top of page

Best Finance Team of the Year: Belfius ESG Ambition award.


Op 16 mei zal de jaarlijkse prijsuitreiking van Best Finance Team of the Year weer plaatsvinden. De jury heeft al plaatsgevonden op 18.04.23 en deelt op basis van objectief meetbare criteria vooraf de kandidaten in categorieën in.  Bij elke categorie hoort een award je hebt de Best Finance Team of the Year: Grote organisatie, dan Best Finance Team of the Year: Kleine en middelgrote organisatie en ten slotte de Belfius ESG Ambition Award. Hier stellen wij jullie graag de kandidaten van de Belfius ESG Ambition Award voor. Bij deze award moet de finance functie dus een duidelijke rol spelen in de duurzaamheidsinitiatieven binnen de organisatie.

 

Partena ProfessionalOmzet: 258 miljoen euro

Medewerkers: 1808


Partena Professional begeleidt starters, zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen bij alles wat te maken heeft met personeelsbeheer en de opstart van een zelfstandige/vennootschap. Het doet dat met een mix van expertise, software en consultancy, onder meer rond loonberekening, sociaaljuridische topics en hr-diensten in het algemeen.  
Het Finance team 

Het Finance team, Corporate Services genaamd,  is vaak de initiatiefnemende- en neutrale partij. De meeste projecten en initiatieven die opgestart worden zijn domeinoverschrijdend en transversaal, en hebben een impact op de medewerkers en/of klanten.  Met een dynamisch partnering model  hebben we ervoor gezorgd dat Finance volledig uit zijn isolement kwam en nauw samenwerkt met andere diensten en interne klanten. 


De overname van de Easypay Group

Op 7 februari 2023 werd de Easypay Group met ca 400 medewerkers overgenomen door Partena Professional Group. Doelstelling was om er samen sterker uit te komen dan de bedrijven apart waren aangezien beide bedrijven complementair waren. Naast de complementariteit zag Finance ook heel wat mogelijkheden om door synergieën kostenbesparingen te realiseren.


Bij een overname is een van de sleutels van succes het aan boord houden van de medewerkers en de integratie van de teams. Daarvoor hebben we vanuit de stuurgroep de volgende zaken beslist:

  Het bouwen van onze nieuwe, geïntegreerde structuur door te starten met een wit blad, waar we voor elk departement met beide teams samen een nieuwe structuur hebben  uitgetekend. 

  Per domein hebben we ook een roadmap opgezet en synergieën geïdentificeerd. 

  Daarnaast hebben we een cultuurbarometer gelanceerd om te meten hoe gelijklopend of verschillend beide bedrijfsculturen waren.


New way of working

De voorbije jaren is er sterk ingezet op de nieuwe manier van werken. Het betreft de combinatie van hybride werken (mogelijkheid om van deels van thuis te werken of op flexplekken in andere kantoren) en van onze kantoorruimtes aantrekkelijke werk- en ontmoetingsplaatsen te maken, vertrekkende vanuit de resultaten van een enquête en in nauwe samenwerking met de betrokken medewerkers. Op deze wijze werken we aan onze ESG ambities met een daling van ons energieverbruik, een ondersteuning om zachte mobiliteit te gebruiken en een verhoging van het welzijn van onze medewerkers.


De kostenreductie die we hebben kunnen realiseren door de reductie van kantooroppervlakte (in 2023 enkel al een reductie van méér dan 11.000 m²), wordt bewust deels opnieuw geïnvesteerd in de employee experience, dit om onze retentie en well being verder te verhogen. 


Partena werkt sinds kort (implementatie 2020-2022) volgens een aantal principes van collaborative governance: we zijn geëvolueerd van een piramidestructuur, georganiseerd in silo’s, naar multidisciplinaire cirkels met rollen.  Met deze implementatie krijgt iedereen een stem, wat enorm sterk geapprecieerd wordt in alle teams, binnen het kader van onze 4 strategische doelstellingen en onze waarden. 


 

SteelforceOmzet: 2,5 miljard euro 

Medewerkers: 280


Steelforce is een vooraanstaande wereldwijde speler in de staalhandel, met zijn wortels en hoofdkantoor gevestigd in Antwerpen. De onderneming begon haar reis in 1988 in de stad en onderging in 2006 een rebranding tot Steelforce. Door de jaren heen heeft Steelforce verschillende mijlpalen bereikt, waaronder de opening van diverse kantoren over de hele wereld en de overgang tussen generaties aandeelhouders. Momenteel wordt het bedrijf geleid door de tweede generatie aandeelhouders, terwijl de derde generatie management toetreedt tot het kapitaal van de groep. Bovendien traden in 2017 en 2021 de Japanse trader Marubeni-Itochu Steel toe tot het kapitaal van de groep.


