top of page

GROEP HUYZENTRUYT I KADER MAKEN OM GROEI TE REALISEREN IS DÉ PRIORITEIT


Gedreven door onder andere een rentabiliteitsbekommernis evolueerde Groep Huyzentruyt van aannemer tot projectontwikkelaar. Vandaag wordt een nieuwe stap gezet: binnen de corebusiness van betaalbaar wonen verder groeien, en voor het eerst ook over de grenzen actief worden. “De CFO speelt een cruciale rol bij de implementatie van de strategie”, klinkt het. 

Lees dit artikel indien u wilt weten:

• Hoe Huyzentruyt evolueerde van een aannemer naar een projectontwikkelaar

• Hoe de groep zijn eerste stappen zet in het buitenland

• Hoe finance de nieuwe strategie van nabij mee aanstuurt

 

Dat kort geleden Philippe Huyzentruyt de dagelijkse leiding van de gelijknamige groep overdroeg aan huidig CEO Thomas Van Poucke maakt de groep er niet minder een familiebedrijf op. “Philippe blijft zonder meer het gezicht van de onderneming”, legt CFO Willem Declercq uit. “Het belang van de zaak wordt voorop gesteld in functie van een langetermijnvisie waarbij de eigenheid en het DNA van Groep Huyzentruyt behouden blijven. De verjonging zet zich trouwens op andere vlakken verder, bijvoorbeeld ook in het directiecomité.”


SPECIALISEREN IS HET ORDERWOORD

Groep Huyzentruyt vreest alvast geen veranderingen, wat ook blijkt uit het steeds scherper stellen van de strategie. “We ondergingen de laatste jaren een belangrijke ontwikkeling”, aldus CFO Declercq. “Vroeger waren we een aannemingsbedrijf dat soms ook eigen projecten realiseerde. Vandaag zijn we geëvolueerd tot een project-ontwikkelaar die zich bovendien op een bepaalde nichemarkt heeft toegespitst: betaalbaar wonen. We willen onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen en een echte sleutel-op-de-deur aanbieden. Kwalitatief, compact, betaalbaar wonen in functie van de gezinsverdunning en optimaal ruimtegebruik zijn een permanente bekommernis, noem het gerust onze mission statement. Eén van de gevolgen van deze keuze is dat we nu grotendeels werken met onderaannemers, waar we vroeger zelf instonden voor de uitvoering. Die manier van werken verschaft ons een onmiskenbare flexibiliteit en efficiëntieverhoging. Tegelijk proberen we toch met zoveel mogelijke vaste partners te werken. De vertrouwensband die zo gekweekt wordt, is gezien de krapte op deze markt geen overbodige luxe.”

BEDRIJFSCULTUUR EN FINANCE VINDEN MEKAAR

Maar dan volgt obligaat de waaromvraag. “Voor zo'n fundamentele beslissing ga je niet over één nacht ijs”, benadrukt Willem Declercq. “Verschillende elementen, financiële en praktische, speelden een rol. Op een gegeven moment zagen we in dat we net het beste waren in dat betaalbaar wonen. We merkten ook dat precies dat het meest ingebakken was in onze cultuur én hetgeen was wat we het liefst deden. En het is een gouden regel: tevreden medewerkers zijn ook productieve medewerkers. Maar er was natuurlijk meer aan de hand. Gedurende vele jaren waren we enorm op groei gefocust. Verschillende bedrijven werden opgekocht, maar die operaties wogen door op onze rentabiliteit. Er vond een bewuste consolidatie plaats, waardoor de omzet van 100 miljoen naar 75 miljoen euro daalde. Nu zijn we klaar voor een nieuwe groeifase en willen we de situatie keren. Dat willen we bewerkstelligen door, enkele schaarse uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, volledig in te zetten op betaalbaar wonen. Het leuke is dat dit segment het best aansluit bij onze bedrijfscultuur, maar tegelijk ook het segment is waar we het meest rendabel zijn.”

OMZETVERDUBBELING ALS DOELSTELLING

Groep Huyzentruyt heeft een plan, wellicht makkelijker te verwoorden dan uit te voeren. “De target is een omzetverdubbeling”, vat Willem Declercq samen. “Deels willen we dat resultaat in België realiseren, deels in Polen, wat onze eerste buitenlandse ervaring wordt. Concreet willen we onze omzet op de Belgische markt naar 110 miljoen euro optrekken. In Polen mikken we op 40 miljoen euro.”


De vraag zal wellicht nog vaak gesteld worden: waarom Polen, en waarom net nu? “Verschillende elementen spelen een rol, te beginnen met de economische groei die er al jaren aanhoudt. Er heerst ook politieke stabiliteit, wat onontbeerlijk is om succesvol te kunnen investeren. Tegelijkertijd is er een tekort aan residentiële wooneenheden. Neem nu de hoofdstad Warschau, voorlopig de enige plek in Polen waar we onze activiteiten zullen ontplooien. Er is heel wat kantoorruimte die bijgebouwd wordt. Dat beantwoordt een reële vraag. Maar de mensen die er werken, moeten ook ergens wonen. Bovendien merken we dat parallel met de loonstijging de lat inzake woonkwaliteit ook hoger komt te liggen. Nog steeds zie je heel wat van die woonblokken, zoals destijds typisch voor het Oostblok. Mensen wonen in dergelijke woonblokken bij gebrek aan een fris en eigentijds alternatief. En dat laatste willen wij met onze projecten aanbieden.”


