top of page

Finance en business moeten elkaar vertrouwenEen CFO geeft als co-piloot richting aan de beslissingen van de directeur. Zo ziet Mario Fernandez Pasarin, CFO van RHEA Group, zijn werk. Samen met Deputy Managing Director Emmanuel Adant legt hij uit hoe ze vertrouwen opbouwen, en zorgen voor een actieve business-gerichte finance die haar plek kent.RHEA Group is misschien niet zo goed gekend bij het bredere publiek, maar hun werk is een hoeksteen van de Waalse, en Belgische, ruimtevaart en cybersecurity sectoren. Hun klanten gaan van Airbus en het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA) tot de NAVO en het Britse ministerie van defensie. Het ingenieursbureau maakt zich nu op voor scherpe groei en diversifieert haar activiteiten. Iets dat een nauwe samenwerking verwacht tussen deputy managing director Adant en CFO Fernandez Pasarin. "We zijn natuurlijk actief in de ruimtevaart en cybersecurity", opent Adant. "We voorzien ingenieursdiensten op maat, en we maken steeds meer de brug naar cybersecurity. We willen de hele omgeving in ruimtevaart veilig maken, want satellieten en grondstations wisselen vandaag steeds meer data uit, en die gegevens moeten beveiligd worden. We investeren sinds enkele jaren erg veel geld in dat veld, en we zien het als een groeiende sector. We zijn erg ambitieus."


RHEA stelt meer dan 650 werknemers tewerk, verspreid over 11 landen. Het bedrijf steunt op 16 legale entiteiten, alhoewel dat aantal naar 20 zal stijgen tegen het einde van het jaar. Globaal halen ze een omzet van 70 miljoen euro. Het doel is om tegen het einde van 2022 950 mensen tewerk te stellen. De focus ligt daarbij op de grote klanten. "Onze klanten zijn vooral de Europese instellingen", zegt Adant. "Dat gaat over ESA maar ook de Europese Unie en NAVO. Dit is een heel specifieke business. We gaan vooral om met grote, publieke instellingen. De commerciële ruimtevaart-sector is daarentegen een heel ander beestje, want daar zie je momenteel veel meer concurrentie, en daar moet je ook meer agile zijn. Niettemin is onze markt ook erg belangrijk. De Europese Commissie gaf recent nog 17 miljard euro aan ruimtevaart. Het gaat dus over big money. Het is namelijk een cruciaal element van onze toekomst."


Boom met wortels


In die situatie werkt Fernandez Pasarin, die aantrad in augustus van 2020. "Ik probeer nu vooral het team en het ecosysteem te begrijpen", stelt de CFO. "Het team moet de juiste structuur aannemen om de business te ondersteunen. Dat is het eerste dat ik probeerde doen toen ik hier aankwam. Ik wil een gestroomlijnde finance organisatie opbouwen. De eerste pijler daarvan is een team dat zich focust op boekhouding en de financiële operaties, zij kijken naar zaken zoals betalingen, facturen, treasury en invorderingen, naast de legale entiteiten. Die laatste is erg belangrijk voor ons, want naarmate we groeien komen er erg veel entiteiten bij, wat een aparte administratie verwacht. De tweede pijler gaat dan weer over de 'shiny' finance, eigenlijk de business finance. We mogen ons niet enkel op compliance focussen, maar moeten ook de juiste planning en forecasting naar de business brengen. Ik geloof namelijk erg sterk dat finance excellence business excellence drijft. Ik ben een grote fan van financiële teams die niet enkel compliance doen, maar die ook een stem hebben in de business. Maar om dat te doen moet je de juiste waarden uitdragen. Mensen drijven je bedrijfsresultaten. Als je naar een boom kijkt, dan zijn er de wortels, de stronk en de takken. De wortels van de boom zijn je mensen, en als je die water geeft, dan zullen ze zich verder uitrekken, en naar de volgende uitdaging gaan. Dat drijft de business resultaten doorheen het bedrijf."


