maar ook metalen in ferro en non-ferro. Daar zoeken we partners voor die al ver staan in de beweging naar volledige circulariteit. Verticaal bekijken we ook onze mogelijkheden omdat er continu nieuwe materialen op de markt komen terwijl de bouwsector van oudsher een vrij conservatieve wereld is qua type materialen. Vandaag is er echter een verschuiving van materialen en een vraag naar steeds meer gerecycleerde materialen. Onze private equity partner focust zich daar mee op en is mee een aandrijver van dit verhaal.”


Finance als verbindende schakel tussen entrepreneur en investeerder


Het is ook vanuit het kapitaalintensieve karakter en om mee te surfen op de consolidatiegolf dat private equity investeerder Integra Fund in 2020 dus mee aan boord van het bedrijf kwam. “We kijken telkens opnieuw om die groei te onderbouwen en te ondersteunen, met een correct evenwicht tussen equity en debt. Het zou niet het eerste bedrijf zijn dat in groeimodus zit en zich ‘kapot’ groeit. De focus van Integra maakt ons daar ook meer van bewust.”


“Onze taak bestaat dus uit het evenwicht zoeken en vinden tussen een entrepreneur pur sang, zijnde Yves Maes, en de investeerder. We moeten het ook correct benoemen: Integra Fund heeft geen kat in een zak gekocht. Ze zoeken bewust naar sterke ondernemers om de financiële meerwaarde te creëren. Net daarom is er een goede synergie. Natuurlijk krijg je zo meer verschillende inzichten en vergt het soms wat tijd om de zaken goed op elkaar af te stemmen. Werken met meerdere partijen vergt meer overleg of iteraties. We moeten ook eens op de rem durven staan en niet lopen vooraleer we kunnen stappen. De groei wil je kunnen blijven onderbouwen om finaal de doelen te bereiken.”


Diepgaande rapportering


De bijkomende aandeelhouder betekende dat de finance functie meer diepgang in de rapportering zou brengen. Finance manager Vicky Vanthienen: “Vroeger overlegden we alleen met Yves. Onze kijk op de cijfers was minder diepgaand omdat hij ook zelf elke dag zicht had op de cijfers. Onze private equity partner verwacht diepgaande inzichten en ook budgetten die worden opgemaakt. Het is formeler dan vroeger en het wordt nauwgezet bijgehouden. Hierdoor hebben we onze rapportering moeten uitbreiden en is ook de frequentie groter geworden. Maar zeker niet tot het niveau dat het onoverkomelijk of onhaalbaar is.”


“Beide aandeelhouders hebben een duidelijk gezicht. Je kan in volle transparantie werken en van de noden, deugden maken.”


“In vergelijking met een beursgenoteerd bedrijf, en rekening houdende met het feit dat we eigenlijk een familiebedrijf zijn, houden we de kerk mooi in het midden”, valt Laevers bij. “De rapportering is opgebouwd met de elementen die aanwezig waren zodat er nu een coherent geheel is. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om de cijfers van verschillende kanten te bekijken. Vicky is erin geslaagd om verschillende deksels op dezelfde doos te zetten. Hierdoor krijg je meer verschillende invalshoeken. Daar heeft de nieuwe aandeelhouder ook een belangrijke rol gespeeld omdat ze heel duidelijk meekijkt en -stuurt. Die expertise is zeker een voordeel.”


“De samenwerking met Integra Fund verloopt heel goed. Als er een vraag komt om bepaalde nieuwe zaken te voorzien, dan werken we daar ook samen aan.” Cruciaal is volgens haar de transparantie tussen het bedrijf en de aandeelhouders. Dat beaamt Laevers: “In een beursgenoteerd bedrijf heeft je aandeelhouder, behalve als er referentieaandeelhouders zijn, geen gezicht. Hier hebben beide aandeelhouders een duidelijk gezicht. Je kan in volle transparantie werken en van de noden, deugden maken. Hier kunnen we profiteren van de inzichten die beide ons bieden. Daar ben ik als CEO constant naar op zoek. Om betere sturing te geven moeten we de data beter kunnen structureren om vervolgens in informatie om te zetten. Pas dan kan je tot besluitvorming overgaan.”


