top of page

Orac Decor | Verder professionalisering van KMO in internationale scope
Orac Decor is internationaal actief in interieurdecoratie. Het Belgisch familiebedrijf, met ligging Oostende, heeft een sterke evolutie achter de rug en professionaliseert verder om de nieuwe groei te ondersteunen. Daar speelt de finance functie, bij monde van CFO Dimitri Devrieze een belangrijke rol in. “Standaardiseren en simplificeren van de processen is de belangrijkste doelstellingen op dit moment. Zo kunnen we de complexiteit die bij onze volgende groeibeweging ongetwijfeld komt, op de juiste manier opvangen.”


Omzet: 50 miljoen euro; FTE’s: 400


Orac is een Belgisch familiebedrijf dat heel internationaal actief is. “Meer dan 95 procent van onze omzet wordt behaald buiten België”, zegt Dimitri Devrieze. “Er zijn drie fabrieken: één hier in de HQ in Oostende, één in Slovakije en één in Rusland. Rusland is dus ook een grote markt voor ons. Daarnaast hebben we verkoopkantoren in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Slovakije.” Het businessmodel van Orac Decor is opgebouwd rond het vervaardigen van muurplinten en lambriseringen. “Onze missie is om mensen te inspireren in hun interieurvormgeving. Orac is een nicheproduct waarmee we vooral via de digitale media proberen uit te pakken om meer kenbaarheid te bekomen. We vernieuwen voortdurend, zowel technologisch als met nieuwe modellen. Zo zijn 3D-wallpanelen één van onze laatste nieuwe producten.”


Dicht bij beslissingen


Het internationaal karakter neemt niet weg dat Orac Decor heel sterk wordt gedreven door de ondernemersspirit. Dat benadrukt Devrieze graag: “Eén van de kernwaarden is freedom & responsibility. Er is veel vrijheid om binnen deze muren te ondernemen. De landenteams werken eveneens vrij autonoom om hun respectievelijke markt te ontwikkelen. Daarnaast zijn de familiale waarden, Orac Decor is een tweede generatie familiebedrijf met als aandeelhouders Yves en Laurence Taillieu, ook belangrijk. “Het langetermijndenken is hier sterk ingeburgerd. Dat is voor als CFO een echte meerwaarde. Het bedrijf wordt geleid door Yves Taillieu als CEO samen met een professioneel niet-familiaal management team. De aandeelhouders hebben eveneens snel de stap gezet richting professionalisering van de business. Er is zo een externe raad van advies die hen helpt bij het bepalen van de strategische richting van het bedrijf. De beslissingen worden al vrij sterk gebaseerd op facts & figures maar natuurlijk speelt ‘de common sense’ van de ondernemer wel mee. We werken hoe dan ook verder aan de professionalisering om zo nog meer data ter beschikking te stellen. We hebben zo een maandelijkse, financiële rapportering. Dat is niet standaard in een familiebedrijf van deze grootte. Dat zegt veel over de manier waarop we hier naar het ondernemerschap en de evolutie van het bedrijf kijken.” Die professionalisering was eveneens een belangrijke maatstaf voor Devrieze toen hij in september 2020 bij Orac Decor aan de slag ging. “We zitten met groeipijnen maar dat vangen we op met een meer doorgedreven professionalisering. Daarnaast zit ik hier dicht bij de beslissingsnemers en we spreken over manufacturing. Dat is een belangrijke en persoonlijke extra voor mij als financial.”


De finance-organisatie is centraal georganiseerd. De boekhouding en controlling van de verkoopentiteiten gebeuren vanuit Oostende. “Rusland is wel een autonoom team”, duidt Devrieze. “Het is immers een volledig, andere markt. Daar hebben we zowel accounting- als controllingteam. In Slovakije zit een productie-entiteit, waar we dan een kleine accounting- en controllingteam hebben. In België zijn we met 8, drie controllers, een finance manager en het accounting team. In Rusland hebben we een team van 6, in Slovakije een team van 3. Een stevig geheel dus voor onze grootte. De buitenlandse teams hebben een link naar de GM.” De finance-organisatie in het hoofdkwartier is verantwoordelijk voor accounting/compliance, business partnering en risk management/legal. “Voorlopig zit ook IT nog onder mijn scope maar we hebben wel beslist, omdat het een belangrijke strategische pijler is, om het buiten finance te trekken.” Veel atypische of ‘nieuwe’ profielen kent de finance-afdeling (nog) niet. “Wel zien we dat er veel finance-profielen doorgroeien naar het business applications luik. Zo is onze data manager onze vorige controller. Hij kijkt nu samen met een externe partner om ons Power Bi-platform op te zetten. Finance kan hier zeker worden beschouwd als instap om verder door te groeien. Een uitdaging hierbij is wel om ons team te blijven voorzien van de juiste profielen. De arbeidsmarkt is wat oververhit en onze locatie is ook een nadeel. We vissen als kustlocatie ten eerste in een halve vijver en we moeten in concurrentie treden met enkele grote bedrijven in de buurt. Orac Decor heeft echter tal van zaken te bieden als familiebedrijf met een internationale scope. Zo zit je hier meteen dicht bij de beslissingsnemers… Dat is een groot voordeel!”