Die relatie met de business was trouwens het cruciale argument om Fernandez Pasarin aan te nemen. "Op dit niveau veronderstel je natuurlijk dat alle kandidaten de technische kant van de job kennen, maar daar bovenop was de menselijke kant cruciaal”, stelt Adant. “De CFO moest overeenkomen met onze waarden van eerlijkheid, transparantie, dienstverlening en respect. Mario ademt die waarden uit, en dat is erg belangrijk voor ons. Finance is niet meer de afdeling die enkel de facturen doet, ze zorgen voor een toegevoegde waarde voor de beslissingen die we als bedrijf nemen."


"We hebben de juiste chemie", springt Fernandez Pasarin bij. "En dat steunt op een relatie van vertrouwen en respect. We vullen elkaar goed aan, Emmanuel is een ex-CFO die alle parameters erg goed begrijpt. We zien dezelfde zaken, en duwen op dezelfde knoppen. We zijn vergelijkbaar met elkaar, maar we vullen ook de rest van het leidersteam aan. Mijn relatie met Emmanuel is er één die je best vergelijkt met een rally. Daar heb je altijd een piloot en co-piloot. Emmanuel rijdt de auto, en ik probeer hem daarbij te ondersteunen."


"Mario moet natuurlijk ook tegenkracht bieden", stelt Adant. "Ik en de eigenaar nemen meer risico, want dat moet je doen als je een bedrijf wilt doen groeien. RHEA wil nu een leider zijn waar het vroeger eerder een volger was. Vroeger waren we vooral partner in projecten, terwijl andere bedrijven ons nu steeds meer benaderen om ze ook te leiden. En dat betekent een hogere graad van risico, wat op zijn beurt verwacht dat iemand met de voeten op de grond blijft staan."


Finance is dus een steunpilaar van het Waalse bedrijf. "Finance is een core business partner", stelt Fernandez Pasarin. "Ik zit mee aan tafel en heb er een stem. Het finance team doet veel meer dan de facturen. Het hele team moet business excellence drijven."


"De business ondersteunen", corrigeert Adant. "Want, en dat is een belangrijke nuance, finance mag nooit de business sturen of drijven. Finance is belangrijk, maar speelt nog steeds een ondersteunende rol. Het is een partner voor de organisatie. Ik werkte in het verleden bijvoorbeeld voor een beursgenoteerd bedrijf, en daar stuurde finance wel het bedrijf. Het enige dat telde was geld en cijfers. Voor hen was vooral de aandelenprijs op de beurs belangrijk. Dat is heel verschillend vergeleken met een niet-beursgenoteerd bedrijf zoals RHEA, waar er niet zo'n sterke druk is. Je focust je op je deliverables en je groei. Dat trok me origineel aan in RHEA. Ik wilde voor een bedrijf werken dat niet enkel op cijfers focust, maar ook op mensen, dienstverlening en groei."


"We gaat niet enkel over de korte termijn", beaamt Fernandez Pasarin. "Er is natuurlijk onze maandelijkse close en ons budget. Maar onze visie gaat verder dan dat, en we kijken naar de lange termijn."


Familiebedrijf


RHEA Group bezit een unieke structuur. Het is een familiebedrijf, dat vandaag in Belgische handen is. “Dat we een familiebedrijf zijn geeft ons meer flexibiliteit en agility”, stelt Adant. “We maken veel sneller beslissingen. We staan erg dicht bij de eigenaar, en dat is een cruciaal voordeel. We bouwden zes jaar lang vertrouwen met elkaar op. Een familiebedrijf is soms erg paternalistisch, maar dat is niet zo in ons geval. We werken erg collaboratief en het versterkt ons. De mindset veranderde echt, en vandaag zijn mensen meer empowered. Daar speelt finance ook een belangrijke rol in, want doordat we de juiste cijfers en informatie delen is het makkelijker om vertrouwen op te bouwen met de eigenaar. Finance zit niet zomaar in een hoekje, maar is verbonden met het hele bedrijf. Maar tegelijk is het ook de taak van de CEO om dat soort zaken met elkaar te verbinden."


