top of page

Wendbare finance steunt bovenal op wendbare professionals

Wil een bedrijf snel en succesvol inspelen op de opportuniteiten die zich in de markt aandienen, dan moet het op een wendbare finance afdeling kunnen rekenen. Die wendbaarheid hangt in belangrijke mate af van wendbare IT-systemen en wendbare data. Maar in het totaalplaatje blijkt ook de wendbare ingesteldheid van de medewerkers essentieel.
In de eerste aflevering van de reeks webinars rond ‘Agility in finance’ lag de nadruk op de nood aan wendbare systemen. De cloud biedt daarbij een eenvoudig alternatief voor de vaak ingewikkelde en starre oplossing van een klassiek ERP-pakket, stelt Workday. Een tweede webinar zoomde in op het belang van wendbare data: data die toelaten concrete actie te ondernemen en toegevoegde waarde te realiseren. De derde bijdrage in de reeks ging dieper in op het belang van de finance professional in het geheel. Dominique Baekelandt, onafhankelijk consultant rond finance-business partnering, ging ervoor in gesprek met Tim Wakeford, VP Financial Product Strategy EMEA bij Workday.

“Door de coronacrisis moest iedereen zich plots wendbaar opstellen”, aldus Tim Wakeford. “Wendbaarheid was plots een vereiste in iedere job.” En ja, dat was vaak een uitdaging. Volgens Wakeford gingen we tijdens de coronacrisis door de klassieke veranderingscurve van Kübler-Ross: na het schokeffect, de weerstand en boosheid, kwamen we bij aanvaarding uit – en zijn we uiteindelijk op weg naar betere prestaties. “Van onze ervaring met thuiswerk zullen onvermijdelijk dingen blijven hangen.” Belangrijk is vooral om nu te kijken wat we uit de lockdown hebben geleerd. “Eén ding staat daarbij voorop: het belang van communicatie. Het contact met het team is essentieel.”

Proactieve rol

Tim Wakeford beschouwt wendbaarheid voornamelijk als het vermogen om snel en efficiënt verandering aan te kunnen. “De druk op de business is groot”, zegt hij. “Los van de coronacrisis is er ook de invloed van de gig economy die de klassieke modellen verstoort, van de nood om duurzamer te werken, enzovoort. Finance heeft de belangrijke rol om de business daarin bij te staan.” Maar: we moeten wendbaarheid zien als een proactieve eigenschap. Finance moet niet zitten wachten tot er iets gebeurt. “Nee, finance moet de business helpen vooruitkijken, bijvoorbeeld met het opzoeken van nieuwe, digitale omzetstromen.”

Om die staat van wendbaarheid in het finance team te ontwikkelen, stelt Tim Wakeford enkele concrete actiepunten voor. “Je moet een niet aflatende focus op de data houden”, zegt hij. “Dat is nodig om trends te ontdekken, zowel in als buiten de eigen organisatie. Je moet niet alleen de trends uit die data zien te puren, maar ook kijken hoe ze samenhangen met de resultaten van de organisatie.” De finance afdeling van een hotel, bijvoorbeeld, zou data over het weer moeten afzetten tegen cijfers over de bezetting van kamers en het aantal ingezette medewerkers – en daar inzicht uit afleiden dat toelaat een nauwkeurigere planning te maken.

Gedemocratiseerde toegang tot data

Daarmee belandt Tim Wakeford meteen bij een tweede aandachtspunt. “Verhoog de frequentie van planning en forecasting”, zegt hij. “Dat laat de business toe beter onderbouwde beslissingen te nemen.” Of anders gezegd: zo stuurt finance de beslissingen van de business mee aan, in plaats van er achteraf enkel over te rapporteren. Om de beste beslissing te nemen, moet de business echter zicht hebben op alle beschikbare informatie. “Het is aan finance om de toegang tot data te democratiseren”, stelt Tim Wakeford, “zodat de business in real time alle benodigde informatie ter beschikking heeft.”

Een wendbaar finance team staat echter niet alleen dicht bij de data en bij de business, maar ontwikkelt ook nieuwe vaardigheden. “Bedrijven als Netflix of Airbnb – die in hun eentje quasi verantwoordelijk zijn voor de disruptie van een complete sector – hebben gemeenschappelijk dat finance er meedogenloos op zoek blijft naar bijkomende automatisering. Dat zorgt ervoor dat finance zich optimaal kan focussen op toegevoegde waarde.” De nadruk ligt er niet alleen op data – de financiële munteenheid van de toekomst – maar ook op soft skills, zoals storytelling. “Communicatie over de toegevoegde waarde van finance is essentieel.”

Alle resultaten van de studie van CFO Magazine en Workday zijn na te lezen in de white paper ‘Agility in finance’. Vraag uw exemplaar hier aan: www.fm.be/downloadsComments


bottom of page