top of page

Kandidaat BFT: AB Inbev
AB Inbev is de grootste bierproducent ter wereld en is de grootste beursgenoteerde onderneming van België. Zowel de Globale als de Zone Europa hoofdzetel bevinden zich in Leuven, waar de geschiedenis van de brouwer teruggaat tot 1366.


Focus van het dossier

Voor 2019 werd er een nieuwe groeistrategie voor zowel AB Inbev Zone Europa als voor België geformuleerd. Deze nieuwe strategie maakten een aantal ingrijpende veranderingen binnen de verschillende teams in de zone en de landen noodzakelijk.


Het Integrated Business Planning Project

Met name de samenwerking tussen de verkoop, productie, logistieke en financiële teams moest grondig verbeteren. Eén van de pijlers van die verbetering is het “Integrated Business Planning” project “Cerebro”. Dit project werd opgestart in België en door het lokale Finance team getrokken, momenteel wordt het nog verder uitgerold over de rest van Europa. Er werden vanaf de aanvang van het project drie hoofddoelen vastgelegd: connected planning, data standaardisatie en informatie democratisering.


Verbreek silo’s!

Het belangrijkste was om zo snel mogelijk silo’s te doorbreken en alle departementen met dezelfde gegevens op hetzelfde moment te laten werken. Traditioneel maakte elk departement onafhankelijk en in zijn eigen tools hun forecasts en variantie analyses. Die werden dan via Excel bestanden en opnieuw niet geïntegreerde systemen verder gedeeld. In totaal leefden er meer dan 600 verschillende Excel modellen en werden er meer dan 100 consolidaties van data tussen verschillende teams en bronnen uitgevoerd.

Dankzij het project werden de verschillende departementen samen gebracht en werd ervoor gezorgd dat gegevens transparant en makkelijk tussen de Commerciële teams, Productie, Logistiek en Finance kon vloeien. We hebben er ook voor gezorgd dat het forecasting proces veel meer automatisch verloopt, meteen in de nieuwe tools gemaakt kan worden en automatisch gelinkt kan worden aan de financials. Zo weten wij van zodra er iets verandert in de forecast van een departement wat de financiële impact is. Op die manier kunnen we een commerciële beslissing op logistiek & productievlak beter begeleiden en weten we ook meteen de impact op de kosten. Op die manier groeide ons Finance team veel meer uit tot “business partner” in plaats van “number crunchers”.

Standaardisatie is een must!

Het Finance team heeft een centrale rol in het project en werkte de nieuwe processen uit. Er is sterk ingezet op gestandaardiseerde processen en data modellen tussen verschillende afdelingen om op die manier de volledige P&L veel beter te kunnen plannen. Ook de cash flow forecasting werd grondig aangepakt en geconnecteerd met de centrale P&L en de productie, logistieke en commerciële planning. Dit alles zou onmogelijk geweest zijn zonder een verregaande standaardisatie van de onderliggende processen en van de data.

Het project werd ondersteund door onze IT organisatie die op een “agile methode” werkte en via “sprints” snel delen van het project vroeg kon opleveren. Dit had als voordeel dat we veel sneller de verbeteringen konden tonen (en op die manier onze business stakeholders overtuigen) en ook flexibel het model konden aanpassen.


Informatie ter beschikking van iedereen!

Finaal is het nu ook mogelijk om management dashboards en meer gedetailleerde rapporten sneller te delen en dit op een eenvoudigere manier. Gebruikers uit de business kunnen nu zelf rapporten openen, variantie rapporten analyseren en financiële gevolgen van beslissingen simuleren.What’s next?

Voor de volgende jaren willen we nog verder inzetten op Artificiële intelligentie en Machine learning om zodoende de forecasts meer accuraat te maken en ook de financiële analyses verder te automatiseren. AB Inbev heeft een “Global Analytics Center” in India waarin we specifieke resources hebben om dit verder te ontwikkelen. Alles met als einddoel om meer tijd te kunnen spenderen aan het creëren van toegevoegde waarde samen met de business.

Comments


bottom of page