Dat steunt op zijn beurt op persoonlijk relaties. "Je moet vertrouwen opbouwen met de business", vertelt Fernandez Pasarin. "Je moet ten eerste de juiste informatie aanreiken, en dus je kerntaken goed uitvoeren. Maar dat is niet genoeg. Je moet een goede attitude hebben, die je toelaat om sterke relaties op te bouwen. Het gaat over wat je doet én hoe je het doet. Zo gaat alles veel spontaner. De business zal dan automatisch naar jou komen om te kijken wat de mening van finance is. Ik wil een team dat zich durft uitspreken. Het is belangrijk om een open cultuur te bouwen, waar finance zich niet opsluit. Finance werkte zich recent op tot één van de sterren van de organisatie, en dat steunt op interne cultuur."


De voorgaande carrière van Fernandez Pasarin bereidde hem alvast voor op die uitdaging. "Ik heb mijn hele leven besteed in finance", stelt de CFO. "Ik werkte daarbij 21 jaar in totaal voor HP, in allerlei verschillende functies. Ik heb rond mergers & acquisitions gewerkt, voor hun entreprise afdeling en mijn laatste functie ging over de technologie zelf. Ik leerde verschillende elementen van finance kennen binnen de organisatie, zoals pricing, tools, controlling en planning. Na HP werkte ik twee jaar in manufacturing, voor een Amerikaanse groep, waar ik head of finance was voor hun global division. Daarna raakte ik erg aangetrokken door het project dat RHEA aan het bouwen is. Ruimtevaart is erg fascinerend voor mij, het bedrijf groeit erg snel en de waarden komen overeen met de mijne."


"Communicatie is cruciaal", reageert Adant. "Dat gaat over tools maar ook over de boodschap. Ik denk dat Mario daar goed in is omdat hij geen puur finance profiel heeft. Hij werkt al jaren aan de business kant, en hij is niet zomaar een boekhouder. Niet elke CFO bezit die kwaliteiten.”


"De switch van een grote corporate naar een kleiner familiebedrijf was ook belangrijk", gaat Fernandez Pasarin verder. "Eén van de nuttige dingen daarbij is dat ik erg veel best practices meebreng. Ik heb bijvoorbeeld nieuwe tools geïntroduceerd, en andere manieren om te forecasten. Die innovaties zorgen ook voor meer respect vanuit de business."


Snelle groei


Maar dan een jaar na zijn aantreden zet Fernandez Pasarin zijn werk als CFO voort. "De grootste uitdaging is om finance op de juiste plek te positioneren", stelt hij. "Tegelijk moeten we de groei die we meemaken goed ondersteunen. Enerzijds gaat dat over compliance, maar tegelijk mogen we onze line-of-sight niet verliezen. We mogen niet vastraken in elk klein detail, we moeten prioriteit geven aan de belangrijke zaken, en daarop onze middelen focussen."


"We zien de toekomst zonnig in", besluit Adant. "We nemen de juiste stappen in de juiste richting. We betreden nieuwe velden zoals cybersecurity, en transformeren onze organisatie daarom intern. Tegelijk investeren we meer in talent en tools. Zo digitaliseren we onze organisatie. Enkele jaren geleden introduceerden we zo een ERP. Dat systeem produceert nu enorm veel data, die we meer willen gebruiken. We willen er inzichten uit halen op grote schaal. We willen als het ware een cockpit maken voor onze managers, die ons toelaat om goed te reageren in deze snelbewegende markt. De markt voor ruimtevaart en cybersecurity groeit enorm snel, en wij willen een deel daarvan veroveren."

Comentarios


bottom of page