top of page

Ontwikkeling medewerkers bedreigend pijnpunt voor de toekomst van de finance functie

Uit wetenschappelijk onderzoek rond de High Performance Finance Functie blijkt de ontwikkeling van de financiële medewerker essentieel om de finance functie naar de high performance status te brengen. Maar een scan van Belgische bedrijven leert dat net ontwikkeling het zwakke broertje is. Daarom slaan Solvay Brussels School en Financial Media de handen in elkaar. Vanaf januari lanceren zij de opleiding ‘Executive Master in Finance’.

De opleiding vertrekt, in tegenstelling andere initiatieven niet vanuit een academische discipline, maar is 100% gefocust op de noden van de CFO en zijn team. Het traject combineert theorie en praktijk, met opleiding rond finance, soft skills en leiderschap. Wie het complete traject aflegt – vijftien modules van telkens twee lesdagen – ontvangt het diploma van Executive Master in Finance van Solvay Brussels School. Even goed kunnen deelnemers ervoor kiezen zich te beperken tot enkele specifieke modules. Uniek is verder dat bedrijven via de opleiding het ‘Future-Proof Finance Function’-certificaat kunnen behalen.

Het uitgangspunt van de opleiding is in principe heel eenvoudig. Iedere CFO, finance director, controller, risk manager, treasurer, accountant of andere finance professional kan het beamen: de verwachtingen rond de financiële functie nemen alleen maar toe. Er is een stijgende vraag naar correcte informatie in real time en naar strategische en analytische ondersteuning. De verwachtingen rond compliance en risicobeheer nemen toe en de business eist meer en meer tastbare toegevoegde waarde vanwege finance. De klassieke, routinematige taken verdwijnen door automatisering naar de achtergrond. In de plaats komt een volledig hertekende, flexibele en datagedreven aanpak. Kortom, iedere financiële professional staat voor de uitdaging meer, betere, snellere en meer diepgaande service te verlenen aan business en management.


Nieuwe realiteit


Het is precies rond die nieuwe realiteit dat Solvay Brussels School en Financial Media de handen in elkaar slaan. Want ook al begrijpt de financiële functie dat het absoluut noodzakelijk is te evolueren tot een waardevolle, onmisbare businesspartner, in de praktijk blijkt het vaak moeilijk daar een concreet plan van aanpak voor uit te tekenen. Het opleidingstraject Executive Master in Finance speelt op die behoefte in.

Olivier Witmeur, vice-decaan Solvay Brussels School: “Voor de opleiding is de samenwerking tussen Solvay Brussels School en Financial Media essentieel. Om een succesvol traject aan te bieden moet je niet alleen over een faculteit beschikken die voor een academische invulling zorgt. Er is ook een ecosysteem nodig, een community waarin het programma tot leven komt. Dat is precies de reden waarom we hiervoor met Financial Media in zee gaan.”

Hugues Pirotte, academic director Solvay Brussels School: “Het programma is breed toegankelijk. Enerzijds richten we ons op wie wil uitgroeien tot een gedegen finance professional. Anderzijds bieden we ook een belangrijke meerwaarde voor finance professionals die hun rol breder en dieper willen invullen. De diverse modules zijn uiteraard in de eerste plaats gericht op professionals uit het financiële domein, maar de invulling zelf gaat lang niet alleen over finance. Belangrijk is vooral dat we heel nauw aansluiten bij de realiteit van onze deelnemers.”

Peter De Roeck, practice director Solvay Brussels School en eigenaar van Financial Media: “De samenwerking tussen het magazine en Solvay Brussels School is niet nieuw. We kennen elkaar al langer, onder meer via de in-company opleidingstrajecten die we samen op maat van bedrijven uitwerken. We hebben daarbij ervaren dat we elk vanuit onze invalshoek en elk met ons eigen ecosysteem voor een goede wisselwerking zorgen: academische training en praktijk, Belgisch en internationaal, Nederlandstalig en Franstalig. Dat willen we nu op een bredere schaal aanbieden aan de hele finance community.”


De praktijk dicteert


Er zijn in de markt ook andere opleidingstrajecten voor finance beschikbaar. Wat maakt het aanbod van Solvay Brussels School en Financial Media uniek?

Hugues Pirotte: “Solvay Brussels School is in de eerste plaats sterk georganiseerd rond academische competenties. Met ons portfolio van executive masteropleidingen bouwen we een aanbod uit dat zich meer op de praktijk richt. We doen dat met partners die het terrein door en door kennen. Vandaar de samenwerking met Financial Media. De bedrijfswereld vraagt vandaag om dat soort trajecten. De markt is op dat vlak duidelijk veranderd. Wie een executive masteropleiding volgt, wil vooraf al een idee hebben van wat hij of zij daar naderhand mee zal kunnen doen.”

Olivier Witmeur: “De klassieke aanpak van Solvay Brussels School bestond lange tijd uit programma’s die zijn opgebouwd rond professoren die tegelijk ook ondernemers zijn. Vandaag kijken we daar op een iets andere manier tegenaan. We zien Solvay Brussels School als een onderdeel van het bredere ecosysteem, niet als het centrum. Het heeft ervoor gezorgd dat we een grotere academische flexibiliteit aan de dag leggen. We staan dichter bij de praktijk, waardoor we met onze programma’s sneller en meer gericht op de behoeften van studenten en ondernemers inspelen.”

