top of page

Finance steunt op sterke IT-systemen bij Euroclear


Euroclear is een globale speler in de afwikkeling van effectentransacties. Het is een holding die bancair gereguleerd is in België, waar ook het grootste bedrijf van de groep, Euroclear Bank, zich bevindt. “We moeten de reputatie van het bedrijf hooghouden en dat houdt in dat we de motor draaiende moeten houden terwijl de systemen constant vernieuwen. Dat is een uitdaging maar natuurlijk wel essentieel in onze business.”Aan het hoofd van de financiële organisatie staat Group CFO Bernard Frenay. Hij is eveneens executive director en bestuurder. Behalve finance is hij ook verantwoordelijk voor legal, corporate administration en GPMO, de PMO van de groep. De finance-organisatie bestaat uit een luik accounting en reporting (waarbij een belangrijke rapporteringslijn is naar de regelgever, de Nationale Bank van België, red.). “De normale financiële functie van de Group CFO dus”, zegt Frenay. “We proberen alle operationele functies te centraliseren. Quasi de hele boekhouding is gecentraliseerd in België, dit in de eerste plaats omdat de Euroclear Bank veel complexer is dan de entiteiten. Wel beschikt elke entiteit over een eigen lokale CFO en één of twee medewerkers in ondersteuning.”


IT-bedrijf met bankenstatuut


De bron van inkomsten voor Euroclear is drieledig. “Twee derde van de commissie gaat naar het beheer van de rekening van de klanten”, duidt Frenay. “Daarvoor betalen ze elke maand een bepaald bedrag afhankelijk van de waarde die op de rekening staat. Een derde van de commissie komt voort uit de transactie zelf, waarvoor de klant betaalt. Ten slotte hebben we nog een interesteninkomst, want de klanten laten ook wat geld bij ons waardoor wij omwille van de rentemarge een winst genereren.” Aan kostenkant wegen vooral de salariskosten, alsook de IT-kosten. “Die vormen 50 procent van de kosten per activiteit. Euroclear is een IT-bedrijf met een bankenstatuut.”


Systemen en talentacquisitie


Het hoeft niet gezegd dat de systemen van levensbelang zijn voor Euroclear. “We volgen daarom de availability ratio”, zegt Frenay. “Voor alle landen ligt de doelstelling boven de 99,90 procent. Het systeem moet draaien elke dag, ieder uur, … Op alle momenten dat wij niet draaien, stoppen de financiële markten. En dat is dramatisch. We moeten dus perfect in orde zijn, dat is de reputatie die we moeten behouden als bedrijf. Dat is natuurlijk een grote IT-uitdaging want terwijl de systemen constant vernieuwen moeten we de motor wel draaiende houden.”


De grootste finance-gerelateerde uitdaging vindt Frenay in het vinden en behouden van finance talent, eveneens een marktgerelateerd topic. “De markt in België is krap en zeker in de finance functie. De toegevoegde waarde van Euroclear is dat het een winstgevend bedrijf is, goed betaalt, toelaat carrière te maken en eveneens internationaal is. Hierdoor trekken we ook heel wat internationale profielen aan, in Brussel zijn er meer dan 80 verschillende nationaliteiten aan de slag. Doorgroeimogelijkheden zijn er ook. Eén van de carrièremodellen is om te switchen van afdeling. Er zijn heel wat mensen die vanuit finance de overstap maken naar HR en commercial. En we investeren heel veel in training on the job. Op dit moment hebben we 180 finance-medewerkers waarvan een groot deel intern doorgroeit in de functie, met de acquisitie van MFEX zijn een Belgische CFO en COO naar Zweden getrokken, maar eveneens ook buiten de financemuren.”


Voorbereid om crisisscenario


Hoe ondersteunt finance de business? “We zijn wel internationaal maar met 4.000 medewerkers blijft de organisatie nog vrij beheersbaar. Met de nieuwe manier van werken, blijven de lijnen weliswaar kort. 98 procent van onze medewerkers hebben de laatste twee jaar van thuis of op locatie gewerkt. We hebben daarvoor gelukkig een uitstekende infrastructuur. Die kwam er na de aanslagen in Brussel in 2016, toen de stad drie dagen in lockdown ging en wij slechts een beroep konden doen op tot dan bepaalde essentiële functies. Dat is ook de reden waarom we de piek aan effectentransacties in maart 2020 konden opvangen want we zagen een piekvolume dat 50 tot 70 procent hoger lag dan het jaar daarvoor. De klanten kenden wel problemen om iedereen op hetzelfde moment remote te krijgen. We hebben hen dan ook geholpen zodat ze hun volumes verwerkt kregen. De link met IT is dus groot.


