top of page

Stow en Mavu Robotics: Finance bij Zusterentiteiten: Specifieke Businessnoden staan centraal

#264 CFO magazine, interview met Tom Gysens, CFO Stow group en Eric Maes, Finance Director Movu Robotics
 

Uit de schoot van rekkenbouwer Stow zag de automatiserings- en roboticazusterdivisie Movu Robotics vorig jaar het levenslicht. Maar hoe autonoom richt je het financieel beheer van zo’n nieuw bedrijf in? Welke verantwoordelijkheden wijs je toe aan de entiteit en welke taken stroomlijn je best op groepsniveau? “Het komt erop aan de rollen toe te wijzen die aansluiten bij de specifieke noden van elke groeifase, met als doel de business optimaal te ondersteunen”, zeggen Eric Maes, Finance Director van Movu Robotics en Tom Gysens, CFO bij de overkoepelende Stow Group.


Tom Gysens, CFO bij Stow group en Eric maes, Finance director bij Movu Robotics


MEDEWERKERS: 260

OMZET: 50 MILJOEN EURO


Stow geniet al vele jaren een wereldwijde reputatie op het vlak van het ontwerpen, produceren en implementeren van geavanceerde opslagoplossingen en magazijnrekken. Ruim vijf jaar geleden lanceerde de onderneming haar eerste palletshuttle. Op korte tijd schakelde de nieuwe robotica- en automatiseringstak Stow Robotics – het huidige Movu Robotics - enkele versnellingen hoger. De jonge divisie groeide als kool en bereikte in geen tijd de status van scale-up. Op drie jaar tijd dikte de omzet aan van 50 miljoen euro in 2022 naar een prognose van 200 miljoen euro in 2024. CFO Tom Gysens vormt één van de drijvende krachten achter dat verhaal. “Toen ik in 2019 bij Stow startte, was er zelfs nog geen sprake van een automatisatiepoot. Het succes van onze eerste shuttle bevestigde het grote potentieel. Aangezien het grote publiek Stow spontaan associeert met onze activiteiten als rekkenbouwer, positioneerden we de robotisering en automatisatie als een apart merk met een geheel eigen marktfocus”, blikt de CFO terug.


VERSTERKENDE ENTITEITEN

Om de nieuwe bedrijfstak te ondersteunen, bouwde Stow Group voor zijn robotica- en automatiseringsdivisie een finance team uit. Met Eric Maes kwam een finance director aan boord met een jarenlange ervaring binnen de wereld van magazijnautomatisatie. “Typerend voor de sector is de projectgedreven benadering. Waar de rekkenactiviteiten eerder statisch zijn en de fabricage en assemblage centraal staan, kent Movu Robotics ook een belangrijke automatisatie- en softwaredimensie.” Het voortraject van elk project is cruciaal. “Het is belangrijk om die dynamiek te begrijpen. De rol van finance bestaat er vooral in om de projecten te beheren en op te volgen: zijn de evoluties wel in lijn met de verwachtingen? Of met andere woorden, hoe verhouden de actuals zich ten opzichte van de forecasts? Je moet een helikopterkijk hanteren, maar tegelijk voeling hebben met wat er op projectniveau gebeurt.” Stow en Movu Robotics opereren niet volledig naast elkaar. “Meer nog: beide entiteiten versterken elkaar”, licht de CFO toe. “Movu Robotics realiseert zijn oplossingen binnen magazijnomgevingen. Naast robots en shuttles is er ook nood aan rekken, waarbinnen onze systemen bewegen. Stow vormt dus ook een strategische interne leverancier voor Movu Robotics. Het succes van Movu Robotics heeft bijgevolg een gunstig effect op zowel de rekkendivisie als de groep in haar geheel.”


 

“De financiële organisaties staan los van elkaar, maar treden voortdurend in dialoog. De businessnoden staan centraal.”

