top of page

“De rol van finance gaat veel verder dan slechts sustainable reporting”De internationale dierengezondheidsonderneming Zoetis bouwt de fundamenten van zijn globale duurzaamheidsstrategie telkens verder uit. Luc Hennuy, finance director Zoetis België en Manufacturing en Supply Finance lead, ziet voor zowel globale als lokale initiatieven een rol weggelegd. “Onze doelstellingen zijn ambitieus, en tonen onze drive en toewijding. En finance speelt meer dan een pure rapporteringsrol hierin.”


Het duurzaam ondernemen zit in het bloed van Zoetis. 9 van de 28 productiesites zijn op dit moment al operationeel met 100 procent hernieuwbare energie. Daarnaast worden de kantoren in Zaventem en Dublin – waar het grootste kantoor buiten de Verenigde Staten aangedrveven met 100 procent hernieuwbare elektriciteit.


“Er is een stijgende communicatie en telkens meer aandacht voor duurzaamheid, en het moet gewoon ook als we een gezondere leefwereld willen voor mens en dier”, zegt Luc Hennuy. Hennuy is behalve financieel directeur van Zoetis België ook global compliance lead voor Zoetis Global Manufacturing and Supply Finance-organisatie. “Behalve het ondersteunen van specifieke projecten voor interne controle, bestaat dit ook in het testen van interne controles en het verzekeren van de SOX-standaarden. Dit om aan de hoge compliance-standaard te voldoen. Op die manier bereiden we de organisatie voor voor externe en interne audit en om problemen te voorkomen.” Op vlak van duurzaamheid is Hennuy heel duidelijk: “We komen niet gewoon tegemoet aan wat nu of straks van ons wordt verwacht. Het kadert allemaal in de drive van het bedrijf om op vlak van duurzaamheid onze inzet te maximaliseren.”


Zorg, innovatie en bescherming


Om de ESG-doelen van Zoetis te ondersteunen en te bereiken introduceerde het bedrijf ‘Driven To Care’, een langetermijninitiatief dat gealigneerd is op de SDG’s. De duurzaamheidsinspanningen zijn ontworpen in drie deeldomeinen: care & collaboration in our communities, innovation in animal health en the drive to protect our planet. “Care & collaboration gaat over de duurzaamheidsuitdagingen die zowel dieren als mensen impacteren en het snel ontwikkelen van nieuwe vaccins. Ook voor nieuwe ziektes. Dierengezondheid blijft immers de primaire focus. COVID-19 is hier een goed voorbeeld van want Zoetis ontwikkelde heel snel een experimenteel vaccin voor wanneer het virus dieren zou hebben geïmpacteerd. Het is bijvoorbeeld ook een bewuste doelstelling om antibioticagebruik te verminderen. Daarnaast creëerden we de Zoetis Foundation om veterinairs en veehouders te ondersteunen met 35 miljoen euro aan investeringen over 5 jaar. In 2020 investeerde onze gemeenschap: 6 miljoen dollar in dieren en mensen die ze ondersteunen, 9,6 procent van deze investeringen ondersteunde het verlichten van de COVID-crisis, 1,83 miljoen dollar werd gedoneerd aan dieren die betrokken waren bij rampen, 934.000 dollar werd gegeven aan beurzen voor veterinairs waardoor meer dan 400 studenten werden ondersteund, alsook 974.000 dollar geïnvesteerd in nieuwe opleidingsinitiatieven voor veterinairs.”


Benchmarks: initiatieven wereldwijd


Met drive to protect our planet heeft Zoetis de doelstelling om globaal het meest duurzame dierenbedrijf te zijn. “Simpel gesteld, nemen we de input van onze klanten, collega’s, investeerders, en andere stakeholders mee wanneer we onze doelen stellen. Een gezonde toekomst creëren, doen we door voor onze gemeenschappen te zorgen, het innoveren in dierengezondheid en finaal onze planeet te beschermen. Met Zoetis gaan we naar koolstofneutraliteit in 2030. We hebben ons ook geëngageerd in het RE100 (een globaal corporate hernieuwbare energie-initiatief, red.) om tegen 2030 naar hernieuwbare energie te gaan.”


“Om deze doelen te realiseren, rekenen we ook op de initiatieven die genomen worden in onze fabrieken en kantoren wereldwijd”, stelt Hennuy. “Door naar koolstofneutraliteit te gaan in 2030 hebben we het initieel doel 20 jaar naar voor geschoven. We houden hoogte van de meest recente evoluties op dit vlak en maken deel uit van een netwerk van organisaties dat kijkt naar de te hanteren standaarden om zo onze eigen doelstellingen te bepalen. Er is een sustainability leader in het ZET (Zoetis Executive Team, red.), Jeanette Ferran Astorga. Zij houdt high level toezicht op onze initiatieven en is een directe peer van onze Global CFO.”