Standaardiseren en simplificeren


“De belangrijkste target is het standaardiseren en simplificeren van onze processen. Als je een sterke groei hebt, zorgt dat sowieso voor bijkomende complexiteit en bijgevolg minder vrijheid voor de teams. Hoe groter je wordt, hoe minder controle je kan houden. Dat willen we echter vermijden. Onze processen moeten een goed groeibedrijf waardig zijn. Zo zorg je voor groei zonder te worden tegengehouden door die bijkomende complexiteit of toch zonder dat je vrijheid van de teams wegneemt. We zijn de voorbije 5 à 10 jaar succesvol geweest en dat moeten we nu verderzetten. Maar het is een proces dat we stap per stap moeten zetten. Dat lukt niet met een ‘big bang’.” Concreet houdt dat een stuk basiswerk in voor Devrieze en zijn team maar er zijn ook andere uitdagingen. “Je moet zorgen dat je eenzelfde cost center- en profit center structuur kan opzetten voor de groep. Recent hebben we ook een business unit afgestoten omdat we zien dat de groeimotor Orac is en we proberen ons te focussen op het deel waar de groei zit. De transactie van de carve-out is afgesloten eind oktober 2021. En nu concretiseren we deze gedurende 10 maanden. Waar we nog op moeten werken, en dat komt omdat we stelselmatig entiteiten bij creëren, is het zorgen dat de fiscaliteit eenvoudig blijft. Daar hebben we één en ander gesimplificeerd met een transfer pricing. In het business partnering-luik moeten we dan weer naar geïntegreerde managementrapportering om zo snel mogelijk ‘one set of the truth’ te bekomen. Nu zijn we vaak nog te veel financieel geïnspireerd.”


Grondstoffenprijzen zetten (beperkt) druk


Als we polsen naar de verwachtingen die het directieteam heeft van de CFO wijst Devrieze op de strategische insteek. “We hebben een strategisch vijfjarenplan opgesteld en die plannen moet je als CFO waarmaken en concretiseren. Daar is een belangrijk element van finance aanwezig. De business is sterk gedreven door het commercieel en operationeel team en het is de taak van finance om daarin de financiële inzichten te capteren en vertalen. Met de CEO is er een goede klik en een communicatieplatform om transparant te informeren. Ook dit is een essentieel element.”


Het actueel economisch klimaat overschouwend wordt Orac Decor geïmpacteerd door de dure grondstofprijzen. “2021 was in dat perspectief een moeilijk jaar, al dien ik dit te nuanceren. Top line was het immers goed. De grondstofprijzen hebben ons geïmpacteerd maar door de nodige transparantie te verzorgen hebben we telkens tijdig kunnen ingrijpen. Onze marges zijn goed bewaard gebleven. Het was eerder vooruitziend zijn om onze gezonde financiële situatie in de toekomst te blijven verzekeren.”


Vele transacties vragen meer automatisering


Orac Decor werkt met SAP als motor voor de toekomstige groei. “We investeren bewust veel in digitalisatie door de grote hoeveelheid aan transacties. De groei die we verwachten gaan we dus moeten opvangen door te focussen op meer automatsering en slechts een beperkte toename in het team. Binnen het ERP-pakket is er nog veel werk te doen. We focussen ons op de Order 2 Cash in de eerste plaats. Recent zijn we zo gestart met betaalde samples via onze website, wat eigenlijk tot veel transacties leidt. Heel dat proces moeten nu worden geautomatiseerd en dat is een link tussen de betalingssystemen en ons ERP-pakket. Ook dit is een verbeteringstraject waar we de komende tijd op verder gaan”, besluit Devrieze.Commentaires


bottom of page