Barco8FutureProofAwardJDB.jpg

Finance functie van Barco
is future proof gecertifieerd

Barco is het eerste bedrijf in België dat een certificaat heeft ontvangen voor een future proof finance functie. Het certificaat is de validering van het succesvol doorlopen van een exhaustief assessmentdat alle aspecten van de werking van de finance functie onder de loep neemt. Het assessment en certificaat is een initiatief van Financial Media (o.a. uitgever van CFO Magazine), Deloitte en Tilburg University – Tias.

RondeTafelTransportLogistiek20JDB_edited.jpg
BYFT2021_EmyElleboog_86.jpg
Breydel8DeKeyserIvanJDB.jpg

Welke grote sprongen heeft de zaakvoerder van Breydel gemaakt in zijn carrière? Tijdens de KMO Finance Lab op 13 december deelt hij zijn verhaal en welke financiële gevolgen daarbij kwamen kijken. Daarop volgt een rondleiding in de productie. Schrijf je nu in!

BFT2022_EmyElleboog_174.jpg

Heeft u een top team en bent u trots op de verwezenlijkingen die u de voorbije jaren met uw finance team realiseerde? Vindt u dat uw medewerkers eens in de spotlights moeten komen om hun harde werk te belonen? 

Stel u dan kandidaat voor de Best Finance Team of the Year awards!

Branded content

"De laatste twee jaar deed transport het heel goed..."

... maar nu is het afwachten hoe het verder zal evolueren. De inflatie en recessie zullen in het eerstvolgend kwartaal een rol spelen in Europa. We kijken naar welke impact dit zal hebben. Daarnaast komen er steeds meer ESG-verwachtingen. De sector lijkt het succes van de voorbije periode niet lineair te kunnen doortrekken. 

Jonge financials stappen in de schoenen van 3 CFOs

Bent u een jonge finance professional met ambitie? Dan is Best Young Finance Team zeker iets voor u! Een tweedaagse bootcamp, waarin de deelnemers ondergedompeld worden in de wereld van de CFO, wordt vervolgd met intensief teamwerk: de teams krijgen drie real-life challenges voorgeschoteld door top CFOs.

Sinds 2015 loopt de financiële consolidatie en database voor de management-rapportering bij Cegeka in LucaNet. Rapporterings- en consolidatiespecialist Marijke Nijst prijst de gebruiksvriendelijkheid van de tool en de flexibiliteit om zonder enige specifieke IT-kennis de tool naar de hand van de organisatie te kunnen zetten.

LucaNet is vooral géén
black box

ESG-link in schuldfinanciering Etex

250 Front.jpg

In dit nummer gaan we dieper in op de rol van de finance functie bij Van Mossel Automotive Group in haar verdere veroveringstocht van de lage landen. Daarnaast nemen we onder de loep hoe finance fungeert in private equity-sfeer en hoe HB Antwerp de zoektocht naar financiering verderzet. 

In de extra Future Proof-katern kijken we naar de impact van technologie op de toekomstige finance functie en geven we meer informatie over het Future Proof-certificaat van Barco. 

Bouwmaterialenproducent Etex gaf in juni met (groot) succes een ESG-gerelateerde Schuldscheinlening van 800 miljoen euro uit. Het is de eerste ESG-gerelateerde Schuldscheinuitgifte van de groep en meteen de grootste uitgifte van deze niet-beursgenoteerde leningsovereenkomst door een niet-Duitssprekende onderneming. 

shutterstock_1404124352.jpg
Schermafbeelding 2022-10-04 om 20.03.41.png

Uit ons eigen onderzoek en bevraging blijkt dat nog de helft van de bedrijven niet bezig is met rapporteren van duurzaamheidsinformatie. Veel CFO's blijken ook de EU taxanomy nog niet goed te begrijpen.

Een kat vindt haar jongen niet in de fiscale maatregelen en de subsidieregelingen die innovatie stimuleren. Daardoor laten bedrijven veel geld liggen waar ze misschien wel recht op hebben. In deze podcast krijgt u een helder zicht hoe u best deze problematiek benadert.

CFO Magazine 250

shutterstock_1602048313.png
War for talent.jpg

Ons gedacht: bedenking van de redactie

War for talent begint in de eigen organisatie

 

In een tijd waar crisissen zich snel opeenvolgen, is het meest prangend vraagstuk nog altijd de war for talent. De groeiende schaarste op de arbeidsmarkt naar slimme, technologisch ingestelde en getalenteerde werknemers vormt een groot probleem voor (vaak meer dan alleen) de successie van de fi nance functie. De oplossing hoeft hiervoor niet alleen extern te liggen. De war for talent begint in de eigen organisatie en vraagt een inspanning van zowel de CFO als van zijn/haar medewerkers. 

Aan de kant van de werkgever: meer doen met minder middelen is een trend die al jaren aan de gang is. Vaak betekent dit voor de medewerkers van de finance functie dat ze voldoen aan de verwachtingen dankzij het vergieten van enkele liters bloed, zweet en tranen. Niet enorm bevorderlijk voor de retentie, zeker wanneer we weten dat work-life balance voor de jongere generatie zo belangrijk is. Het is dus zaak voor de fi nance functie om meer

dan ooit in te zetten op effi ci.ntie en automatiseren, zodat de nood aan extra mankracht kan opgevangen worden door vrijgemaakte tijd bij de huidige workforce. Het takenpakket van de medewerkers evolueert weg van repetitieve taken die gerobotiseerd kunnen worden, naar meer analyse en het verlenen van advies aan de verschillende stakeholders. Dat vereist een heel andere skillset. 

 

In plaats van oorlog te voeren naar die ene witte raaf, moeten bedrijven realiseren dat het grootste talentenplatform vooralsnog in de eigen organisatie schuilt. Deze medewerkers bouwden hun ervaring op en worden vaak als super users aanschouwd. Het is essentieel om net hen te hertrainen en herscholen wanneer dit in functie van hun (nieuwe) rol noodzakelijk blijkt. Zijn talentvolle, late generation Y’ers nodig? Absoluut. Zij gaan in de eerste plaats de oplossing zijn voor de vergrijzing van onze samenleving. Maar net omdat ze zo fel gegeerd zijn, en van bij de start al een heel andere werkbeleving voor ogen hebben dan u en ons, kan een organisatie er (nog) niet op bouwen. Opleiden, opleiden, opleiden dus! Heel wat CFO's geven vandaag al aan dat er bij de rekrutering vooral naar de mindset en match met de bedrijfscultuur wordt gekeken. De nodige skills worden achteraf wel aangeleerd.

 

Inzetten op mensen is de boodschap. En dat vraagt aan beide kanten inspanningen. Ook aan de kant van de werknemer dus. Want door die war for talent, is de sollicitant rot verwend geraakt… En na corona zijn veel mensen niet eens meer bereid om al te vaak naar kantoor te komen, wat de band met het bedrijf en de collega’s niet altijd ten goede komt … 

Goede afspraken maken goede vrienden. Schep een duidelijk verwachtingskader en neem de medewerkers mee in de langetermijnvisie van de organisatie. Meer digitalisering betekent meer automatisering, en een aanpassing van de vaardigheden. Investeer in jouw mensen en maak hen klaar voor de transitie die er hoe dan ook zit aan te komen. It’s time to act, it’s time to change!