Peter De Roeck: “Bij andere business schools treffen we doorgaans alleen programma’s aan die zich op een heel specifiek onderdeel van finance richten. Wij bieden een traject aan dat de totaliteit van de financiële functie belicht, in al haar facetten. Het geeft de deelnemers de mogelijkheid om voor het complete pakket te gaan, maar even goed om er heel gericht enkele modules uit te pikken. Tekenend voor onze opleiding is zonder twijfel dat lang niet alle modules puur op finance is gericht. Er zijn ook modules die domeinen behandelen als business process management, leiderschap, onderhandelen of innovatie. Ook die onderwerpen zijn van cruciaal belang voor wie zich wil ontplooien tot een echte finance professional, alleen zul je ze in een klassieke opleiding rond finance niet aantreffen. Daarom is ook de aanduiding ‘executive’ van belang. Het gaat niet om een extra diploma voor studenten. Het traject is bedoeld voor professionals – mensen uit de praktijk – die hun kennis willen verbreden en verdiepen, en zich zo voorbereiden op een volgende stap in hun loopbaan. In die zin is de executive masteropleiding geen gewone opleiding. We leren de deelnemers beter worden in wat ze doen, door daar tegelijk een stuk coaching en mentorschap aan te koppelen.”

Hugues Pirotte: “Klopt. Hierin zit het grote verschil. Mensen die in finance werken in een bedrijf nemen geen genoegen met alleen maar theorie. Ze willen een opleiding die aansluit op wat ze dagelijks doen. Ze willen dingen bijleren die ze in hun eigen team in de praktijk kunnen brengen. Een theoretische opleiding reikt in de eerste plaats een toolbox aan en legt uit waar elke tool voor dient. Wij gaan een stap verder, kijken voorbij de tools naar het grotere geheel.”


Actieterrein verbreden


Op welke profielen is het programma van Executive Master in Finance concreet gericht?

Peter De Roeck: “Algemeen gesteld werken we voor CFO’s en high-potentials die zichzelf CFO-ready willen maken of future-proof willen zijn. Dat kan een controller zijn, bijvoorbeeld, die uit zijn specifieke vakdomein wil treden, omdat hij door wil groeien naar een leidinggevende rol – en op termijn tot CFO. Daar is uiteraard niet alleen kennis over alle facetten van finance bij nodig, maar ook andere vaardigheden, onder meer rond communicatie, motivatie en leiderschap. Ook die aspecten komen in de opleiding ruim aan bod.”

Hugues Pirotte: “We richten ons op twee types deelnemers. Enerzijds gaat het inderdaad om professionals die zich sterk hebben gespecialiseerd in een bepaalde functie – zoals boekhouding, controlling of audit – en daar uit willen breken, die zich willen ontplooien en ook in andere domeinen werken. Anderzijds is ons traject ook geschikt voor jonge finance professionals die vaak nog niet voor een bepaald domein hebben gekozen en die willen bijleren over de werking van de verschillende functies binnen finance. Even goed gaat het daarbij om professionals uit andere businessdomeinen. Een supply chain manager, bijvoorbeeld, kan zijn rol versterken door een goed zicht te hebben op de werking van finance. Dat soort kruisbestuiving vinden we heel belangrijk. Een treasurer, bijvoorbeeld, bevindt zich op het kruispunt tussen de cashflows van een onderneming, maar bevindt zich even goed aan de bronnen van de financiële data die uit verschillende entiteiten of activiteiten van een onderneming afkomstig zijn. Onze modules over andere financiële domeinen kunnen de treasurer nuttige vaardigheden aanreiken, bijvoorbeeld rond efficiënt management, of rond de interactie met andere functies binnen de organisatie.”


Op maat van de markt


Hoe zijn de modules concreet ingevuld?

Peter De Roeck: “Ons uitgangspunt is duidelijk: de markt dicteert het programma. Wij hebben in ons netwerk CFO’s en finance professionals bevraagd. Daaruit is duidelijk naar voren gekomen welke opleidingsbehoeften er bestaan en welke oplossingen de professionals voor hun teams willen. Door daar op in te spelen, bieden de modules uit de opleiding een afspiegeling van de uitdagingen van de markt. Belangrijk is daarbij dat we inzetten op het delen van kennis. Op dat vlak hebben we in België vandaag totaal geen leercultuur rond finance. Hooguit wanneer er een stuk nieuwe wetgeving in voege treedt, stuurt een bedrijf zijn finance team naar een opleiding. Daar krijgen ze dan een tool mee, om aan hun toolbox toe te voegen. Alleen is dat niet de manier waarop je een high-performing team ontwikkelt. Tools alleen volstaan niet. Het is veel zinvoller om ook te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van de finance professionals. Dat is precies wat we met de Executive Master in Finance aanreiken.”

Hugues Pirotte: “Uniek aan onze formule is dat we het academische luik – ingevuld door Solvay Brussels School – aanvullen met echte cases van echte bedrijven, begeleid door de ervaren CFO’s van die bedrijven. In iedere module brengen we zo de combinatie van academische training en real-life praktijk. Bedrijven die aan de opleiding meewerken, zijn onder meer Engie, ING, Bekaert, Carrefour, Barco, Melexis en Kinepolis.”

Olivier Witmeur: “Het programma bouwt verder op de lange traditie die we bij Solvay Brussels School hebben met de opleiding Executive Master in Finance. Tot nu toe zijn er al twaalf edities geweest, met in totaal 317 alumni. Alleen is de invulling van het programma grondig vernieuwd, onder meer dankzij de samenwerking met Financial Media. Het is trouwens niet ons eerste programma met een Vlaamse partner. Samen met VOKA Limburg, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen hebben we intussen een tiental opleidingstrajecten lopen. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking tot de beste resultaten leidt. Bij Solvay Brussels School kiezen we er bewust voor om onze naam met die van partners te verbinden. Het brengt ons dichter bij de bedrijven en bij de praktijk, waardoor we met onze opleidingsprogramma’s heel gericht de behoeften van de markt invullen.”

Comentários


bottom of page