Eric Maes Finance Director bij Movu Robobtics

 

BIO: ERIC MAES vatte zijn loopbaan aan bij EY. Hij maakte kennis met de automisatiewereld bij Egemin, nu Dematic, waar hij verschillende posities bekleedde: van accounting manager tot senior director finance. Na de integratie van Dematic binnen de KION Group bleef hij er nog bijna een jaar aan boord. Na een zijsprong in de wereld van de zorgcentra, koos hij in september 2022 voor een nieuwe uitdaging als finance director bij Movu Robotics.
BUSINESSPECIFIEK VERSUS ALGEMEEN SPECIALISTENWERK

Op het vlak van finance zijn Stow en Movu Robotics gedeeltelijk aan elkaar gelinkt. Tom Gysens verduidelijkt: “De financiële afdeling van Stow Group opereert voor taken als taks en btw als een shared service center voor Stow en Movu Robotics. In grote lijnen kan je stellen dat we alle businessspecifieke taken binnen Movu Robotics stroomlijnen en algemeen specialistenwerk op groepsniveau faciliteren.” De verhoudingen zijn niet in steen gebeiteld en hangen af van de groeifase waarin Movu Robotics zich bevindt. “Het komt erop aan de rollen toe te wijzen die aansluiten bij de specifieke noden van elke groeifase, met als doel de business optimaal te ondersteunen. Het luik boekhouding verhuist nu bijvoorbeeld stapsgewijs naar het divisieniveau.” Eric Maes geeft aan dat Stow Group alle processen in hun totaliteit bekijkt. De financiële organisaties staan los van elkaar, maar treden voortdurend in dialoog. De businessnoden staan centraal.”
 

“We moeten ervoor zorgen dat de trein snel kan rijden, maar op een gecontroleerde manier. Daarbij is het belangrijk om de business te ondersteunen en de risico’s te beperken.”

Tom Gysens, CFO bij Stow Group

 

BIO : TOM GYSENS werkte zeven jaar als auditmanager bij PwC. Daarna startte bij als group controller bij Beaulieu International Group. In 2018 trad hij er aan als CFO. Die rol vertolkte hij ook bij Balta Group en tot op heden bij Stow Group.SUPERMARKT VAN AUTOMATISATIE

Het opmerkelijke pand langs de E17 dat tot voor enkele jaren de drukkerij van DPG Media in Lokeren huisvestte, onderging een metamorfose tot het state-of-the-art belevingscenter van Movu Robotics. Het baken biedt de mogelijkheid om alle automatisatieoplossingen te testen en aan (potentiële) klanten voor te stellen. Daarnaast biedt het gebouw ruimte aan de afdelingen R&D, engineering, productie en administratie. “De financiering van dit gebouw komt volledig vanuit de Stow Group, die daartoe eigen middelen aanwendde, aangevuld met de beschikbare lijnen bij financiële instellingen”, geeft Eric Maes aan. “Voor andere investeringen doen we eveneens een beroep op de groepsfinanciering.” Het team van Eric Maes telt een business controller, een projectcontroller en een accountant. In de Verenigde Staten zijn drie medewerkers verantwoordelijk voor het financieel beheer van de lokale activiteiten van Movu Robotics en Stow. Als gevolg van de overname van het Franse iFollow telt Movu Robotics ook twee financiële teamleden bij onze zuiderburen. “Op het vlak van overnames zetten we vooral in op technologie”, licht Tom Gysens toe. “Schaalbaarheid en flexibiliteit vormen de sleutelwoorden. We willen fungeren als een soort supermarkt van automatisatie, waar iedereen met de intentie om te automatiseren een antwoord vindt. Elk magazijn ter wereld, groot of klein, kan, wat de dimensies ook zijn, langs die weg productiever, efficiënter en succesvoller opereren. Met onze slogan ‘No warehouse left behind’ duiden we dat ook meer bescheiden kmo’s de mogelijkheid krijgen om te automatiseren. Bovendien zetten we in op een lager energieverbruik en hanteren we kortere implementatietijden dan de meeste andere spelers.”