Met een indrukwekkend klantenbestand van meer dan 1000 klanten in 115 landen heeft Steelforce zich gevestigd als een belangrijke speler in het betrouwbaar leveren van staal. De onderneming heeft een opmerkelijke groei doorgemaakt, waarbij haar omzet tussen 2017 en 2021 verdubbelde. Deze consistente groei en sterke marktpositie zijn het resultaat van de voortdurende inspanningen van het bedrijf om haar netwerk te versterken, innovatieve logistieke en financiële oplossingen te ontwikkelen en toegang te krijgen tot nieuwe bron- en afzetmarkten. Steelforce houdt nauwlettend de inhoud van haar portfolio in de gaten en beheert deze zodanig dat het altijd tot de ideale handel kan leiden, zelfs als de externe omstandigheden veranderen.


Duurzaamheid als Bedrijfsfilosofie

Het ESG-verhaal (Environmental, Social, Governance) van Steelforce is een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsfilosofie. Het bedrijf heeft een sterk ESG-beleid ontwikkeld dat niet alleen voldoet aan regelgeving, maar ook commerciële meerwaarde biedt. CFO Magnus Temmerman en een toegewijd team bestaande uit Oxana Dyupina en Shinobu Eguchi staan in voor dit beleid. Het team richt zich op governance, sociale aspecten en milieu-impact, met een specifieke focus op carbon accounting.


Het milieu-aspect van ESG vormde een uitdaging vanwege de complexiteit van de supply chain en de geografische spreiding van zijn activiteiten. Steelforce koos voor een bottom-up benadering van carbon accounting, waarbij elke transactie wordt geanalyseerd om een gedetailleerd beeld te krijgen van de CO2-uitstoot. Dit proces vereiste nauwe samenwerking met leveranciers en een intensieve data-input.


Duurzame Waardecreatie door Financieel Team 

Het financiële team van Steelforce heeft deze inspanningen vertaald naar een waardepropositie voor de commerciële kant van het bedrijf. Door klanten gedetailleerde informatie te bieden over de ecologische voetafdruk van hun aankopen en ontzorging te bieden op het gebied van regulering en carbon accounting, positioneert Steelforce zich als een partner die verder gaat dan alleen de verkoop van staal.


Steelforce onderscheidt zich door echt aan de slag te gaan met de verkregen data en zo meerwaarde te creëren voor de organisatie, haar klanten en de wereld als geheel. 


Met investeringen in de co-creatie van sterke tools voor carbon accounting is Steelforce klaar om haar dienstverlening op dit vlak wereldwijd uit te rollen en zo staalproducenten en eindklanten te ondersteunen in een meer groene, minder uitstootintensieve manier van werken. 

N-sideOmzet: 28 miljoen euro 

Medewerkers: 228


N-SIDE is een wereldleider in het vergroten van de efficiëntie van de biowetenschappen- en energie-industrie door software en diensten te leveren die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren, waardoor de transitie naar een duurzamere wereld wordt vergemakkelijkt. Om dit te bereiken maakt N-SIDE gebruik van haar diepgaande industrie kennis, technische expertise en begrip van toegepaste wiskunde om mondiale farmaceutische en energiebedrijven te helpen hun beslissingen te anticiperen, aan te passen en te optimaliseren.De afgelopen jaren heeft het bedrijf een snelle groei gekend. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de financiële afdeling als geheel. Het financiële team heeft stappen ondernomen om de groei van het bedrijf op een duurzame manier gaande te houden.


FP&A

Er ontstond een toenemende behoefte aan forecasts. Alle soorten forecasts, maar vooral cash forecasts, omdat het bedrijf een duidelijk beeld moest hebben van de kasstromen gedurende het jaar (en over een horizon van twaalf maanden) om indien nodig passende maatregelen te kunnen nemen. Dit impliceert dat N-SIDE in staat is zijn cashbehoeften beter te plannen en wendbaarder te zijn in tijden van hoge cashrotatie.


Naast cash forecasting wordt er veel aandacht besteed aan omzet forecasting op basis van actuals en salesforce data voor nieuwe deals.