SASB en TCFD


Voor de finance-afdeling hebben de ESG-doelstellingen eveneens implicaties. “In de eerste plaats ter ondersteuning van deze”, vertelt Hennuy. “ESG heeft een kostprijs. We moeten verzekeren dat de inspanningen om de doelen te behalen in het budget en onze forecasts zijn opgenomen. Zowel op vlak van investeringen alsook de initiatieven zelf, en het verzekeren van financiering om bijvoorbeeld onze energiebesparingen te behalen. Zo investeren we in onze productiesites om over te schakelen naar lagere energieconsumptie. We hebben koeltorens die van nature veel energie consumeren en moeten deze met nieuwe technologie uitrusten. Dit alles moet worden gefinancierd. Finance is vanwege deze insteek op een bepaald moment sowieso betrokken bij duurzame projecten. We maken deze investeringen ook te gelde waar we de grootste impact kunnen hebben. Finance helpt mee evalueren waar we staan in dit proces en of we op het juist pad richting onze doelstellingen blijven. Deze rapporteringsdoelen worden behaald door de samenwerking met, en het ondersteunen van, de corporate audits. Daarnaast is er ook een partnership om de ESG disclosure standaarden te aligneren voor onze investeerders. Hier richten we ons voor op twee duurzaamheidsframeworks: SASB (Sustainability Accountants Standards Board) en TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosure) die onze duurzaamheidsrapportering ondersteunen.”


Hoe wordt duurzaamheid dan precies gemeten bij Zoetis? “Het is gemakkelijk om te zeggen dat we koolstofneutraal zullen zijn of hernieuwbare energie zullen gebruiken, maar het moet ook kunnen worden aangetoond. Hierin hebben we drie bepalende elementen: carbon footprint minimaliseren, packaging en de duurzaamheid in onze locaties zelf. Daarin hebben we de KPI om tegen 2025 de energie al te verminderen in onze productiesites met 5 procent tegen 2025. We herontdekken ook het werkreizen en herzien onze remote work policy. Onze doelstelling is om onze transportemissie hier te verminderen met 25 procent. Ook dat is een duidelijke KPI.”


“Als we kijken naar packaging designs zijn ook de nodige groepen ontwikkeld om onze noden, de klantennoden, en het duurzaam perspectief hierin te integreren. In onze locaties zijn we aan het overschakelen op het gebruik van zonnepanelen, het weren van oude energie-uitrusting, overschakelen op LED, … Daarnaast verminderen we ook de waterconsumptie en verhogen we de kwaliteit van het water. We reduceren ook de farmaceutische middelen, die we niet kunnen vermijden tijdens onze productie. Net als het verminderen van onze afval, door meer in te zetten op onze recyclageprocessen. Al deze initiatieven steunen onze ESG-doelstellingen en worden ook gemonitord.”


Lokale initiatieven


“Behalve globale initiatieven initieert finance ook een aantal lokale initiatieven”, zegt Hennuy. “We hebben bijvoorbeeld het lokaal climate acounting-initatief in één van onze productiesites. Daarbij rapporteren we de directe en indirecte emissie, alsook de uitstoot van derde partijen. Alle GL-accounts zijn gekoppeld aan corresponderende CO2-equivalenten, en kosten worden omgerekend naar de impact in tonnen CO2. Dit toont aan hoe we aligneren met de ESG Disclosure Standaarden voor investeerders, inclusief SASB en TCFD. Finance toont zo dat het niet alleen om de cijfers gaat. Het zorgt ervoor en verzekert dat onze ‘drive to care’ niet alleen holle woorden op papier blijven. Finance zorgt er mee voor dat iedereen in het bedrijf toegewijd is aan de richting waarin we aan het bewegen zijn.”


En komen er in de toekomst ook sustainability leaders of verantwoordelijken in de Europese entiteiten van Zoetis? “We hebben al sustainability collega’s in ons team”, zegt Hennuy. “Zo is er een EHS-team in Louvain-la-Neuve, dat ook prioriteit geeft aan energievoorzieningen van duurzame bedrijven. We hebben een globaal sustainability team in de Verenigde Staten en we weten dat we in de nabije toekomst telkens hogere rapporteringsnoden zullen kennen. En dus stijgende doelstellingen. In elk geval blijft finance samenwerking met de duurzaamheidsleiders om te verzekeren dat we de beste aanpak hanteren om onze ambitieuze objectieven te behalen.”


Over Zoetis


Als het leidend internationaal dierengezondheidsbedrijf heeft Zoetis slechts één doel: het voeden van de wereld en de mensheid door middel van geavanceerde zorg voor dieren. De groep heeft een groots portfolio aan medicijnen, vaccins, diagnosestellingen en technologie waarmee het een verschil maakt in meer dan 100 landen. Zoetis is een Fortune 500-bedrijf en telt ongeveer 12.100 medewerkers.


Biografie


Luc Hennuy startte zijn carrière bij PwC als finance-consultant en vervolgde na de overname van IBM zijn pad in de finance-audit. Hij werkte er ruim 12 jaar. Daarna ging Hennuy aan de slag bij Astra Zeneca waar hij ongeveer 3 jaar aan de slag was in een compliance-functie voor de professionele en medische dienstverleningstak voor België en daarna de Benelux. Hij was er ook voor een korte periode project manager. In augustus 2014 begon Hennuy zijn traject bij Zoetis als finance compliance lead in de SOX-implementatie bij Zoetis België. SOX is een Amerikaanse wetgeving dat Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen verplicht een interne rapporteringscontrole doet opnemen in de jaarrekeningen. “Zoetis België is een sleutelcomponent in grootte en rapportering voor de geconsolideerde financial statement in de Verenigde Staten”, duidt Hennuy. “Dat is één van de redenen waarom we hier als eerste de implementatie hebben gedaan. Daarna deed ik ook de ondersteuning in de rest van Europa en werd ik finaal verantwoordelijk voor de globale compliance functie.” Bijna anderhalf jaar geleden nam Hennuy ook de rol van financieel directeur op voor Zoetis België. “Deze activiteit richt zich tot dusver op het grootboek, de taks, en specifieke finance-projecten.”


Comentários


bottom of page