Ook de connectie met operations is belangrijk want door het grote aantal transacties moeten we risico’s meteen opvangen en fouten vermijden. Dat volgen we concreet met een risk departement dat niet bij finance hoort, en dat volgens de bancaire wet verplicht is. Maar we hebben wel een risico-afdeling in finance die kijkt naar de kwaliteit van de processen en die controle voert end-to-end. Dit rapporteert finance aan de betrokken controller of aan het risk departement. Ook met de commerciële zijde van onze business is de connectie goed, net als met HR. Het is natuurlijk essentieel wil je als finance een rol spelen.”


“De grootste groep in finance is accounting. En dit gaat vrij breed: AP, AR, consolidatie, general ledger, regulatory reporting. We hebben een grote bancaire rapportering en er is een kleiner team dat zich bezighoudt met de managementrapportering. Er is ook een team forecasting aanwezig om te kijken wat de drivers zijn van onze activiteiten. Zij volgen bijvoorbeeld de evolutie van de aandelenwaarde, van onze obligaties, de inflaties, rates, … en zijn dus bezig met de economische factoren die onze activiteiten impacteren. Zij hebben ook een connectie met de productmanagers, commerciële en de entiteiten om te zien wat de ontwikkeling is ten behoeven van hun topics.”


ESG-traject globaal ondersteunen


Euroclear telt meer dan 120 aandeelhouders en tal van obligatiehouders. “We hebben drie manieren van communiceren naar hen. Ten eerste, als we obligaties uitgeven, door middel van de documentatie die we hieraan koppelen. Daarnaast publiceren we op kwartaalbasis onze resultaten, balans, grote ratio’s… En behalve onze jaarrekening ten slotte brengen we ook vrij vroeg onze jaarresultaten. Dat altijd begin februari.” Ondertussen is er ook een belangrijke bijdrage binnen het jaarverslag besteed aan duurzaamheid. “In 2021 hebben we zo een chief sustainability officer benoemd. We zien de duurzaamheidsdoelstellingen als een belangrijke businessontwikkeling. Sustainability reporting is heel interessant voor ons intern, maar voor ons is het essentieel om de financiële marktinfrastructuur (FMI) en het ESG-traject globaal te kunnen ondersteunen. Op die manier kunnen we ook de financiering van kleinere of groenere bedrijven met kleinere activiteiten beter helpen. Dit hebben we verenigd in de Euroclear-ability, een dienst om de investeerder te helpen. Door de effecten lokaal en centraal in België te behandelen en de regelgevingen te kennen in veel verschillende landen, kunnen we meer internationaal investeren. Als het niveau van zekerheid natuurlijk voldoende is. Dat wil zeggen dat er een daling is van de financieringskosten of voor het bewuste land of voor de bedrijven zelf. Dit door het feit dat meer internationale investeerders, meer volumes voortbrengen. Dat hebben we in 2021 gerealiseerd voor Saoedi-Arabië en ook voor verschillende Zuid-Amerikaanse markten. We spreken ook met Indië. Als we die landen ondersteunen met financiering krijgen we meteen ook impact in ESG. Infrastructuur is in India bijvoorbeeld een investering van miljarden… “


Opkomst van crypto en het belang voor Euroclear


Een laatste actueel topic is cryptocurrency. “Gezien het hybride statuut dat we hebben is het een ontwikkeling die we heel sterk volgen. We hebben trouwens met de Franse Centrale Bank een eerste poging gedaan in de verhandeling van digital central bank currency met blockchain-technologie. We blijven het volgen en ook hier zullen we weer stuiten op onze voornaamste uitdaging: het systeem draaiende houden terwijl we aan de motor sleutelen. We weten dat we mee moeten evolueren en nieuwe ontwikkelingen moeten realiseren in functie van de business. En dat doen we ook.”Comments


bottom of page