Finance heeft naast de klassieke boekhoudkundige P&L (die zich meer richt op de aard van de kosten) ook een management-P&L geïmplementeerd, die het management meer informatie geeft over de winstgevendheid van het bedrijf.


Financiële operaties

Het financiële operationele deel van het team heeft zich vooral gericht op efficiëntiewinst. Finance automatiseerde alles wat ze konden, zodat het team toch maximale toegevoegde waarde kon bieden.

Een andere stap is het internaliseren van het salarisbeheer, omdat dit echt belangrijk is voor de core business. En ook de grootste kostenpost. Dit maakt nu deel uit van de financiële afdeling en is van onschatbare waarde gebleken.


Duurzaamheid

Duurzame groei is voor N-Side heel belangrijk. Met zo’n sterke groei is het belangrijk om te onthouden dat ESG niet alleen over “milieu” gaat, maar veel breder is. N-Side behaalde vier jaar geleden als eerste bedrijf in Wallonië het B Corp-certificaat. Om dit te bereiken zijn naast de milieuaspecten ook de sociale dimensie en governanceaspecten van belang.


Voor de financiële afdeling is consistentie een kernwaarde als het gaat om het realiseren van duurzaamheid. Consistentie is essentieel als je het vertrouwen van investeerders en klanten wilt hebben. Je moet hiervoor aan je eigen organisatie werken, je kunt niet zomaar een duurzaam product verkopen zonder daar in je manier van werken zelf aan te voldoen.


Finance loopt voorop bij initiatieven op het gebied van duurzaamheidsrapportage en werkt momenteel aan onze dubbele materialiteitsmatrix. 

LCL Data CenterOmzet: 29 miljoen euro 

Medewerkers: 45


LCL is een vooraanstaande datacenter operator in België, opgericht in 2002. Met vijf datacenters verspreid over het land, biedt het bedrijf een breed scala aan diensten aan klanten, waaronder: telecombedrijven, System Integrators, bedrijven, dienstverleners en overheidsinstellingen. Met een team van 45 medewerkers legt LCL de nadruk op innovatieve oplossingen, klantenzorg, veiligheid en milieubewustzijn.In 2016 begon LCL aan een Customer intimacy-verhaal, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het versterken van de band met klanten. Dit initiatief werd verder ontwikkeld en verdiept onder leiding van CEO Laurens van Reijen en CFO Steve De Craene. Dit resultereerde in een strategy map die de strategische richting van het bedrijf definieert. In 2021 werd deze strategie geüpdatet en werd een ESG-framework geïntegreerd.


Het ESG-framework, ontwikkeld in samenwerking met KPMG, identificeert ESG-kansen en -risico's en integreert deze in de strategie van LCL. Het bedrijf streeft naar een geïntegreerde waardecreatie op sociaal, milieugerelateerd en financieel gebied. Om medewerkers te betrekken en te informeren, organiseert LCL trainingen en evenementen waarop de strategie actief wordt uitgedragen. De managementteams volgen de voortgang van de strategie en stellen rapporten op, en meetpunten zijn geïntegreerd in het bonussysteem van het bedrijf.


Recentelijk heeft LCL zijn strategie geüpdatet naar een double materiality matrix, waardoor zowel interne als externe ESG-factoren worden meegewogen. Het bedrijf is daarmee goed voorbereid op toekomstige CSRD-rapportering.


Op weg naar duurzaam leidershap

Op milieugebied richt LCL zich op het verminderen van CO2-uitstoot, het verbeteren van energie-efficiëntie en het stimuleren van hernieuwbare energie. Dit omvat onder meer het overschakelen naar duurzame brandstoffen voor noodgeneratoren, het vervangen van dieselwagens door elektrische voertuigen, en het upgraden van koelinstallaties om energieverbruik te verminderen. Het bedrijf streeft naar een reductiedoel van 42% in CO2-uitstoot tegen 2030 en zet zich in voor zero waste en hernieuwbare energieopwekking.


Op sociaal gebied investeert LCL in talentmanagement, biedt het een gelijk loonbeleid, bevordert het diversiteit en inclusie, en volgt het strikt ethische richtlijnen en governancepraktijken. Een recent opgerichte Raad van Bestuur helpt het bedrijf bij het realiseren van groei en duurzaamheid.

Met deze uitgebreide ESG-strategie en doelgerichte acties streeft LCL naar leiderschap in een duurzamere en meer milieubewuste economie, met een sterke betrokkenheid van het management, de medewerkers en de Raad van Bestuur.


 

Comments


bottom of page