top of page

“Wendbaarheid begint met de juiste mindset”

Wil een bedrijf snel en succesvol inspelen op de kansen die zich in de markt aandienen, dan moet het op een wendbare finance-afdeling kunnen rekenen. Maar in de zoektocht naar wendbaarheid ziet finance zich vaak geremd door weinig flexibele IT-systemen.In de eerste aflevering van de reeks webinars rond ‘Agility in finance’ lag de nadruk op de nood aan wendbare systemen. Uit onderzoek van CFO Magazine en Workday blijkt dat de gemiddelde Belgische CFO die wendbaarheid zoekt in tools die hij met de ERP-omgeving integreert. De overgrote meerderheid van de Belgische CFO’s (87%) beschikt vandaag over ERP. Daarvan werkt 85% met een klassiek, server-based systeem. Traditionele ERP heeft echter geen al te goede reputatie op het vlak van wendbaarheid. “Klopt”, zegt Frederic Portal, Solution Marketing Director EMEA Financials bij Workday, “waarop de CFO zijn heil zoekt in extra tools.” De theorie van best-of-breed leidt in de praktijk echter vooral tot extra complexiteit, hogere IT-kosten en meer risico op het vlak van beveiliging.

Minder complexiteit

Dan biedt de cloud volgens Workday een veel eenvoudiger alternatief. De abonnementsformule maakt de kosten voorspelbaar. Om met een cloudoplossing te starten is verder alleen wat configuratie en training nodig. “De cloud is dus per definitie meer agile en minder complex”, stelt Frederic Portal. “Daarin schuilt de belangrijkste toegevoegde waarde voor de business. Omdat de kopzorgen van server-based IT wegvallen, krijgt finance meer vrije baan om de rol in te vullen die de business van finance verwacht: die van businesspartner.” In vergelijking met andere landen blijkt de appetijt voor de cloud bij ons nog niet echt groot. “De Verenigde Staten zijn de onbetwiste koplopers”, vervolgt Frederic Portal. “Op het vlak van cloud hebben ze zes à zeven jaar voorsprong op de rest van de markt.” In de voetsporen van de VS volgt het VK, daarna Frankrijk en Duitsland. België bevindt zich verderop in het peloton, in het gezelschap van onder meer Nederland, Italië en Spanje.

De verwachting is dat de coronacrisis de adoptie van cloudtoepassingen in een stroomversnelling brengt. De crisis zorgt voor een schokeffect, ook bij finance. “Plots is alles anders”, zegt Frederic Portal. “Iedereen werkt thuis, van op afstand. In één klap blijkt telewerken – en dus de cloud – de norm.” Tegelijk stelt de crisis de behoefte aan wendbaarheid op scherp. “Finance moet de business vandaag heel snel met diverse scenario’s ondersteunen: een scenario voor de komende tien dagen, één voor dertig dagen, één voor twee maanden, één voor een gedeeltelijke heropstart, enzovoort, enzovoort. Net zoals de business zich nu bijzonder flexibel moet opstellen, moet ook finance over de wendbaarheid beschikken om daarbij de juiste ondersteuning te bieden.”

Wendbare cultuur

En net in die omstandigheden moet de CFO zich zien te redden met de bestaande, grotendeels server-based systemen. Bovendien laten die systemen zich niet in één-twee-drie vervangen. Behalve de systemen speelt ook de data daar een belangrijke rol. Finance is afhankelijk van de directe beschikbaarheid en de juistheid van de data. “Om wendbaar te kunnen zijn, moet je liefst real time over de gegevens kunnen beschikken. Een cloudsysteem maakt het mogelijk dat iedereen, waar ook ter wereld, met dezelfde actuele data werkt. Bij een on-prem omgeving komen cijfers en achterliggende gegevens uit verschillende systemen, vaak in verschillende formats. Als je die bij elkaar hebt, is het nog maar de vraag hoe actueel en accuraat die zijn. Bij een cloudsysteem heb je ‘één bron van waarheid’.”

Maar wendbaarheid zit niet alleen in de systemen of de data. “De CFO kan het echte verschil maken”, stelt Frederic Portal. “Het gaat erom leiderschap te tonen. Je kunt ook wendbaarheid inbouwen in de processen. Bovenal gaat het erom een wendbare cultuur te ontwikkelen, waarbij finance en de business elkaars taal leren begrijpen en voluit inzetten op samenwerking.” Tegelijk breidt het actieterrein van finance zich verder uit, waarbij de business vraagt naar een CFO die mee nadenkt over investeringen, risicobeheer, enzovoort. “Op dat vlak zien we dat de Belgische CFO veel interesse toont voor onder meer voorspellende analyses en in-memory computing met real-time data”, besluit Frederic Portal. “Toch komt de juiste mindset op de eerste plaats. Mensen veranderen immers niet graag. Maar eenmaal het inzicht er is, kun je met technologie een heel mooie toegevoegde waarde neerzetten.”

Alle resultaten van de studie van CFO Magazine en Workday zijn na te lezen in de whitepaper ‘Agility in finance’. Vraag uw exemplaar hier aan.

De webinar ‘Agility in finance’ kunt u hier herbekijken.

Comments


bottom of page