WILLEM DECLERCQ, CFO BIJ GROEP HUYZENTRUYT

 

"We gaan voor een omzetverdubbeling. We willen dat resultaat deels in België realiseren, en deels in Polen, onze eerste buitenlandse ervaring."

GROEI FINANCIEREN

We durven aannemen dat aan de tafel waar een bedrijf dergelijke beslissingen neemt, de rol van de CFO aanzienlijk is? “Je kan pas van start gaan als het financiële plaatje klopt, dat is hier niet anders”, stelt Willem Declercq. “Je mag ook niet vergeten dat we in een erg kapitaalintensieve sector actief zijn. Wij moeten al forse investeringen doen, nog voor we één euro verdienen. Anders gesteld: wil je een project opstarten, dan moet je daar financiering voor vinden. Op dat vlak is onze aanpak in België anders dan in Polen. In eigen land komt het volledige eigen vermogen uit de groep zelf, en komt de externe financiering enkel van de banken. Vorig jaar wilden we meer woningen op stock bouwen, en we hadden ingecalculeerd dat hierdoor onze voorraad zou stijgen. Maar die woningen in aanbouw trokken heel wat klanten aan, en we verkochten de huizen sneller dan we ze konden bouwen, waardoor er dus toch minder voorraad zal zijn.” Maar in Polen pakt u het anders aan? “Klopt, daar doen we ook een beroep op Belgische investeerders die kapitaal inbrengen. Er is een grote vraag uit die hoek om in Polen te investeren, wat niet echt kan verbazen. Die investeerders zien dezelfde opportuniteiten als wij in Polen. Ze worden door dezelfde analyse gedreven. Vergeet ook niet dat Polen geen terra incognita is voor vastgoedinvesteringen. Verschillende ontwikkelaars zijn er al aanwezig, waardoor de nodige knowhow er is, en wij er eveneens gebruik van kunnen maken.”

ONDERSTEUNENDE DIENST

Laten we even terugkeren naar de plaats van de CFO in het ruimere verhaal. En vooral hoe hij mee de volgende hoofdstukken wil schrijven. Wat zijn de belangrijkste projecten die op de agenda staan? “Ervoor zorgen dat het kader voor ons ambitieus groeiproject afgerond raakt”, antwoordt Willem Declercq. “Eerst en vooral de financiering. Wat het Belgische luik betreft, zijn we financieel rond, maar voor Polen ben ik nog bezig met het opzetten van de structuren voor de investeerders. Daarnaast blijft IT een belangrijk aandachtspunt. Dit jaar staat een volledige switch van het IT-systeem op de planning, waarbij de klemtoon zal liggen op de projectopvolging en niet meer op de aannemerij. Bovendien implementeren we de tool BrightAnalytics met realtime data, wat ons in staat stelt snel te schakelen. Een gebruiksvriendelijke rapportage tool is dan ook fundamenteel om iedereen die beslissingen neemt te ondersteunen. En ook dat is eigen aan de cultuurveranderingen binnen het bedrijf. Vroeger had finance een controlecultuur, maar dat evolueerde in de richting van een ondersteunende dienst.”EFFICIËNTIEVERHOGING MAAKT DEEL UIT VAN ONZE BEDRIJFSCULTUUR

 
"De markt van betaalbaar wonen is een concurrentiële markt, geen enkele speler die het zal ontkennen”, stelt Willem Declercq. “Wil je daarin rendabel zijn, dan moet je ervoor zorgen dat je als organisatie geen onnodig vet meesleept. Je overheadkosten moeten in het centrum van de belangstelling staan. Je moet de processen in vraag stellen. Systematisch hebben we ons de vraag gesteld hoe we nog efficiënter kunnen werken. Vaak zit het antwoord in digitalisering en informatisering, domeinen waar nog ruimte voor verbetering is. Daar is trouwens een ruim budget voor uitgetrokken. Als CFO ben ik ook verantwoordelijk voor IT. Vroeger stond ons ERP-systeem centraal, maar dat was er één van een aannemer. Vandaag hebben we een CRM van een projectontwikkelaar. Die ERP om de bouwwerken op te volgen is niet langer het leidende systeem. Maar om die efficiëntieverhoging en dus ook kostenreductie te maximaliseren is meer nodig: een cultuurverschuiving. We zijn geëvolueerd naar een cultuur van algemene betrokkenheid. Iedereen heeft zijn doelstellingen en verantwoordelijkheden. En pas wanneer iedereen die ook opneemt, kunnen we ten volle het verschil maken. Maar begrijp me niet verkeerd. Je moet ambitieus zijn, maar het kan niet de bedoeling zijn dat collega’s vertrekken. We willen vooral ook een great place to work zijn en maakten ook budget vrij om onze medewerkers op te leiden in het nieuwe traject.”


Comments


bottom of page