FORECASTING MET BEPERKTE HISTORIEK

Movu Robotics mag dan wel kwantumsprongen hebben gemaakt, het marktaandeel van het bedrijf blijft vooralsnog relatief gering. “We beschikken over de geknipte technologieën en de marktvijver is mondiaal en zeer breed, gezien het nijpende tekort aan arbeidskrachten en het streven naar kostenefficiëntie in elke branche”, stellen onze gesprekspartners. De vraag luidt in hoeverre Movu Robotics over handvaten beschikt om zijn groeiritme te voorspellen. “Het voordeel is dat we binnen een projectbusiness opereren”, duidt Eric Maes. “Onze orderportefeuille leert ons dus al veel over de verwachtingen voor de volgende maanden.” “We vertalen onze kortetermijnforecasts in een businessplanning met een middellange horizon. Daarnaast raadplegen we ook marktstudies. Aan kostenzijde investeren we voortdurend in productontwikkeling. Ik heb een nauw contact met de business om na te gaan waar we moeten opschalen en bijvoorbeeld extra mensen moeten aantrekken om onze doelstellingen te verwezenlijken.” De rol van finance bestaat erin de groei mee te helpen vormgeven. “We moeten ervoor zorgen dat de trein snel kan rijden, maar op een gecontroleerde manier. Daarbij is het belangrijk om de business te ondersteunen en risico’s te beperken, bijvoorbeeld op het vlak van credit management. Finance is een echte business enabler. Hoe dichter we bij de operationele teams en sales staan, hoe groter de rol die de financiële afdeling kan spelen”, geeft Tom Gysens aan. SAP S/4HANA Dat de business van Movu Robotics een eigen dynamiek kent, blijkt ook uit de implementatie van SAP S/4HANA. “Stow blijft voorlopig bij het vertrouwde SAP, dat historisch afgestemd is op de noden van onze rekkenbusiness. Met SAP S/4HANA kiest Movu Robotics voor een schaalbare ERP, die onze groei ondersteunt. Aangezien Movu Robotics een jong bedrijf is, verloopt de implementatie een stuk vlotter ten opzichte van ondernemingen met historisch gegroeide processen en software. Wij implementeren


SAP S/4HANA

en werken de processen daarrond uit, eerder dan het ERP-pakket aan te passen aan de processen.” CFO Tom Gysens zag het verhaal van Movu Robotics ontspruiten. “Ik vergelijk het wel eens met de menselijke groeifases. We zijn gestart bij de geboorte en zagen ons kind al snel groeien. Vandaag laat de Stow Group Movu Robotics al wat meer los, maar blijft de groep wel dicht betrokken bij elke nieuwe stap.” De CFO van Stow Group en de finance director van Movu Robotics zitten wekelijks samen. “Al wachten we die meeting niet af om belangrijke zaken te bespreken. Hetzelfde geldt voor de managementmeetings. Wanneer je dan pas vaststelt dat de actuals en forecasts te fel van elkaar afwijken, loop je achter de feiten aan”, aldus Eric Maes. “Binnen een business als de onze is elk project anders. Je moet dus soms durven om dezelfde vraag meermaals te stellen, maar het antwoord dan wel heel snel te verwerken.”


IDEALE POSITIE

Eén van de grootste uitdagingen voor Movu Robotics situeerde zich aanvankelijk op hr-vlak. “We zijn gestart met een dertigtal mensen in 2021 en tellen nu al meer dan driehonderd medewerkers. Op dat vlak fungeert groei als een katalysator. Wanneer potentiële werknemers vaststellen dat je iets moois aan het neerzetten bent, is hun interesse gewekt. Een volgende uitdaging bestond erin om met die verschillende medewerkers één team te kneden. Daar slagen we ook in. Het gaat er soms om het grotere plaatje te zien. Binnen een groeiverhaal moet je bergen beklimmen en dat kan wel eens lastig zijn. Daarom vind ik het belangrijk om samen met onze mensen af en toe achterom te kijken en te aanschouwen waar we vandaan komen. Dan lijkt die berg waar je voor staat plots een heel stuk kleiner.” CFO Tom Gysens houdt van dergelijke queesten. “Ik vind het fijn om aan iets te bouwen. De ervaring heeft me geleerd welke weg je best hanteert en welke keuzes je beter niet maakt. Binnen een nieuwe onderneming of divisie kan je die kennis ten volle aanwenden om nieuwe structuren op te zetten. De financiële organisatie bevindt zich in de ideale positie om de business te ondersteunen en uit te dagen.”


Tekst: Kurt Deman

Foto's: Jerry De Brie

Comentários


bottom of page