top of page

BFT Kandidaat: Xior


Xior Student Housing NV is een Belgische vastgoedspeler gespecialiseerd in de sector van de studentenhuisvesting.


De focus van deze case ligt op de cruciale bijdrage van het hele Finance team aan de uitzonderlijke groei en internationalisering van Xior inclusief de volledige integratie van alle acquisities. Finance heeft zich in dit groeiverhaal met een relatief kleine equipe in een snel tempo georganiseerd, verder gestructureerd en geprofessionaliseerd om dit uitdagende groeitraject van acquisities en bijhorende financieringen, zowel met kapitaal als met schuld, optimaal te kunnen ondersteunen.

In dit kader werden volgende zaken dan ook geïmplementeerd:


1) Implementatie budgetteringstool & consolidatietool

Budgettering is voor Xior en Finance geëvolueerd tot een cruciaal proces waarvoor TM1/Planning Analytics werd geïmplementeerd. Door de constante groei van de vastgoedportefeuille wordt het budget, naar aanleiding van elke acquisitie/aankoop, continu bijgewerkt ter monitoring van de schuldgraad en de winst per aandeel. Bovendien wordt op 4 tot 5 jaar gebudgetteerd aangezien sommige projecten een langere doorlooptijd hebben vooraleer ze rendement opleveren.

Ook werd recent een nieuwe consolidatietool geïnstalleerd, Sigma Conso, zodat het groeiend aantal dochterondernemingen en aparte vennootschappen ook op een efficiëntere manier geconsolideerd kunnen worden.


2) Uitbreiding rapporteringen

Een logisch gevolg van groeien is ook de groeiende nood aan kwaliteitsvoller rapporteren, op vraag van de aandeelhouders, investeerders en andere stakeholders die gelijktijdig ook in aantal toenemen en ook internationaal verder verspreid zijn. Er werd hard gewerkt om de rapportering kwaliteitsvoller en gedetailleerder te maken, zowel extern als intern.


3) Uitbreiding financiering en kapitaal

Xior financiert haar activiteiten en groei met schulden bij momenteel een 10-tal verschillende banken, niet alleen Belgische maar ook Franse, Luxemburgse en Nederlandse. Het Finance team bekijkt momenteel ook de mogelijkheid om in navolging van de investeringen in Iberia ook lokale financiering aan te trekken bij Spaanse en/of Portugese banken. De totale gecommitteerde schuld, die deels nog niet werd opgenomen, bedraagt momenteel ca. 710 miljoen euro. De grootste uitdaging in het groeiverhaal is de schuldgraad onder controle te houden.

Sinds de IPO heeft Xior ook verschillende kapitaalsverhogingen (SPO) succesvol afgerond en werden ook meermaals acquisities betaald met aandelen via inbreng in natura wat ook resulteert in een kapitaalverhoging. Het keuzedividend, waarbij aandeelhouders de keuze hebben om hun dividend te laten uitkeren in aandelen, werd dit jaar voor de eerste keer ingevoerd.

Al deze zaken hebben uiteraard een directe impact op de workload van het Finance team. Een extra complexiteit is dat het Finance team ook betrokken is bij het sluiten van deals, het kopen van vennootschappen, financiële due dilligences, opvolgen waarderingen, enzovoort.


4) Uitbreiding team

De uitbreiding aan rapportering door de vele acquisities en bijhorende financiering via schuld en kapitaal spreekt voor zich binnen een onderneming die aan een exponentieel en internationaal groeitraject bezig is en heeft geleid tot de aanwerving van 1 extra persoon ter ondersteuning van het rapporteringsteam. Elke acquisitie en kapitaalverhoging houdt ook een echte team effort in waarbij de boekhouding teams harder moeten werken. Door in te zetten op de automatisering van bepaalde facturatie flows en door een efficiënter werkproces, werd de groei op de boekhouding beperkt tot 1 persoon in tegenstelling tot Xior dat 10x groter werd. Het Finance team is er in geslaagd om ondanks de groei van de activiteiten, dewelke zich niet evenredig heeft vertaald in een uitbreiding van het Finance team, de nieuwe acquisities succesvol te integreren en ook steeds tijdig te rapporteren.

Comments


bottom of page