“We moeten ervoor waken dat we niet te diep gaan in de cijfers omdat we het grotere plaatje verliezen.”P&L per site, activiteit, deelstroom, …


Tot dit jaar was er alleen een managementrapportering aanwezig. Dit jaar zet Vanthienen ook in om de operationele data terug te koppelen naar de business. “Daar werken we actueel aan”, zegt ze. “Het is de bedoeling om hier steeds dieper op in te gaan. De data zijn er maar we moeten nu nog inzichtrijke rapporteren maken voor de operationele verantwoordelijken.” Het is een project dat Vicky vanuit finance leidt. “Op die manier kunnen we onze P&L opdelen en deze per site, per activiteit, per deel- stroom, … gaan organiseren”, duidt Laevers. “We moeten er ook voor waken dat we niet te diep gaan omdat we ons niet willen focussen op zaken waardoor we het grotere plaatje verliezen. Het moet waardevol zijn voor onze site managers of BU-verantwoordelijken. Die willen de impact kennen van wat ze realiseren/vaststellen op het terrein.” Om de operationele informatie te capteren beschikt Maes Recycling Group over een eigen ontwikkeld pakket. “Hiermee kunnen we zien welke tonnages er zijn, wat van afval is opgehaald, hoeveel ritten er gereden zijn, … Die zaken halen we uit het systeem maar bewerken we vervolgens nog tot rapporteren. Voor de P&L-structuur zijn we overgeschakeld op BrightAnalytics. Dit stroomlijnen we dit jaar.”


“Van finance wordt wel verwacht dat we meer dan gewoon facturen gaan inboeken.”


Automatisatie en efficiëntie


Het financeteam bestaat vandaag uit twee boekhouders, twee medewerkers AR en twee medewerkers facturatie, en wordt aangestuurd door Vanthienen. “Van finance wordt wel verwacht dat we meer dan gewoon facturen gaan inboeken”, vertelt ze. “Er ligt nu een sterke focus op het debiteurenbeheer en er begint meer automatisme te komen in alle processen. Door onze groei hebben we in het verleden vaak zaken gelaten zoals ze waren. Dat zorgde ervoor dat we niet altijd de meest efficiënte manier hadden. We leggen nu meer het accent op automatisatie en efficiëntieverbeteringen. Zo hebben we nu ook een systeem dat onze facturen digitaal goedkeurt. We moeten hierop verder bouwen om de groei te ondersteunen. De processen mogen niet achterblijven.”


Er zijn twee boekhouders die de boekhouding van A tot Z voor hun rekening nemen. Twee medewerkers focussen zich op het debiteurenbeheer. Ook zijn er nog twee medewerkers voor de facturatie.


Biografie


Met ondertussen 20 jaar ervaring in de afvalsector is Patrick Laevers er thuis. Hij begon zijn carrière, na zijn ingenieursstudies, in de automotive sector. Vandaar kwam Laevers snel terecht in de afvalsector. Hij werkte bijna 10 bij Groep Machiels en had er de leiding over alle milieuactiviteiten. Daarna werd Laevers in april 2013 CEO bij Shanks Vlaanderen, waarna hij later ook de verantwoordelijkheid nam over de strategische projecten. Zo maakte hij deel uit van het kernteam dat het mergerproject met Van Gansewinkel leidde, waaruit Renewi het levenslicht zag. In april 2018 ging Laevers aan de slag als CEO van Fost Plus. Sinds 1 oktober 2021 is hij CEO van Maes Recycling Group.


Vicky Vanthienen startte haar carrière in de audit. Als auditor kwam ze vervolgens voor het eerst al in contact met Maes Recycling Group. “Ik vond het altijd al een heel interessant bedrijf, zowel de materie als de werking en structuren.” Vanthienen ging eerst nog aan de slag als business controller bij Marlux, onderdeel van de CRH Group. Na bijna 2 jaar wenkte Maes Recycling Group. Vanthienen ging er aan de slag als business controller om vervolgens na vijf maanden de stap te zetten tot finance manager, waardoor ze de huidige financiële verantwoordelijkheid draagt.

Comments


bottom of page